divendres, 17 de maig de 2019

Nous equips de formació permanent. Comissió de serveis EI Can Nebot (Eivissa)

 Foto: CAIB

Ahir va tenir lloc la mesa sectorial on es va informar de la creació dels equips de formació permanent d'Impuls a l'aprenentatge digital i de Formació professional. També es va aprovar la convocatòria de comissió de serveis per cobrir la plaça de director de l'escola d'Educació Infantil de Can Nebot a Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa).

EQUIP D'IMPULS A L'APRENENTATGE DIGITAL

Pel que fa a l'equip d'Impuls a l'aprenentatge digital, els representants de la Conselleria han dit que l'objectiu és respondre a la demanda de suport i assessorament per part dels centres. Podeu veure AQUÍ la resolució de la convocatòria publicada al BOIB.

Des d'UOB vam apuntar que els docents hem de dedicar hores extra a aplicar les TIC i preparar recursos, i que reclamam que aquest temps es reservi dins els horaris. Vam demanar també que l'equip prioritzi l'ús del català, atès que una de les funcions de l'equip és elaborar i difondre materials i recursos didàctics, i més tenint en compte que dins l'equip hi ha un assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Vam demanar si ja s'havia fet una valoració del nou servei tècnic extern de manteniment i reparacions i se'ns va contestar que l'adjudicació encara és molt recent. L'elecció de l'empresa es va fer per licitació pública des de la Secretaria Generar. També se'ns va contestar que la dotació de portàtils per als alumnes es continuarà fent mitjançant subvenció a les famílies.

Per altra banda la Direcció General d'Innovació va informar, entre altres coses, de la dotació de material informàtic que s'ha enviat als centres aquesta legislatura. S'ha optat per no recórrer a una sola marca i servei operatiu per no quedar fermats a una empresa determinada. Pel que fa al pla de connectivitat, s'està implantant progressivament la fibra òptica d'1 Gb i el març de 2020 hauria d'haver arribat a tots els centres. 

EQUIP DE FORMADORS DE FP

L'equip de Formació de FP (vegeu resolució publicada al BOIB) recupera una figura que va funcionar a principis dels anys 2000 durant quatre o cinc anys i va desaparèixer amb les retallades. El curs que ve estarà format per tres assessors al CEP d'Inca, un a Eivissa i un a Menorca.

La Direcció General de FP va explicar que era una demanda històrica dels docents de FP i que l'objectiu és arribar a fer un CEP de FP, que s'ubicaria a l'edifici del CIFP Son Llebre. Es preveu que l'equip de Formació disposi de l'assessorament del Departament d'Educació del País Basc. 

EI CAN NEBOT

La comissió de serveis de director de l'EI Can Nebot és per a dos anys i es considera de difícil cobertura. Vegeu aquí l'esborrany de la convocatòria, que es publicarà properament al BOIB sense canvis substancials.

Nota de premsa de la Conselleria, AQUÍ.

dimecres, 15 de maig de 2019

El Plenari del CEIB aprova l'informe sobre la regulació dels requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil
Dimarts, 14 de maig es reuní el Plenari del CEIB amb el principal punt de l'ordre del dia d'aprovar si s'esqueia, l'Informe 4/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.

Es debateren les següents esmenes:
 • Introduir unes consideracions generals  en relació al document de la UE de 2013 que fa unes recomanacions  en el sentit d'incrementar la prioritat política relativa a l'educació i l'assistència de la primera infància i de considerar fonamental garantir l'accés de tots els infants a uns serveis d'educació infantil i atenció de la infància de qualitat. S'aprovà.
 • Es rebutjà la proposta inclosa a l'esborrany d'informe de la Disposició transitòria novena. El redactat quedà d'aquesta manera com al Projecte original sense canviar la "o" per una "i": Als centres que hagin sol·licitat autorització educativa o acreditin tenir llicència administrativa per acollir infants d'edats corresponents al primer cicle d'educació infantil abans de l'entrada en vigor d'aquesta modificació els serà d'aplicació. Des d'UOB Ensenyament defensàrem el text amb "o", ja que hauria representat tancar la porta a tots els centres que ara no són educatius, però que volen arribar a ser-ho. A més a més es refereix a condicions que s'han de complir abans de la data de publicació de la modificació del decret. 
 • S'accepta l'esmena amb el vot favorable d'UOB  en el sentit de preveure que la persona que exercesqui la direcció del centre hi ha d'estar adscrita a jornada completa i no a mitja, amb l'especificació que es refereix a jornada lectiva. L'objectiu que es persegueix és de garantir la màxima dedicació de directors o directores .
Segons el president, Pere Carrió, s'està implementant la Llei 15/2019 de 29 de març, que amplia la composició del Consell Escolar de les Illes Balears i modifica el procés d'elecció del president i del vicepresident. Tanmateix, transitòriament,  es continua amb la composició anterior mentre es fan les diferents passes i gestions per aconseguir aquesta major representativitat. 

Canvis com els derivats dels resultats de les Eleccions sindicals de desembre de 2018, la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears i la creació de l'Assemblea  0-3 hauran de tenir el seu reflex en la nova composició del CEIB. Aquests i d'altres incorporacions no s'han d'allargar en el temps.

dimarts, 7 de maig de 2019

UOB acusa el PP, 'Ciudadanos' i 'Vox' de voler exterminar la llengua pròpia de les Balears


Circular 142/2019
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa els partits del "trifatxito", PP, 'Ciudadanos' i 'Vox', de voler exterminar la llengua pròpia de les Balears a l'escola, com en temps d'en Franco. El mateix dia que la Conselleria d'Educació ha fet públic que el 45,3 % dels alumnes de 6è de primària té un nivell oral baix o molt baix de català, per només un 25,3% en el cas del castellà, el partit supremacista espanyol 'Ciudadanos' ha dit que permetrà que la nostra llengua quedi reduïda a un 10% de l'horari escolar, una amenaça que s'afegeix a les de PP i Vox, ja conegudes, d'imposar el castellà com a llengua vehicular.

L'extrema dreta espanyola, enlloc de preocupar-se per la manca de finançament estatal que ens ha duit al rècord de barracons i el dèficit d'escoles i docents, o pel fet que siguem la comunitat autònoma amb més alumnes immigrants, amb la necessitat d'inversió educativa extra que això implica, continua dominada per l'obsessió malaltissa contra la nostra llengua. Pel que es veu vol repetir el fracàs estrepitós de José Ramón Bauzá, que primer es va trobar amb un 70% de les famílies que elegien ensenyament en català i després va imposar el TIL, rebutjat a la manifestació històrica del 23 de setembre de 2013 i que li comportà una derrota electoral sense pal·liatius amb la pèrdua de 15 diputats.

Davant aquest nou perill d'involució neofeixista i ultraespanyolista, amb el caos consegüent que provocaria dins el centres educatius, UOB torna a fer una crida a pares, mares, alumnes i docents a acudir en massa a les urnes el proper 26 de maig, i a votar les formacions polítiques que defensin amb més fermesa l'autogovern i la normalització de la nostra llengua, a fi de garantir un futur per al nostre ensenyament de qualitat i en català.

