Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 4 de juny de 2018

Pla d'FP 2018-21: continua la revisió de l'esborrany


El passat 29/5/18 es reuní la Submesa d'Ocupació i Formació per a revisar el tercer esborrany del Pla Integral d'FP de les IB 2018-2021.

A aquesta submesa hi assistiren el director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou; la directora general d'FP, Maria F. Alorda; representants dels sindicats de l'ensenyament públic, representants de la CAEB, dels consells insulars de Menorca i Mallorca, de la Fundació Impulsa, la Cambra de Comerç i la FELIB

A la reunió es feu un breu repàs de la diagnosi del Pla i a les línies d'actuació que aquest proposa.
A l'esborrany, continua faltant-hi la memòria econòmica, a la qual cosa el Director General d'Ocupació respongué que el pressupost per a dur a terme el Pla es discutirà a la Mesa de Diàleg Social.
També s'hi troba a faltar una concreció més acurada de les dates d'execució de cada objectiu marcat.

A més de la solució d'aquestes mancances, UOB també demanà que els estudis d'Arts i Oficis s'integrin dins aquest Pla per la seva naturalesa eminentment professional i per la manca de recursos que reben actualment.

La propera estació d'aquest esborrany de Pla serà al Consell escolar de les Illes Balears (CEIB) aquest dimecres 6/6/18, en què l'hi presentaran el Conseller d'Educació, la directora general d'FP i el director general d'ocupació.

Us pot interessar també veure l'Informe sobre el mercat de treball a les IB el 2016.