Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 3 d’agost de 2018

Convocatòria de plaça al CentMat mitjançant comissió de serveisAvui s'ha aprovat en mesa sectorial extraordinària l'esborrany de Resolució de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent de mestre al Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic. El procediment d'adjudicació serà el concurs públic de mèrits.

- El procediment de concurs constarà de dues fases:
  • Valoració de mèrits al·legats
  • Valoració del projecte presentat sobre l'organització i gestió del CentMat i realització d'entrevista als aspirants

- El projecte ha d'incloure almenys tres apartats:
  • Organització del CentMat
  • Anàlisi de les funcions que s'han de desenvolupar al CentMat
  • Programació d'un dia de feina al CentMat

- La Comissió de Valoració estarà integrada per:
  • Cap de Servei d'Innovació Educativa o persona delegada
  • Cap de Servei d'Educació Primària o persona delegada
  • Inspector
  • Funcionari de carrera del Servei d'Innovació Educativa
  • Una persona de cada sindicat amb representació a la JPDNU

-  El termini de presentació de sol·licituds, projecte i documentació justificativa és del 13 d'agost al 10 de setembre.

AQUÍ trobareu l'esborrany de resolució que ens van trametre des de la Direcció General de Personal Docent.  És previst que es publiqui, amb petites modificacions formals, al BOIB el 6 d'agost.

El CentMat es va crear el 2008 amb una dotació de dues places assignades en comissió de serveis directa. A partir de 2012 es deixaren d'adjudicar les comissions. En aquesta legislatura s'ha recuperat una plaça de secundària en comissió directa, que es mantén. Per al curs 2018-19 es crea aquesta segona plaça de primària per primera vegada adjudicada mitjançant concurs de mèrits.