Palma, 7 de maig de 2019

Fonts:

Recull de premsa
Diari de Balears:

Última Hora (8.5.2019):

dilluns, 6 de maig de 2019

Interins: cobrament de l'estiu 2019

Davant les consultes que ens arriben sovint al respecte, feim una recapitulació dels casos en què es poden trobar els interins substituts a l'hora de cobrar l'estiu:

1) RECONEIXEMENT DE JULIOL I AGOST A TOTS ELS EFECTES:
 • Es reconeix l'estiu sencer a tots els efectes als interins substituts que hagin ocupat una plaça 5,5 mesos i tinguin contracte a 1 de juny, sempre que el titular de la plaça no s'hagi incorporat durant el curs (disposició final vuitena de la la Llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per al 2018).
 • ATENCIÓ: Si vos trobau en el cas anterior, els interins substituts heu de presentar reclamació a la Conselleria perquè se vos estengui el contracte a 31 d'agost. Vos podem passar un model si ens escriviu a ensenyament@uob.cat.
 • Les interinitats de vacants sense titular de tot el curs tenen el contracte estès automàticament a 31 d'agost.
2) COBRAMENT D'INDEMNITZACIÓ 

dijous, 2 de maig de 2019

La Conselleria adjudica el servei tècnic de les TIC


La web Coordinació TIC informa del següent:

"1. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC ALS CENTRES EDUCATIUS.

A partir del dia 15 d’abril de 2019, el Servei TIE disposa d'un nou servei d'assistència in-situ als centres docents el qual serà proveït per l'empresa NUNSYS. Cal assenyalar però que el procediment que han de seguir els centres per obrir incidències es manté com sempre, és a dir, mitjançant els formularis «Consultes i peticions de suport TIC» (http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/consultes-i-peticions-de-suport-tic) del portal coordinaciotic.ieduca.caib.es"

Recordam que des d'UOB havíem demanat informació al respecte.

UOB reclama que el Pla de Coeducació escolti els docents

Circular 141/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria que tingui present el col·lectiu de docents a l'hora de gestionar el Pla autonòmic de Coeducació, encara en fase d'elaboració. La direcció General d'Innovació i comunitat educativa, a l'hora d'introduir millores a través de l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar, no ha consultat les agents de coeducació per tal de recollir aportacions, amb l'excepció d'alguna plataforma cívica.

Les docents agents de coeducació es demanen, primer, per què no han estat consultades. Segon, tampoc estan d'acord que el Pla s'hagi redactat sense consultar els centres. I tercer, per què el perfil dels coordinadors de coeducació que s'exigirà a partir de l'any qui ve només inclourà psicòlegs i pedagogs, quan hi ha molts docents de la branca de Socials i d'Humanitats formats, amb experiència i sensibilitzats amb un tema que exigeix un compromís voluntari i vocacional.

Des d'UOB reclamam no només que s'obri el perfil, sinó que aquestes persones estiguin formades sòlidament en coeducació. A més, demanam que es puguin coordinar amb les agents de coeducació que ja estan actives i en contacte amb la realitat del centre, i que es creïn comissions de coeducació que impliquin més docents.

Finalment, per tal de complir la Llei d'igualtat de dones i homes de 2016, tots els centres haurien de disposar d'un agent de coeducació, poder treballar en xarxa i establir tutories obligatòries i planificades a tots els nivells.

Reclamam que aquestes peticions siguin tingudes en compte per millorar les expectatives de la coeducació, un tema educatiu de vital importància per assolir la igualtat d'oportunitats i combatre la xacra de la violència de gènere.

Maó, 2 de maig de 2019

dimarts, 30 d’abril de 2019

Visca el Primer de Maig!


El Primer de Maig és la jornada més significativa del moviment obrer, i se celebra des del 1890 en record dels quatre treballadors de Chicago sentenciats a mort el 1886 pel simple fet d’haver reivindicat un seguit de millores socials i laborals molt justes. Aquest dia treballadors de tot el món es manifesten amb un esperit clarament reivindicatiu.

Originàriament, les manifestacions del Primer de Maig reivindicaven sobretot una jornada laboral de vuit hores. Les condicions dels obrers a les fàbriques eren pèssimes i podien arribar a treballar setze hores cada dia en condicions inhumanes. 130 anys després, en alguns indrets del món seguim amb condicions de treball assimilables a l’esclavitud.

Unió Obrera Balear dona suport i encoratja tothom a participar de les manifestacions unitàries del Primer de Maig 2019. (Com cada any, hem de lamentar que hi hagi més d’una “manifestació unitària”. Si més no, coincideixen en la trobada a migdia a la Plaça d’Espanya.) Tanmateix, el missatge sindical que cal transmetre a patronal i polítics aquest dia, però que cal dur a terme de manera efectiva durant tot l’any, és la defensa a ultrança i recuperació de drets laborals i les llibertats públiques. Aquest és un dels leitmotiv d’Unió Obrera Balear, juntament amb el nostre històric lema Treball, Cultura i Estalvi! Visca la classe treballadora i visca el Primer de Maig!

dilluns, 29 d’abril de 2019

La Conselleria encarregarà a una empresa les reparacions i manteniment dels equips informàtics del centres

En resposta a la pregunta que vam presentar sobre els rumors d'externalització dels TIC, la Direcció General d'Innovació ens comunica que aquest servei "no ha sofert cap canvi important" i que el que faran és "contractar una empresa per fer les reparacions i manteniment de les infraestructures informàtiques in situ. Això descarregarà de feina els coordinadors TIC perquè es puguin centrar en l'aplicació pedagògica de les TAC als seus centres. Aquesta és una demanda històrica dels centres, alguns dels quals ja ho tenien contractat pel seu compte amb pressupost propi." També concreten que "el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació no només continuen i continuaran donant el mateix servei als centres educatius que han fet fins ara sinó que també canalitzaran les demandes que es facin des dels centres d'assistència in situ i que fins ara no podíem atendre."

Continuarem informant si hi ha novetats al respecte.

dimecres, 24 d’abril de 2019

UOB Ensenyament crida a votar massivament per plantar cara al feixisme i el robatori de competències


Circular 140/2019
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, fa una crida als docents i a la comunitat educativa en general (FAPA, AMIPAs, associacions professionals de docents, sindicats d'alumnes...) perquè acudeixin en massa a votar a les eleccions del proper diumenge 28 d’abril. Des d’UOB consideram que aquestes eleccions són especials perquè ens jugam ja no només la millora, sinó la continuïtat de les competències educatives i l’escola en català.

Els partits de la ultradreta no deixen lloc per al dubte a les seves proclames i programes electorals. El PP vol tornar a Madrid les competències en educació, proposa una «llei de llengües» que relegui el català a opcional, vol obligar a fer les classes en castellà, centralitzar les oposicions i fer rànquings d’escoles. ‘Ciudadanos’ també vol imposar les classes en castellà, centralitzar la selectivitat i convertir els inspectors d’educació en comissaris polítics que facin llistes negres de docents i persegueixin el pensament crític, la veritat històrica i la defensa dels drets fonamentals, per dur a terme allò que ells anomenen «acabar con el adoctrinamiento en las escuelas». ‘Vox’ amenaça igualment amb robar-nos les competències en educació (a més de sanitat), privatitzar l'ensenyament i tancar l'escola pública, «homogeneïtzar» les oposicions, implantar «exàmens de control» a tot l’Estat a primària, secundària i batxiller, i fer de l’espanyol la «llengua vehicular obligatòria».

