Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 17 d’octubre de 2018

El Servei de prevenció de riscos laborals de Menorca començarà l'activitat de forma externalitzadaAhir, dimarts es va dur a terme una reunió informativa a Menorca amb els representants de les diferents organitzacions sindicals, el Cap de Departament de Personal Docent, Manel Gacias, i Rafel Castell, Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

Segons els representants de la Conselleria, hi ha la voluntat que el SPRL de Menorca comenci l'activitat el proper mes de gener amb la contractació d’un servei extern, que disposa de dependències pròpies. Encara no se sap quan estarà actiu el servei propi a Menorca.

Dotació de personal
  • Es preveu la creació d'una unitat bàsica sanitària, composta d'un metge, una infermera i un tècnic administratiu.
  • Les places no s'han cobert dins el termini que la borsa ha estat oberta i s'està a l'espera que l'EBAP torni a obrir llistes.
  • S'estudia la possibilitat que l'accés a aquestes places arribi a ser per oposició conjunta de la Conselleria d'Educació i Universitat i la de Treball i Funció Pública
Local
  • La seu del Servei serà al carrer Francesc de B. Moll a Maó, però l'espai està pendent d'acondicionar.
  • No hi ha data per tal que comencin les activitats en aquest espai.
Comissions
  • Els representants de l'Administració lliuraren un esborrany de Reglament per al Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent, òrgan paritari amb representació de l'administració i del delegats sindicals.
  • També s'ha anunciat que està en procés de creació d’una comissió paritària a Menorca, la qual es vincularà amb una comissió paritària que es constituirà a Palma.
  • Seguint el model del decret 148 del 5 de desembre de 2000 es treballarà ara en l’adaptació de la composició i estructura de les comissions paritàries de Personal Docent entre totes les illes, les quals hauran de donar cobertura a les noves necessitats, un cop creat el servei propi.
  • El paper dels sindicats, que formaran part d’aquestes comissions, serà cabdal en el tema del disseny i seguiment dels aspectes preventius i en la relació dels riscos amb Conselleria.
Segons afirmaren els representants de l'Administració, el SPRL donarà cobertura a l’àrea preventiva, assistencial, pericial (adaptació del lloc de feina, temes de salut) i tècnica.

Uob ensenyament Menorca amb el SPRL es posa en marxa!