Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 10 de desembre de 2018

Devolució de l'IRPF per maternitat i per paternitat
Recordam que és obert el formulari d'Hisenda per demanar la rectificació de les declaracions per a tothom que hagi cobrat la prestació per maternitat o paternitat el 2014 i el 2015. Pel gener de 2019 també estarà disponible per a les declaracions dels anys 2016 i 2017.

Pel que fa a les retencions que s'han duit o es duran a terme durant l'any 2018, segons la Agencia Tributaria, es tindran en compte a l'hora de fer la declaració de l'IRPF corresponent a enguany. En aquest cas els contribuents just hauran de confeccionar i presentar les declaracions fent servir les dades fiscal que se'ls ofereixin. En aquestes dades les retencions suportades hauran d'aparèixer com a del tot deduïbles.

Com es pot reclamar?
Presentant aquest formulari d'una d'aquestes dues maneres:
  • A través de la seu electrònica de l'AEAT 
  • A qualsevol de les oficines de registre de l'AEAT en paper. En aquest segon cas, si cal fer constar dades que no estan previstes al formulari, aquest s'haurà de substituir per un escrit en el qual es descriguin les circumstàncies que hi concorren i, si cal, la documentació corresponent. 
AQUÍ podreu trobar la informació completa.