Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 9 d’octubre de 2018

Novetats eleccions sindicals 2018Vegeu clicant AQUÍ:
  • Calendari
  • Instruccions vot per correu
  • Reclamació a candidatures provisionals
  • Reclamació a cens provisional
Ja podeu consultar si sou al cens electoral al Portal de personal.

Si hi ha algun error el podeu comunicar fins el 24 d'octubre a:
  • Mallorca: melectoral@dgpdocen.caib.es
  • Menorca: melectoral_men@dgpdocen.caib.es
  • Eivissa i Formentera: melectoral_eiv_form@dgpdocen.caib.es 

INSTRUCCIONS VOT PER CORREU:

http://www.caib.es/sites/M181005122418629/ca/novetat/?campa=yes

1. L’elector que opti per emetre el seu vot per correu ho ha de comunicar prèviament a la Mesa Electoral Coordinadora.

-Aquesta comunicació prèvia s’ha de realitzar a través de les oficines de correus, presentant la instància dins un sobre obert, que serà datat i segellat pel funcionari de correus.

- S’ha d’adreçar a la Mesa Electoral Coordinadora de l’illa corresponent per correu certificat:
  • Mallorca: C. del Ter, 16, 1r. CP 07009 Palma
  • Menorca: C. de Josep M. Quadrado, 33. CP 07703 Maó
  • Eivissa i Formentera: Via Púnica, 23. CP 07800 Eivissa
- El termini per realitzar la comunicació prèvia és des del dia següent a la convocatòria d’eleccions fins a cinc dies abans de la data de les votacions.

2. Una vegada comprovat per la Mesa Electoral Coordinadora que el comunicant està inclòs en el cens com a elector, s’anotarà la seva petició i li enviaran les paperetes electorals i el sobre on s’ha d’introduir el vot.

3. L’elector introduirà la papereta escollida dins el sobre de votacions remès, el qual tancarà i posarà dins un sobre més gran juntament amb la fotocòpia del DNI.

4. Aquest sobre es remetrà a la Mesa Electoral Coordinadora per correu certificat.