El llenguatge i el missatge no deixen lloc per al dubte. Si aquests partits entren al govern, superaran de llarg el TIL de José Ramón Bauzá i a més a més ens obligaran a anar un altre pic a fer les oposicions a Madrid, a fer interinitats a la península i admetre docents arribats de tot l’Estat sense saber català, a estar pendents dels permisos de Madrid per contractar docents o construir escoles, i a fer classe vigilats per un cos d’inspectors repressor com en temps del franquisme.

El proper diumenge tenim a les nostres mans impedir que es materialitzi l’amenaça feixista. Des d’UOB encoratjam tothom a anar a les urnes i a optar per les formacions polítiques que garanteixin el manteniment dels nostres drets, que tant han costat de recuperar després de la dictadura, i apostin per avançar en l’autogovern, el finançament i els serveis públics i la defensa i la promoció del català, la llengua pròpia de les Balears.

Palma, 24 d’abril de 2019

dimecres, 17 d’abril de 2019

La sentència del Suprem no invalida les reclamacions d'indemnització dels interins


Davant la notícia publicada a finals de març segons la qual el Tribunal Suprem ha dictaminat que "els interins poden ser acomiadats sense indemnització", des d'UOB volem puntualitzar que aquesta sentència és una més sobre aquest assumpte, i que no invalida les reclamacions d'indemnitzacions que puguin presentar els interins amb tres anys successius de serveis. Cal dir igualment que l'èxit de les reclamacions continua sense ser segur al 100%.

Després de tot el procés de qüestions llançades al Tribunal Europeu de Justícia (TJUE), que va començar amb el cas d'Ana De Diego Porras i ha tingut diverses variants en poc temps, el Tribunal Suprem dictamina que un treballador interí per substitució no té dret a cap indemnització en acabar el seu contracte per la reincorporació del treballador a qui venia substituint. Perquè es doni aquest cas han de tenir lloc una interinitat per substitució i la reincorporació de la persona substituïda. No entra a valorar que passa quan la contractació en forma interina es fa fraudulentament, o quan fan acabar la relació per altres motius que no siguin la reincorporació de la persona que tenia el lloc de feina reservat.

Per altra banda, en un futur es podria revisar la doctrina que ara es dictamina. En dos anys ja hi ha hagut canvis d’un extrem a l’altre amb aquest tema per tornar acabar allà mateix, i la sentència conté un vot particular contrari de dos magistrats, que si més endavant són ponents d'un cas semblant poden sentenciar en un sentit diferent.

També cal destacar que és una sentència de l’àmbit del dret laboral, aplicable als treballadors del règim general amb contracte laboral d’interinitat. En el cas de la docència, serien els treballadors temporals de les concertades i privades. No així els de la pública, ja que aquests queden sotmesos a la normativa contenciós-administrativa.

En resum, la sentència no anul·la les reclamacions d'indemnització que puguin presentar els interins de l'ensenyament públic, tan si són substituts com si ocupen vacants sense titular o places provisionals. El que fa és canviar la línia d'interpretació judicial de la norma, per ara i fins que no torni a canviar. Això no impedeix que un jutge dictamini de forma diferent, si veu motius clars que ho justifiquin, i cada cas concret té petits o grans detalls que el poden fer diferent.

divendres, 12 d’abril de 2019

Presentam recurs d'alçada per les tutories dels interins substituts


Circular 139/2019-3

Com que la Conselleria no ha contestat el nostre requeriment perquè pagui el complement de tutoria als docents interins substituts, i ha transcorregut el termini establert, hem presentat el corresponent recurs d'alçada. Igualment hem presentat reclamació en el mateix sentit per als interins a qui s'assigna el càrrec de cap de departament.

Recordam que la Resolució de 31 de juliol de 2007, que regula i ordena el pagament del complement per a la funció tutorial, no fa distincions entre funcionaris interins i de carrera, i que la Directiva 1999/70/CE, relativa a l’Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre treball de durada determinada, consagra, a la seva clàusula 4a, el principi d’igualtat i no discriminació entre l’ocupació temporal i la indefinida.

UOB demana explicacions a la Conselleria sobre els rumors d'externalització de les TIC


Circular 139/2019-1

Davant els rumors insistents sobre una possible externalització del servei TIC (Tecnologies d’Informació i Comunicació) als centres educatius, des d'Unió Obrera Balear hem presentat pregunta al registre, dirigida a la Direcció General d'Innovació i comunitat educativa, perquè ens diguin si això és cert, i si ho és, en quines condicions es duria a terme.

Vos mantindrem informats de qualsevol novetat al respecte, atès que un canvi com aquest afectaria directament als docents coordinadors TIC.

UOB reclama flexibilitat a les reduccions de jornada

Foto: paresinens.cat

Circular 139/2019-2

Com és sabut, actualment només podem demanar permís de reducció de jornada per a casos determinats i amb diferents duracions horàries, requisits i repercussions econòmiques. Els funcionaris de carrera, emperò, no poden optar a una plaça de mitja jornada, per exemple, si no entra dins algun dels supòsits establerts per la Conselleria, a diferència dels interins a l'hora de seleccionar plaça.

Per aquest motiu hem reclamat a Personal docent que els funcionaris de carrera puguin optar a la reducció de jornada en els percentatges que considerin oportuns (75, 50, 33, 25 %) i sense haver d’al·legar cap motiu en concret.

Aquesta reclamació s'afegeix a les que ja hem fet per recuperar les llicències per estudis i l'any sabàtic, i al requeriment que vam presentar fa dos anys perquè la Conselleria ens digui quina normativa aplica per exigir que les excedències per guarda legal siguin per trimestres, que no se'ns ha contestat.

dijous, 11 d’abril de 2019

CEIB: el Col·legi de Docents continua endavant i es torna a rebutjar la persecució política


Aquest dimarts 9/4/19 s'ha reunit el plenari del Consell Escolar de les IB (CEIB) i s'hi han aprovat els següents esborranys d'informes i resolució:

 •  Pel que fa a l'esborrany de la resolució, el CEIB reitera la condemna de la campanya de desprestigi de la tasca docent duta a terme per alguns líders polítics coincidint amb el començament de la precampanya electoral.
 • Al plenari també hi assistí la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i presentà la memòria de l'Institut del curs 2017-18, destacant, entre altres, l'elaboració del Pla Autonòmic de Coeducació (l'esborrany del qual us farem arribar tot d'una que se'n remeti), la voluntat de revisar el Decret 121/2010 de drets i deures dels alumnes, i la xifra de 6.334 expulsions de centre realitzades durant aquest curs.

