Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 19 de novembre de 2018

UOB acusa Educació d'incomplir el decret de mínims de català "sin que se note el cuidado"Circular 120/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació de permetre l'incompliment sistemàtic del Decret de mínims, que obliga a impartir almenys la meitat de les assignatures en la llengua pròpia de les Balears. L'incompliment és especialment greu a la illa d'Eivissa, on es donen casos extrems com el d'un centre d'adults on ni tan sols s'imparteix la matèria de Llengua Catalana. El Servei de Normalització Lingüística no ens ho ha desmentit, ho vam traslladar fa cinc mesos a Inspecció Educativa i encara esperam la resposta.

La desídia de la Conselleria es tradueix també en l'ocultació del diagnòstic real del català a les aules, que demanam des del principi de la legislatura i que és fàcil d'obtenir almenys pel que fa a les dades oficials, perquè els centres informen a principi de curs de la llengua que fan servir a cada assignatura.

Tampoc ha facilitat dades sobre els grups que no imparteixen naturals i socials en català, que només es poden autoritzar de forma excepcional i justificada, ni ha contestat quants de docents funcionaris de carrera hi ha en actiu sense nivell C o la capacitació de català.

L'aplicació de la llei en matèria lingüística per part de la Conselleria és imprescindible, més tenint en compte que el 40% de la població ha nascut fora de les Balears, segons l'enquesta d'usos lingüístics de la UIB de 2014, que aquest curs ha començat amb 2.444 alumnes nous, i que tenim en contra la política agressiva del Govern espanyol, que ens inunda de canals de televisió en castellà, limita l'oferta televisiva en llengua catalana, i no mou un dit per promoure la nostra llengua als mitjans de comunicació i els entreteniments de masses com el cinema i els videojocs.

Continuam exigint que la Conselleria compleixi les seves obligacions legals a través d'Inspecció Educativa, i reclamam una vegada més un pla de xoc a Eivissa com a zona d'urgent intervenció. En cas contrari, el model lingüístic escolar que ha encarregat als experts haurà estat un malbaratament de temps, energies i doblers públics.

Palma, 19 de novembre de 2018