Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 12 de juny de 2018

Oposicions: situació jurídica arran dels recursos presentats


Vos informam de la situació jurídica en què ens trobam arran de les darreres notícies sobre les mesures cautelars admeses per l'Audiencia Nacional.

Cal recordar en primer lloc que la Asociación Nacional de Interinos i Laborales (ANIL) va presentar el 5 de maig de 2017 un recurs contenciós administratiu contra l'acord del govern estatal amb els sindicats UGT, CCOO i CSIF de data 29 de març de 2017. Aquest acord preveia que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat autoritzaria la convocatòria d'un màxim d'un 90% de les places que durant els tres darrers anys anteriors a 31 de desembre de 2016 estiguessin ocupades per un interí, mitjançant convocatòries que s'haurien de dur a terme amb ofertes d'ocupació pública que s'haurien d'anar publicant entre els anys 2017 i 2019.

Com que l'acord posteriorment es va plasmar en la Llei 3/2017 de pressuposts generals de l'Estat, l'ANIL va demanar l'ampliació del recurs a l'article 19 de la llei. L'Audiència Nacional no va admetre l'ampliació ja que les lleis no són revisables en un contenciós.

Després d'una anada i vinguda al Tribunal Suprem, ja que de tot d'una l'Audiència Nacional va estimar que el competent era el TS, finalment l'AN va admetre a tràmit el recurs el 4 de maig de 2018. Això només vol dir que qui interposa el recurs està legitimat per posar-lo i que s'ha interposat en temps i forma.

Dia 17 de maig l'ANIL va sol·licitar mesura cautelar de paralització de totes les ofertes públiques d'ocupació duites a terme, en aplicació de l'acord I de la Llei 3/2017. Ho va sol·licitar com a mesura cautelaríssima, és a dir, pretenent que s'acordàs la suspensió sense haver donat audiència a l'administració. Com era d'esperar l'AN li ho va denegar, considerant que la urgència extraordinària per fer una cosa tan radical no hi era.

Ara està pendent de resoldre la mesura cautelar ordinària, és a dir, després d'haver escoltat les altres parts demandades (Administració i sindicats).

Pel que fa a la notícia que s'ha escampat per diversos mitjans (La Vanguardia, ABC...), que sortia de l'agència EFE amb origen a la pròpia ANIL, és sobre la interlocutòria de l'AN que resoldrà sobre la sol·licitud de mesura cautelar de suspensió de totes les convocatòries d'oposicions. Per ara no ens ha estat possible trobar aquesta interlocutòria. Consideram estrany que si ja s'ha produït l'única font sigui l'ANIL i que el titular no sigui que se suspenen les oposicions,  haurem de veure els pròxims dies què passa i què surt.

Paral·lelament al recurs interposat contra aquest acord estatal també s'han impugnat les diferents convocatòries d'oposicions de les CCAA davant els corresponents TSJ. Aquest és el cas del procediment ordinari 118/2018, en el qual s'impugna la convocatòria de docents de la CAIB.

Fins aquí tal com estan les coses des del punt de vista jurídic. Recordam que UOB és contrari a aquest model d'oposicions, i que el Ministeri es va negar a suprimir el caràcter eliminatori de les proves i a recuperar el pes de l'experiència al barem. Si a més a més els tribunals tomben la convocatòria d'enguany, hi haurà motiu per exigir la dimissió de tots els responsables polítics i sindicals que hauran provocat aquest desgavell.