dilluns, 8 d’abril de 2019

Comissions de serveis: IEDIB i Serveis educatius especialitzats

Avui dematí s'ha fet la mesa sectorial sobre convocatòries de comissions de serveis a l'IEDIB i Serveis educatius especialitzats, amb els esborranys, que podeu veure aquí:
Els canvis que s'han introduït als textos són bàsicament formals i de correcció d'errades.
Pel que fa als Serveis educatius especialitzats, des d'UOB hem tornat a reclamar que les places siguin de plantilla orgànica i s'incentivin aquelles més difícils de cobrir (Es Pinaret, Tramuntana, Puig des Bous, etc).
Les places s'adjudicaran per un procediment de concurs amb dues fases:
 • Comprovació i valoració de mèrits
 • Projecte i entrevista
El compromís de la Conselleria ha estat de mantenir l'entrevista dins el procediment de concurs tot i que en principi volien suprimir-les  per manca de temps per dur-les a terme.
Les comissions de serveis tindran una durada de quatre cursos escolars i la novetat és que  l'avaluació als docents es farà durant el segon curs.

divendres, 5 d’abril de 2019

Grup de treball a la Conselleria sobre tutorització d'interins


Avui dematí hem assistit al grup de treball que va convocar Personal Docent el 29 de març per correu electrònic. Tot i que en resposta al correu vam demanar que se'ns fes arribar l'ordre del dia, atès que la Conselleria havia dit que els assumptes a tractar en aquest grup de treball poden ser diversos, i que vam insistir per telèfon, fins que ha començat la reunió no hem sabut que el tema a tractar era la tutorització d'interins. Des d'UOB hem expressat la nostra disconformitat amb aquesta manera de procedir.

Segons han dit els representants de l'Administració, l'objectiu de la trobada era fer una previsió de possibles canvis als criteris de la tutorització de cara a les noves bases generals, que haurien de publicar-se el setembre, i tot seguit s'ha produït un intercanvi d'impressions entre els representants sindicals i els de l'Administració.

Per part d'UOB hem informat dels acords presos a la darrera assemblea, pels quals defensarem a les meses sectorials la tutorització dels interins, tot i entenent que correspon al tutor desenvolupar una tasca d’ajuda i d’acompanyant del docent interí que comença a fer classes per primera vegada, i que per als interins que iniciïn la tasca docent fent substitucions i facin feina a més d’un centre en el període d’un mes, el còmput de dies sigui acumulatiu.

La propera reunió del grup de treball per continuar discutint aquest assumpte està prevista per a dilluns 15 d'abril.

dijous, 4 d’abril de 2019

UOB reclama millores a les Escoles Oficials d'Idiomes de MenorcaCircular 138/2019

COMUNICAT DE PREMSA

El sindicat Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama un nou centre per a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Maó. Els docents de l’EOI actualment treballen a un centre compartit, amb totes les dificultats de gestió i organització que això comporta: no tenen aules pròpies i cada dia han de recol·locar el mobiliari, no poden ambientar l'aula, tenen problemes d’espai i emmagatzematge i es veuen confinats a una aula de professors massa petita. Per tot açò exigim un centre nou i en condicions, que doni cabuda a uns estudis tan importants i rellevants a les Balears com són les llengües.

D’altra banda també ens feim ressò de la preocupació del professorat de l’EOI de Ciutadella per l’eliminació d’alguns estudis, com per exemple el programa That’s English. Feim costat a la reclamació dels docents d'ampliar i diversificar l’oferta educativa, a fi d'evitar l'abandonament d’alumnat a l’inici de temporada per la incompatibilitat de la feina amb la durada dels cursos actuals.

La solució passaria per una oferta d'ensenyaments més breus i concentrats, en la línia del curs intensiu del nivell B2 d'anglès, que l'any passat es va impartir de gener a abril i va ser un dels grups amb més matrícula. Igualment, tot mantenint els cursos actuals, caldria recuperar el That's English i ampliar l'oferta amb cursos específics per a hoteleria, i amb una modalitat a distància per tal que l’alumnat que abandona per motius laborals, o altres, pugui continuar i avaluar-se amb èxit.

Finalment també reivindicam que es puguin oferir nivells superiors d'idiomes a més a més del d'anglès, com el C1 d'alemany, si hi ha demanda, i que aquesta oferta no passi per sacrificar cap altre nivell. Creiem important que a totes les Illes hi pugui haver accés als títols superiors de llengua.

Modificacions a les comissions de serveis


Transcrivim la informació que hem rebut de Personal docent sobre les modificacions que s'introduiran en la resolució que regularà el proper procés de comissions de serveis:

a) Novetats:

-els opositors del 2017 i del 2018 que hagin obtingut la seva primera destinació definitiva no poden demanar comissions de serveis. S'exceptuen, però, dues situacions: per motius de conciliació de vida laboral-familiar amb fill menor de sis anys o per renovació de càrrecs directius, només si ho han estat aquest curs (per tant, no es poden nomenar nous càrrecs amb opositors).

-és obligatori haver concursat. S'exceptuen tres situacions: situació sobrevinguda posterior al concurs d'enguany (27nov2018); ser director d'un centre; i la resta de motius, ara bé, en aquesta última excepció podran fer ús de les comissions per la resta de motius sense concursar només dues vegades (dit d'una altra manera, cada dos anys tothom haurà de concursar excepte els directors).

-els motius: i) s'eliminen els altres motius que la DG haurà de valorar discrecionalment, per tant, només es poden demanar comissions de serveis per un dels motius que es relacionen a la norma; ii) les malalties han de ser greus i han de venir informades pel servei públic de salut o entitat concertada; iii) l'atenció a un familiar de 1r de grau es vincula al radi de km fixat per a cada illa; iv) la conciliació de la vida familiar i laboral implica tenir un fill menor de sis anys i també es vincula al radi de km fixat per a cada illa; v) el radi de km serà el que estableix la llei de funció pública, 25 km, per a tothom, excepte Menorca i Eivissa que serà de 20 km; vi) dins la causa per motius personals s'incorpora un nou motiu quan en un dels anteriors (malaltia, familliar o conciliació) la comissió suposa un canvi d'illa; vii) en les raons de servei, s'eliminen les comissions de canvi d'especialitat en el mateix centre (afecta a primària), també s'eliminen les comissions d'orientadors per accedir a IES o CEIPs; viii) en general, s'ha corregit la documentació acreditativa de cada un dels motius en un exercici d'objectivitat i transparència (per exemple, per demanar comissions de serveis per coordinadors o altres projectes de centre cal haver incorporat aquesta coordinació o projecte en la PGA d'enguany i almenys ha d'haver estat valorada en la memòria final del curs passat).

-es canvia l'odre d'adjudicació de manera que els motius per malaltia greu passen a adjudicar-se en segon lloc.

b) Des de la DG s'està acabant d'enllestir la resolució de comissions amb els darrers canvis; la idea és publicar la resolució la primera setmana de maig i el termini de participació s'iniciarà just després de la la publicació definitiva del concurs de trasllats de primària (previsiblement del 24 al 30 de maig).


