Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 30 d’agost de 2018

OPOSICIONS: Regulació de la fase de pràctiques


Avui ha tingut lloc la mesa sectorial per tractar l'esborrany de resolució de la fase de pràctiques, que podeu veure AQUÍ. Al final d'aquesta nota trobareu els esborranys dels annexos.

Personal Docent ha destacat les novetats de la Guia docent, el full de dictamen de valoració, el portafoli i les instruccions sobre la formació. Informam sobre els diferents apartats:

1) GUIA DOCENT
 • Es preveu que estigui disponible l'octubre. Hem demanat que se'ns faci arribar un exemplar i s'ha acceptat.
2) ACTIVITATS FASE DE PRÀCTIQUES
 • La Guia docent d'Inspecció indicarà les tasques que haurà de fer l'aspirant.
 • La formació serà en general de la modalitat de formació en centres. Si excepcionalment el centre no té cap programa, l'aspirant la podrà fer a un altre centre o al CEP. La formació en centres tanca a 15 de maig.
3) TUTORIES
 • Hem demanat que no es destinin hores complementàries d'altres tasques a la tutoria del funcionari en pràctiques, i que es contractin més docents si fa falta.
 • També hem demanat que en el cas dels caps de departament que es veuen obligats a ocupar més d'un càrrec es pugui adjudicar la tutoria del funcionari en pràctiques a un membre del departament. Han contestat que es pot fer si ho decideix la comissió de valoració.
 • Totes les tutories són individuals. Només es pot donar el cas de tutoritzar més d'un aspirant per causes sobrevingudes, per exemple per baixa del tutor.
4) INCIDÈNCIES
 • Segons han dit, les incidències del curs passat van ser totes de no aptes per no complir els cinc mesos.
5) AVALUACIÓ
 • S'afegirà "si s'escau" per als criteris del dictamen de valoració que no té perquè fer necessàriament el docent, per exemple la detecció d'assetjament escolar en cas que no n'hi hagi.
 • En el cas del bloc 5 del dictamen d'Orientació, amb dos ítems, en principi haurà de bastar superar-ne un encara que això no suposi el mínim del 75%, tot i que ho han d'acabar de comprovar.
Pel que fa a la resolució de nomenament de funcionaris en pràctiques, Personal docent ha dit que es publicarà al BOIB quan hagin rebut totes les documentacions dels aspirants. La resolució de la regulació de la fase de pràctiques es publicarà el més aviat possible.

En el torn obert de paraules hem recordat els casos d'indefensió per les respostes vagues, genèriques i inconcretes a les reclamacions, com vam denunciar en el seu moment, i hem demanat que en prenguin nota perquè no es repeteixin per tercera vegada aquests vicis i errors a les properes oposicions. Personal docent ha contestat que considera correcta l'actuació dels tribunals. En resposta a una pregunta nostra, han dit que s'han presentat 16 recursos d'alçada.

No dubteu a contactar amb nosaltres si voleu més aclariments.

DOCUMENTS:
 1. Esborrany de resolució
 2. Annex 2: FULL DICTAMEN VALORACIÓ COMPETÈNCIA DOCENT
 3. Annex 3: FULL DICTAMEN VALORACIÓ COMPETÈNCIA DOCENT ESPECIALITAT ORIENTACIÓ EDUCATIVA
 4. Annex 4: ORIENTACIONS REALITZACIÓ PORTAFOLI
 5. Annex 5: FULL RELACIÓ FINAL DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE CENTRES DELS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES