Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 15 de novembre de 2018

Instruccions eleccions sindicals

Eleccions sindicals 2018

Dimarts 13/11/18 passaren per mesa les instruccions per a les eleccions sindicals 2018.

Els apoderats i interventors amb horari d'horabaixa podran quedar al recompte de vots.

Els equips directius rebran instruccions específiques. Estaran obligats a penjar i reenviar per correu intern la publicitat electoral que els enviïn els sindicats.

Hi ha centres que han llevat els taulers d'anuncis sindicals, això és il·legal i s'ha de denunciar a la mesa electoral coordinadora. Si coneixeu algun cas per favor avisau. Des d'UOB hem demanat que Inspecció Educativa ho revisi i actuï d'ofici.

Pregam que també vigileu que les direccions dels centres reenvien al claustre via correu intern la informació sindical i publicitat electoral.

Avui, dijous 15 de novembre, s'ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d'Educació i Universitat per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d'elegir les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa-Formentera: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10901/615733/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d