Vegeu AQUÍ la informació que vam publicar sobre la mesa sectorial on es va discutir l'esborrany i les nostres aportacions i reivindicacions.

dimarts, 2 d’abril de 2019

DESGRAVACIÓ QUOTA SINDICAL


Recordau que la quota sindical desgrava un 20% a la declaració de la renda.

L'heu d'incloure a la casella 14!

divendres, 29 de març de 2019

UOB reclama la supressió de les places compartides entre Eivissa i Formentera


Circular 137/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria que respecti l’illa sol·licitada pels interins i no se'ls obligui a compartir la plaça entre Eivissa i Formentera, com passa amb el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera.

El Conservatori té la seu a Eivissa i una extensió a Formentera i se’l considera un sol centre. Per aquest fet, una plaça al Conservatori d’Eivissa pot comportar fer feina a Formentera malgrat que l'interí no hagi triat aquesta segona illa, i s'obliga els docents a desplaçar-se entre illes al llarg de la setmana sense rebre cap indemnització. Per si no n'hi hagués prou, en cas de no poder viatjar per mala mar es penalitza com a falta d'assistència.

Alguns dies els docents fins i tot han d'assistir a reunions a Eivissa durant el matí i després s'han de desplaçar a Formentera per començar les classes a primera hora de l'horabaixa. Les classes es poden allargar fins a les nou del vespre i a l’hivern no hi ha temps per agafar el darrer vaixell, que parteix a les nou, amb la consegüent despesa d’allotjament a Eivissa.

Per altra banda, enguany s’han ajuntat grups en un sol horari per fer més rendibles les classes, cosa que obliga a impartir classe a dos nivells al mateix temps, en perjudici de la qualitat de l'atenció als alumnes.

Des d'UOB exigim que es respecti les opcions d’illa que hem seleccionat, i que en tot cas i com a mínim, no es penalitzi la renúncia a una plaça que comporta un desplaçament entre illes, del qual no s'adverteix a l'hora de seleccionar-la.

Les places compartides a dues illes es podrien evitar amb la creació de places de mitja jornada, de tres quarts o senceres dins cada illa. Igualment es podrien desdoblar els grups d'alumnes que enguany són unitaris, aprofitar la infraestructura de l’Escola de Música Municipal, amb la possibilitat de crear un Conservatori Municipal com a Inca o Felanitx, o fer classes semi-presencials o totalment en línia, com ja s'ha fet amb l'assignatura d'Història de la Música.

Mentre persisteixin les places compartides a dues illes, exigim que es reconeguin com a places itinerants especials amb la corresponent indemnització, que no es penalitzi la impossibilitat de desplaçar-se per mal temps, que si es dóna aquest darrer cas s'habiliti la classe per videoconferència, i sobretot que la planificació dels horaris permeti desplaçar-se entre illes, evitant les classes a les vuit del vespre. Les reunions de departament i claustres també s'haurien de poder fer a distància, a fi de no haver de viatjar a les dues illes el mateix dia per les reunions i les classes.

Eivissa, 29 de març de 2019

dimecres, 27 de març de 2019

Nous canvis a les comissions de serveis


Avui s'ha tractat en mesa sectorial l'esborrany d'instruccions per a les comissions de serveis del curs 19-20. Un cop s'han exposat les esmenes dels sindicats, Personal Docent ha dit que enviarà un nou esborrany amb les que s'hagin acceptat.

L'esborrany presenta diverses novetats:

SOL·LICITANTS:
 • Els funcionaris que el curs 18-19 o 19-20 tinguin la primera destinació definitiva (és a dir, el primer o segon any) només podran demanar comissió de serveis a la mateixa illa i per conciliació de vida familiar (instrucció 3.1c), i ja no per l'apartat 4 (places d'equips directius). Des d'UOB hem tornat a demanar que també es pugui sol·licitar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b). 
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA només les podran demanar per motius personals (instrucció Tercera, punt 5). L'any passat es podien acollir als mateixos motius que els destinats a les Balears però se'ls concedia en darrer lloc.
REQUISITS:
 • Es concreta que s'exceptuarà del requisit d'haver sol·licitat plaça al darrer concurs de trasllats les situacions excepcionals o sobrevingudes "posteriors al 27 de novembre", en relació a les dates del concurs de trasllats. 
 • S'exceptua també del requisit si és per formar part dels equips directius (instrucció Tercera, punts 2, 3 i 5): un màxim de dues vegades per a secretaris, caps d'estudis i caps d'estudis adjunts, i sense limitació en cas dels directors.
 • Continua exceptuant-se si és per a places amb perfils educatius, per raons de servei o per motius personals (Tercera, punts 2, 3 i 5).
 • S'elimina de l'excepció "Per presentar un informe actualitzat del Servei de Prevenció de Riscs Laborals (...)". Segons l'Administració, un informe del SPRL que resolgui un canvi de lloc de treball és preceptiu i no cal afegir-hi el tràmit de la comissió de serveis.
CAUSES:

