Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 20 de juny de 2018

UOB diu NO a les instruccions i horaris del proper curs

 

A la mesa de dilluns passat, 18 de juny, UOB no va aprovar els esborranys d'instruccions sobre horaris, que Planificació té intenció que serveixin per uns quants cursos, i d'instruccions d'inici de curs d'infantil i primària i de secundària, entre altres motius perquè:
  • la reducció de 3 hores lectives per als majors de 55 anys queda en funció de la disponibilitat del centre. Tot i que els representants de Planificació ho neguen, fins el curs 2009-2010, aquest inclòs, les instruccions deien: "Substitució per altres activitats de fins a tres hores lectives setmanals sense disminució retributiva", sense introduir el requisit de la disponibilitat del centre.
  • en el cas dels interins majors de 55 no es garanteix a bastament la compensació d'hores. Es deixa en mans de les direccions dels centres i "si per raons d'organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral". Si vos trobau amb zero lectives de reducció, no dubteu a reclamar 3 CHL!
  • s'impedeix abonar el segon càrrec als docents que es veuen obligats a fer de tutors i caps de departament.
  • no s'indemnitzarà el quilometratge als docents que comparteixen 2 centres el mateix dia si un és el matí i l'altre l'horabaixa.
Des de Planificació van tornar a dir que les quotes a secundària es calcularan a 19 hores perquè calcular-les a 18 implicaria contractar més de 300 docents nous. Braços executors, per tant, d'un pressupost educatiu raquític i de l'incompliment de compromisos adquirits!

A més a més, pel que fa a les instruccions d'inici de curs UOB va reclamar:
  • Que Inspecció no sobrecarregui els docents amb més feina amb els "documents d'autoavaluació" prevists per al curs 19-20, que apareixen a les instruccions dins l'apartat "1.1 Avaluació de la funció directiva". Que primer davallin ràtios i després ja en parlarem d'autoavaluar-nos!
  • Que es mantingui el batxillerat nocturn dins el punt referent al canvi de matrícula, modalitat o itinerari.
  • Que es recuperin les reduccions d'hores lectives i indemnitzacions per quilometratge que hi havia abans de les retallades per als docents que comparteixen centres.
  • Que la Conselleria enviï als centres una circular recordant que s'ha de fer arribar la informació sindical als membres del claustre, donada la parcialitat o passivitat amb què actuen alguns equips directius.
De la resta de sindicats quatre van votar a favor dels esborranys i un es va abstenir.