Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 27 de setembre de 2018

Plenari del CEIB
Avui dematí s'ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears i els punts més importants que s'hi han tractat són els següents:

RÀTIOS I HORARI PROFESSORS
  • El president del CEIB ha informat que el Consell Escolar de l'Estat està treballant en la modificació del Reial Decret-Llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu per tornar a deixar la regulació de les ràtios i de l'horari del professorat tal i com estaven regulats a la LOE. Es preveu que la propera reunió del Consell Escolar de l'Estat es dugui a terme a principis d'octubre. Haurem de veure com evoluciona aquest tema perquè és la primera notícia que ens n'arriba.
 PQI
  • S'ha aprovat per assentiment l'informe 5/2018 del CEIB sobre el Projecte d'Ordre que ha de regular els PQI. Els informes del CEIB s'entreguen a la Conselleria, encara que no siguin vinculants, i són la darrera passa dins la comunitat educativa abans de publicar-se la normativa sobre el tema en qüestió.
PRESSUPOST CEIB