1. PER MOTIUS PERSONALS
 • a) Per motius greus de salut: S'afegeix el requisit que la malaltia sigui "greu" i "que la concessió de la comissió de serveis repercutirà en una millora de la seva situació laboral o de salut." S'ha demanat que es retiri aquesta darrera frase per redundant.
 • b) Per atendre familiars de 1r grau amb malaltia greu o discapacitat: S'afegeix que la distància entre el destí definitiu i el domicili ha de ser mínim de 30 km a Mallorca, 25 a Menorca i 20 a Eivissa, i que la distància al centre de la comissió de serveis sigui inferior. Hem demanat que sigui de 20 km en tots els casos.
 • c) Per conciliar vida laboral i familiar: Els requisits ara no són tan restrictius perquè l'edat màxima del fill menor a càrrec directe, en els diversos casos, passa de 3 a 6 anys (instrucció Tercera, 1.c). Les distàncies màximes al centre de la comissió de serveis es mantenen (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a Eivissa). També s'ha demanat posar-les totes a 20 km.
 • En aquest mateix apartat, es manté que la comissió de serveis només la pot demanar un dels membres de la parella. Des d'UOB hem tornat a demanar que la puguin demanar els dos, en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys.
 • S'han suprimit els motius "excepcionals i sobrevinguts" a valorar discrecionalment per la Conselleria. Segons Personal Docent, les noves instruccions ja recullen els casos possibles i no volen haver de decidir a discreció la concessió de comissions de serveis, més enllà de les regulades, entre altres motius de cara a la transparència.
 •  L'apartat anterior s'ha substituït per un nou apartat "d) Per qualsevol dels motius anteriors, que han de ser degudament acreditats, sempre que la comissió de serveis impliqui un canvi d’illa del funcionari que la sol·licita."
2. PER A CENTRES AMB PERFILS
 • Continua apareixent com a causa la d'ocupar places a centres amb perfils educatius, arran de la Resolució d'1 de febrer de 2018.
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, hem tornat a recordar que ja ens hi vam oposar a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta d'entrada a l'aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20% de les places del centre, que sumades al 15% de les comissions ordinàries ens durien a un 35% (si queda el 15% com apareix al nou esborrany, vegeu el final del proper apartat).
3. PER RAONS DE SERVEI
 • Enguany desapareixen les places per a altres especialitats al mateix centre (CEIP), segons Personal Docent perquè ja hi ha prou oferta de causes; per a aules UEECO, que en tot cas s'hauran de vehicular a com a places relacionades amb programes específics o altres projectes; i les d'Orientació a CEIP i IES perquè ja s'han cobert per altres vies (les dels CEIP, amb l'assignació a partir del desmantellament dels EOEP).
 • Si és per participar a nous estudis que s'implanten al centre, el darrer nivell encara no s'ha d'haver impartit el 18-19.
 • L’informe favorable de la direcció que especifica que la dedicació horària de la plaça és d’un mínim del 16% de les hores lectives de l’horari del sol·licitant (4 hores a primària i 3 a secundària) per al curs 2019-2020, ara s'aplica a tots els casos.
 • Per a les places de tasques de coordinació caldrà que el certificat del consell escolar especifiqui "també el curs d’aprovació de la proposta d’implantació del pla d’innovació pedagògica." 
 • Ara els informes favorables dels directors "no poden superar el 15 % de la quota assignada al centre el curs 2018-2019". Per unanimitat s'ha demanat que es mantingui el 10% de la resolució anterior.
4. PER FORMAR PART D'EQUIPS DIRECTIUS
 • Queda igual, només es podrà demanar per a un sol centre.
5. PER MOTIUS PERSONALS DE SOL·LICITANTS D'ALTRES CCAA
 • Si és per reagrupament familiar, s'especifica que els fills han de ser menors d'edat.
 • S'eliminen els "altres motius a valorar per la Direcció General de Personal Docent" per les raons exposades al punt 1.
TERMINIS:
 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 24 al 30 de maig (l'any passat va ser 19 al 26 d'abril).
 • Es mantenen els tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional.
ADJUDICACIONS:
 • Hem tornat a reclamar que les places sol·licitades per motius personals s'adjudiquin en primer lloc.
 • Tal com es va demanar per unanimitat l'any passat, des d'UOB hem tornat a reclamar que a l'ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius, si no s'eliminen, passin del segon al darrer lloc.
 • Als sol·licitants d'altres CCAA se'ls aplicarà els mateixos criteris de prelació en cas de persistència d'empat.
Continuarem informant.

(Vegeu aquí informació sobre la mesa de l'any passat.)

APROVAT, AMB EL VOT EN CONTRA D'UOB, EL CALENDARI ESCOLAR 19-20Ahir horabaixa es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2019-20

Només UOB Ensenyament i un altre dels assistents al Consell, d'un total de 25 representants assistents al ple, hi votàrem en contra per mostrar el nostre rebuig a l'avançament de les proves extraordinàries de 2n de Batxillerat a la darrera setmana de juny i de la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol, fets contra els quals ja ens havíem pronunciat els darrers anys. Hi afegírem la queixa que als instituts, la Conselleria consolida el fet de començar cada vegada més prest, cosa que redueix el temps de què disposa el professorat per a la preparació del curs.

També demanàrem que el primer dia lectiu es dediqui exclusivament a recepció, acollida i presentacions.

La resta de sindicats de l'ensenyament públic, juntament amb altres organitzacions i fins a arribar a 23, hi votaren a favor. 

No hi ha novetats destacables respecte a l'any passat: es mantén la possibilitat que els centres estableixin dos dies de lliure disposició, i s'han ajustat les dates d'inici i final dels estudis de l'EASDIB, d'acord amb la petició del propi centre. 


Us pot interessar també:

dimarts, 26 de març de 2019

UOB reclama una prova opcional de català a les oposicions


Ahir Unió Obrera Balear va registrar a Conselleria un recurs perquè la convocatòria d'oposicions inclogui una prova de català per als aspirants que necessitin acreditar-ne el coneixement, tal com es fa a Catalunya i al País Valencià. Es dóna el cas, a més a més, que els aspirants que s'han presentat a les proves de català de la convocatòria de gener de la Direcció General de Política Lingüística no han pogut presentar el certificat del nivell C, tot i haver aprovat, perquè les notes definitives encara no s'han publicat.

dilluns, 25 de març de 2019

ESTADES A EMPRESES PER A PROFESSORAT D'FP


Avui matí s'ha reunida la Comissió de Selecció de les Estades de Formació a Empreses 18-19, per a valorar les sol·licituds presentades, corresponents al període de realització d'abril a juliol del 2019.

S'han presentat un total de 16 sol·licituds, de les quals se n'han aprovat 15, una ha estat exclosa provisionalment per mancar-hi documentació.

Les estades corresponen a professorat de les famílies professionals d'Informàtica i comunicacions (2), Transport i manteniment de vehicles (1), Electricitat i Electrònica (2), Sanitat (2), Hoteleria i turisme (5), Arts gràfiques (1), Agrària (1) i Administració i gestió (1).

Del total d'estades sol·licitades, tres són en empreses de la Unió Europea (2 a França i 1 a Finlàndia);  la resta, a empreses de les illes (10 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa)

Fins al 14 de juny hi ha termini per sol·licitar la realització d'estades formatives entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2019. Vegeu convocatòria.

Llista provisional de sol·licituds seleccionades (estades entre l'1 de maig i el 31 de juliol de 2019):

La Junta de Personal de Mallorca, a proposta d'UOB, també s'oposa a retornar les competències educatives a Madrid


La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca va aprovar dimecres passat la proposta de moció presentada per UOB contra les intencions de PP, Vox i Ciudadanos d'eliminar les competències autonòmiques en Educació per retornar-les a Madrid. Aquest és el text que es va aprovar:

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca manifesta el seu rebuig a la pretensió de PP, Vox i Ciudadanos d'eliminar les competències en Educació i tornar-les a Madrid, com en temps del franquisme, cosa que comportaria, entre d'altres perjudicis, els desplaçaments d'interins de les Balears a la península i viceversa, oposicions úniques a Madrid, la liquidació de l'escola en català i els currículums propis, i la potestat de crear, o no, places docents i fer noves escoles, o no, en mans del Ministerio.

Palma, 20 de març de 2019

Aquesta resolució s'afegeix a les aprovades pels Consells Escolars de les Illes Balears i de Mallorca, també a proposta nostra.

Última Hora:

Diario de Mallorca:

El Consell Escolar de Mallorca rebutja l'eliminació de competències educatives a proposta d'UOB

El passat 21 de març el Consell Escolar de Mallorca, a proposta d'UOB, va aprovar una resolució de rebuig a les amenaces de la supressió de les competències educatives autonòmiques per part de partits com PP, Vox o Ciudadanos. El text aportat al plenari fou redactat per la presidència.

