Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 17 de setembre de 2018

837 places adjudicades i 126 sense adjudicar



En el primer procés d'adjudicacions de setembre d'aquest curs 18-19, que es va fer entre el 7 i 10 de setembre (recordau que el primer tràmit previst era pels dies 4 a 6 de setembre i que la Conselleria el va haver de cancel·lar a corre cuita), es varen gestionar un total de 837 places, de les quals en quedaren sense adjudicar 126 (aproximadament un 15%) i algunes foren eliminades de l'aplicació per duplicitats o canvis de perfil. Entre els dies 11 i 14, es realitzaren 55 adjudicacions extraordinàries.

PLACES OFERIDES
Cal destacar que entre les places disponibles, n'hi ha 185 que consten com a vacants i altres 68 que són substitucions de tot el curs escolar. Des d'UOB pensam que la gran majoria d'aquestes places podrien haver estat oferides en el tràmit del mes de juliol, ja que les "vacants" són places que ja havien quedat definides en el mes de juny, quan els centres tancaren les quotes amb planificació.

En les diferents funcions d'Educació primària, es varen oferir un total de 242 places, mentre que a Educació infantil, el total va ser de 126 places.

En els diferents cossos de secundària, hi destaquen, per número de places oferides, les següents funcions:
  • Llengua castellana 17 places
  • Geografia i història 22 places
  • Matemàtiques 30 places
  • Anglès 42 places
  • Llengua catalana 18 places
  • Orientació educativa 15 places
  • Tecnologia 16 places
  • Sistemes i aplicacions informàtiques 23 places
Fer constar, també, que un total de 42 places de secundària estan perfilades amb doble funció.

PLACES ADJUDICADES
El gruix de les 704 places adjudicades el dilluns 10, tenint en compte que s'hi inclouen tant jornades completes com mitges, són substitucions, que tenen durades més o menys llargues, però que sempre presenten data de finalització de contracte prevista abans del 30 de juny. Les motivacions d'aquestes substitucions són diverses: maternitats i/o lactàncies, assumptes propis, reduccions de jornada, baixes, renúncies justificades...

PLACES NO ADJUDICADES
A més, però, quedaren un total de 126 places sense adjudicar, per manca d'interins que optassin a elles.

- Algunes d'aquestes places (7) foren eliminades per motius diversos com canvis de perfilació de funcions, errors de duplicitat de places, unificació de dues mitges jornades de diferents centres...

- Les especialitats més afectades per les no adjudicacions foren: Alemany (5 places no adjudicades), Navegació i instal·lacions marines (6 places), Perruqueria (6 places), Equips electrònics (6 places), Manteniment de vehicles (7 places), Cuina i pastisseria (8 places), Instal·lacions electrotècniques (8 places) i, cal destacar especialment, Sistemes i aplicacions informàtiques (22 places).

- Encara que en nombres absoluts no són rellevants, cal fer esment que un 48% de places oferides en els Ensenyaments artístics i un 31% de les Escoles Oficials d'Idiomes, quedaren sense cobrir.

- Per Illes, no foren cobertes 67 places a Mallorca, 19 a Menorca, 31 a Eivissa i 7 a Formentera.

- Del total d'aquestes 126 places, 55 s'adjudicaren els dies posteriors de manera extraordinària i per via telefònica.

Podeu consultar les adjudicacions actualitzades al PORTAL DE L'INTERÍ entrant a "places" i clicant a "resultats adjudicació"