Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 25 de setembre de 2018

Informe de sinistralitat laboral primer semestre 2018

Evolució de la sinistralitat 1r semestre 2018

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals ens ha remès l'Informe de sinistralitat laboral del primer semestre de 2018, que indica que els accidents per sobre-esforç físic han augmentat un 3,1% respecte a l'any passat i destaca "la importància de cuidar les postures i els moviments durant la jornada laboral, per tal de reduir aquest percentatge. Tinguem present que continuen destacant les lesions múscul-esquelètiques relacionades amb la manipulació de càrregues i els sobre-esforços."

Cal tenir en compte que el major nombre d'accidents en el cas del personal docent respecte a altres treballadors es deu al major pes de la plantilla docent en el sector públic.

Lesions per moviment 1r semestre 2018