Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 11 de setembre de 2018

Valoració d'inici de curs: la Conselleria continua carregant a l'esquena dels docents la manca de pressupost educatiuCircular 101/2018
 COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, manifesta la seva protesta per la manca de mitjans humans i materials amb què la Conselleria d'Educació afronta el curs 2018-2019, que comportarà una vegada més un sobre-esforç per part dels docents.

L'incompliment de la promesa electoral del PSIB-PSOE d'arribar a una inversió del 5% del PIB, en lloc de mantenir-la estancada al voltant del 3%, la negativa a arribar ni tan sols al mínim de mil milions reclamats per la comunitat educativa, i l'adjudicació de només el 18,66% del total autonòmic, quan el darrer any de l'anterior Pacte de Progrés va ser el 22,42%, tenen com a conseqüència un seguit de dèficits que recauen en la salut laboral i la qualitat educativa:

- Els 2.444 alumnes matriculats més que el curs passat dispararan encara més les ràtios d'infantil i primària, que el curs passat ja superaven la xifra màxima de 25 alumnes en un de cada cinc grups i fins i tot el 10% extra en 108 casos. Recordem que Riscos Laborals ha dictaminat que aquest volum d'alumnes afecta la salut dels docents.

- L'incompliment del retorn a les 18 hores per docent a secundària redundarà en més càrrega de feina i estrès.

- Tindrem 116 barracons, 23 més que el curs 15-16. Esperam que la Conselleria expliqui com pensen reduir-los un 60% el 2019, tal com ha declarat Planificació, si el conseller March diu que fan falta 15 centres nous i segons el pla d'infraestructures aquesta legislatura només es construiran dues noves escoles (CEIP Son Macià a Manacor i CEIP Sant Ferran a Formentera) i un institut (IES Santa Maria).

- No es garanteix la recuperació de les tres hores lectives de reducció per als majors de 55 anys i cap per als interins d'aquesta edat.

- Continuen les retallades en les retribucions per malaltia i el Govern es nega a equiparar el fons social docent amb el de sanitat i serveis generals.

- No es donen hores suficients per al programa d'acolliment lingüístic per als alumnes nouvinguts ni es desdoblen les hores de català.

- Continuarem sense una oferta suficient de formació permanent de l'Administració i l'haurem de pagar de les nostres butxaques.

- La manca de conserges obliga als professors de guàrdia a encarregar-se de tasques que no els corresponen.

- A causa dels límits imposats per Madrid 49 centres quedaran sense auxiliar de conversa de llengües estrangeres, i la inversió per alumne del Programa d'acompanyament escolar és inferior, per exemple, a la de les Canàries.

- No es recuperen íntegrament les indemnitzacions per quilometratge dels docents que comparteixen centres.

No oblidam tampoc que el conseller ha incomplit el "Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016", signat el 14 de desembre de 2015, que va fer possible l'aixecament de la vaga indefinida dels docents i que establia que un 30% de les millores de finançament i l’ampliació dels marges de despesa de 2016 s’assignarien a la Conselleria d’Educació. El Govern va tancar el 2016 amb un dèficit de 270 milions de euros, que suposava un augment del 0,1% del PIB. Enguany també s'ha negat a destinar a Educació el 30% dels 100 milions de superàvit autoritzats pel ministeri d'Hisenda.

Tot plegat ens du a la conclusió que aquest Govern pren els docents per l'ase dels cops, que no considera l'ensenyament una inversió social de futur, i que aquest curs des d'UOB haurem de continuar, més que mai, amb la nostra tasca d'informació, denúncia i reivindicació, sense cap altre compromís que defensar els drets dels treballadors.

Palma, 11 de setembre de 2018