Aquesta resolució s'afegeix a les aprovades pel Consell Escolar de les Illes Balears i la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, reunida el passat 20 de març, ambdues igualment per iniciativa d'Unió Obrera Balear.

https://twitter.com/ConsEscMallorca/status/1109008569272287232
https://twitter.com/ConsEscMallorca/status/1109008569272287232https://twitter.com/ConsEscMallorca/status/1109008569272287232dijous, 21 de març de 2019

Signat el Pacte per l'Educació 0-3 i la necessària equitat
Ahir dimecres va tenir lloc al Parlament de les Illes Balears la signatura del Pacte per l'educació dels infants de 0-3 anys i per la necessària equitat, AQUÍ trobareu el text íntegre.

El pacte l'han impulsat diferents col·lectius i entitats socials i representa un compromís per a la millora educació dels infants del primer cicle de l'educació infantil. Es basa en aquests principis:
 • Interès superior de l’infant
 • Cooperació entre administracions
 • Seguiment
 • Compromís pressupostari
 • Estabilitat de les polítiques educatives
L'han subscrit Assemblees 0-3 Mallorca, Eivissa i Formentera, Col·lectiu 0-3 Menorca, Més per Mallorca, Més per Menorca, Més per Formentera, Podem, PSIB, COAPA i FEIPIMEB.
Els principals compromisos adquirits pels partits polítics signants són:
 • Previsió d'ajudes d'escolarització per a les famílies més vulnerables
 • Pla de reconversió de les guarderies que ho sol·licitin en escoletes
 • Inclusió dels infants de primer cicle d'infantil de centres públics i privats en les convocatòries d'ajudes individuals de menjador
 • Increment dels recursos humans dels Equips d'Atenció Primerenca
 • Compromís de promoure la creació de places de primer cicle d'infantil per a arribar el 2029 a una oferta del 60% d'infants en tots els municipis de les Illes Balears
Amb aquest acord les forces polítiques es comprometen a instar  al Govern d’Espanya a establir una aportació estable creixent per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i per a  la necessària equitat fins arribar als 33,3% dels costos.

- Diari de Balears 20/3/19
https://www.dbalears.cat/balears/2019/03/20/325307/podem-psib-mes-subscriuen-pacte-per-igualtat-educacio-infantil-anys.html?platform=hootsuite

- EUROPAPRESS 20/3/19
https://m.europapress.es/illes-balears/noticia-podemos-psib-mes-suscriben-pacto-igualdad-educacion-infantil-anos-20190320183322.html?fbclid=IwAR1EMW0PNERiMfOihjbGJnuosBPd2-Wdzfy5_bwtAkHZdWsdsOSFwqrvCmodimecres, 20 de març de 2019

Mesa sectorial comissions de servei CEP, Centmat i Camp d'aprenentatge de Formentera


Divendres, 15 de març se va celebrar Mesa Sectorial en la qual es van tractar els esborrany de les diferents convocatòries de comissions de serveis.


Directors i assessors de CEP


- Es convoca una sola plaça de director, la del CEP de Calvià.
- També surten un total de 20 places d'assessors de formació permanent:


CEP de Palma
3

CEP d'Inca
2

CEP de Manacor
2

CEP de Calvià
4

CEP de Menorca
4

CEP d'Eivissa
3

CEP de Formentera
1
- Procés de selecció:
 • Mèrits 
 • Projecte de treball (pla estratègic d'organització d'un CEP per als directors o disseny d'una formació en un centre educatiu per als assessors) i entrevista per defensar el projecte i debatre amb la Comissió de selecció. Per superar aquesta fase cal obtenir una puntuació mínima de 5.
AQUÍ i AQUÍ podreu trobar els esborranys d'aquestes convocatòries.


CentMat i Camp d'aprenentatge de Formentera

Es convoca una plaça per a funcionaris de carrera de secundària de l'especialitat de matemàtiques al CentMat i una altra per a funcionaris de carrera del cos de mestres per al Camp de Formentera

- Procés de selecció:
 • Mèrits 
 • Projecte de treball (organització, anàlisi de funcions, programació d'un dia de feina amb alumnes).Per superar aquesta fase cal obtenir una puntuació mínima de 5.
AQUÍ i AQUÍ trobareu els enllaços als esborranys de  les convocatòries


Aportacions d'UOB Ensenyament

- Valoració de mèrits ja registrats prèviament a l'inici dels terminis d'inscripció, encara que no apareguin al portal del personal.
- Proposta de nomenament extraordinari per a les places, en cas que no hagin quedat cobertes a partir del procés d'adjudicacions provisional, i no a dit.
- Publicació de les rúbriques que farà servir la Comissió de Selecció

Finalment, reiteram la petició que la Conselleria d'Educació i Universitat faci públiques les actes de les reunions de la Mesa Sectorial. A més a més,  valoram negativament que s'hagin modificat les causes d'exclusió dels tribunals sense passar per mesa i n'exigim la convocatòria.

Tribunals d'oposicions: No a la penalització dels futurs jubilats!


La Resolució de Personal Docent d'11 de març exclou dels tribunals d'oposicions els docents «Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tinguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre». Molts de nosaltres, emperò, que podríem jubilar-nos l'1 de setembre, ho ajornam uns dies per poder finalitzar les tasques acadèmiques del curs anterior, amb el resultat que podem ser nomenats pel fet que hem actuat amb responsabilitat i principis professionals. Per aquest motiu hem sol·licitat formalment a la Conselleria que s'exclogui dels tribunals els docents que facin efectiva la jubilació dins la primera quinzena de setembre.

Recordam que ja a la mesa tècnica de 14 de febrer vam fer propostes referents a les causes d'exclusió dels tribunals, que a la mesa sectorial de 25 de febrer vam demanar que la resolució es tractàs en mesa sectorial, i que finalment la Conselleria l'ha publicada sense haver-se discutit l'esborrany, tot i que el punt 5.5 de la convocatòria estableix que "la Conselleria d’Educació i Universitat determinarà, abans del sorteig públic, oïdes les organitzacions sindicals, les circumstàncies en què determinats funcionaris poden ser dispensats d’aquesta participació."

UOB exigeix a Madrid que inverteixi en habitatge públic per als docents


Circular 136/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix al Govern espanyol un protocol per a la construcció d'habitatge públic per als docents de les Balears, de la mateixa manera que el passat 27 de febrer el Ministerio del Interior va signar un Protocol General d'actuació amb el Govern balear, el Consell i l'Ajuntament d'Eivissa per a una promoció de 120 pisos d'habitatge públic que es destinaran en part a funcionaris de la policia espanyola i la guàrdia civil.

Continuam reclamant també a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat que exceptuï els interins d'Educació del requisit de disposar d'un contracte d'arrendament d'un any per accedir a les ajudes per al lloguer, atès que els docents que es desplacen a altres illes o municipis no signen contractes de dotze mesos sinó de setembre a juny. El problema es dóna sobre tot a Eivissa, amb un 40% d'interins, i a Formentera amb un 50%, on a més a més es donen casos de jornades compartides a les dues illes que obliguen a pagar dos allotjaments, mentre que a Menorca la manca d'oferta de lloguer també s'ha agreujat els darrers anys. Igualment reclamam que es garanteixi l'accés a un habitatge als funcionaris designats per formar part dels tribunals d'oposicions, que es duen a terme durant el mes de juliol un cop extingit el contracte de lloguer.

Reivindicam una vegada més la recuperació de les "cases dels mestres" de la república. Així mateix, instam l'Administració a augmentar el complement de residència adequant-lo a les particularitats de cada illa, en especial d’Eivissa i Formentera. Cal recordar que el pressupost destinat a habitatge social a les Balears per a 2018, com a conseqüència de l'espoli fiscal i el model de finançament, va ser només de 16,3 euros per habitant, molt inferior Andalusia (30,2 €), Madrid (31 €) o Extremadura (47 €), amb el perjudici afegit del cost de la insularitat i el desplaçament entre illes. Exigim que no es forci els docents a dilapidar el sou amb lloguers desproporcionats, viure en condicions inacceptables o fins i tot renunciar a la plaça assignada perquè resulta econòmicament inassumible.

divendres, 15 de març de 2019

UOB exigeix que es negociïn en Mesa Sectorial les causes d'exclusió per formar part dels tribunals d'oposicions 2019


UOB Ensenyament ha exigit de bell nou avui en Mesa Sectorial a la directora general de Personal Docent la convocatòria d'una reunió per revisar i acordar les causes de dispensa per formar part dels tribunals d'oposicions.

També hem denunciat que en la Resolució de la directora general de Personal Docent  d'11/3/19 no apareix com a causa d'exclusió:"Que en el tercer trimestre tenguin reducció d'un terç o mitja jornada",  com sí es tenia en compte a la convocatòria passada. Aquest fet representa un greu retrocés en la conciliació de la vida laboral i professional. 

Finalment, hem insistit que també sigui motiu de no estar a un tribunal: "Haver estat estat membre del tribunal en un o més dels cursos anteriors i haver estat nomenat a partir dels 55 anys"

dijous, 14 de març de 2019

Reclamam que s'actualitzi el complement de tutoria

 
Circular 135/2019

Des d'Unió Obrera Balear reclamam a la Conselleria d'Educació que actualitzi el complement de tutoria, que des de setembre de 2007 pràcticament no ha pujat de 30 euros, i que només per la inflació ja s'hauria d'augmentar al voltant d'un 15,8%, si ens atenem a l’increment de preus del consum (IPC) a les Illes Balears des de setembre de 2007 a febrer 2019, segons la web de l’Instituto nacional de Estadística.

Els 30 euros es van fixar a un Acord de Consell de Govern de 2006, que establia l’abonament des de setembre de 2007, i no s’ha actualitzat substancialment des d’aleshores. Això, sense tenir en compte que el complement va quedar suprimit amb les retallades des de juny de 2012 fins el gener de 2018.

Atès que la càrrega de feina i la responsabilitat del càrrec de tutor mereixen una retribució molt superior a l’actual, reclamam que l’actualització del complement es negociï en mesa sectorial i que en qualsevol cas sigui com a mínim la corresponent a l’IPC acumulat.

Aquesta reclamació s'afegeix a la que ja vam registrar referent al cobrament de la tutoria per part dels interins que fan substitucions, i l'abonament complet als docents de mitja jornada, i no la meitat, perquè hi dediquen les mateixes hores que a una jornada completa per poder dur a terme totes les tasques de la funció.

dimecres, 13 de març de 2019

Ajuts Fons social i Muface 2019


A partir d'avui podeu consultar a la nostra pàgina, a la columna esquerra de la versió web, un recull dels ajuts que ofereix l'Administració a través del Fons social i les prestacions de Muface. Esperam que vos sigui d'utilitat, si se vos presenta cap dubte escriviu-nos a ensenyament@uob.cat.

Recordau que les ajudes per a estudis del personal al servei de la CAIB i fills majors de 18 i menors de 25 anys, s'han de sol·licitar fins el 30 d'abril.

dilluns, 11 de març de 2019

Mesa sectorial: Formació Professional

Foto: Conselleria d'Educació

Dijous dia 7 de març es va celebrar Mesa Sectorial, on se’ns va informar d’algunes novetats, totes elles referides a Formació Professional:

- Traspàs de cicles a distància a l’IEDIB. Pel proper curs 19-20 està previst que quatre cicles que ara s’imparteixen a distància en instituts de Palma, passin a impartir-se a l’IEDIB. Els cicles afectats són: Emergències Sanitàries, actualment a l’IES Josep Maria Llompart; Instal·lacions elèctriques i automàtiques, de l’IES Politècnic; i Sistemes microinformàtics i xarxes, i Administració de sistemes informàtics en Xarxa, de l’IES Francesc de Borja Moll. 

Igualment, se’ns informà que de moment no es traspassaran la resta de cicles a distància prevists, ja que això tendria impacte sobre la plantilla dels centres. 

Per part d’UOB es va demanar a l’administració el compliment del seu compromís d’elaborar la normativa de funcionament de l’IEDIB i, també, un calendari de planificació del traspàs dels diferents ensenyaments a distància al nou institut.
Recordam que ens varem oposar a la implantació de l'IEDIB en les condicions en què s'ha feta, sense consultar als professionals de l'ensenyament a distància dels diferents centres on s'oferien aquests estudis. Vegeu-ho aquí

- Centres Integrats de Formació Professional. La directora general de formació professional, Sra. Maria Alorda, informà de l’inici d’un procés pel qual tres IES es converteixin cadascun d’ells en dos centres diferenciats: per una banda, un IES i, per l’altra. un Centre integrat de formació professional. Aquests centres són l’IES Pau Casesnoves, d’Inca, i l’IES Juníper Serra i l’IES Francesc de Borja Moll, de Palma, centres que, històricament, ja havien demandat convertir-se en centres integrats, atesa la seva alta oferta de formació professional. Aquest procés s’ha iniciat amb el vistiplau de les directives i els claustres respectius. 

Tot i que inicialment, això suposarà la convivència dels dos centres en un mateix edifici, es va fer palesa durant la Mesa, la necessitat de construcció de noves infraestructures, en especial a Inca, on la pressió demogràfica ha augmentat molt en els últims anys. 

- Canvis en la titulació de cicle de grau superior d’Activitats físiques i esportives, que passarà de LOGSE a LOE. S’han creat els nous títols de grau superior Acondiciament físic, i Ensenyament i animació socioesportiva, que han de substituir el cicle d'Animació d’activitats físiques i esportives vigent fins ara. L’oferta dels centres on s’imparteix aquest cicle actualment s’haurà de substituir per alguna (o ambdues) de les noves titulacions. 

- Per altra part, es va donar compte de la participació de les illes en el Congrés estatal de Formació Professional (València, 21-22 març) i a la fase estatal dels Skills de Formació Professional (Madrid, 26-30 març). 

- També se’ns informà de la problemàtica derivada del Decret estatal 28/2018, en relació a dos aspectes: 
 • Necessitat de donar d’alta en la seguretat social a l’alumnat de cicles que cursa la Formació en Centres de Treball (FCT) a partir del curs 19-20 
 • Impossilitat de signar contractes de formació-aprenentatge per alumnes majors de 25 anys que cursen FP dual. 
S’està treballant per solucionar i donar resposta a aquests dos temes.

Nota de premsa de la conselleria