dijous, 21 de març de 2019

Signat el Pacte per l'Educació 0-3 i la necessària equitat
Ahir dimecres va tenir lloc al Parlament de les Illes Balears la signatura del Pacte per l'educació dels infants de 0-3 anys i per la necessària equitat, AQUÍ trobareu el text íntegre.

El pacte l'han impulsat diferents col·lectius i entitats socials i representa un compromís per a la millora educació dels infants del primer cicle de l'educació infantil. Es basa en aquests principis:
 • Interès superior de l’infant
 • Cooperació entre administracions
 • Seguiment
 • Compromís pressupostari
 • Estabilitat de les polítiques educatives
L'han subscrit Assemblees 0-3 Mallorca, Eivissa i Formentera, Col·lectiu 0-3 Menorca, Més per Mallorca, Més per Menorca, Més per Formentera, Podem, PSIB, COAPA i FEIPIMEB.
Els principals compromisos adquirits pels partits polítics signants són:
 • Previsió d'ajudes d'escolarització per a les famílies més vulnerables
 • Pla de reconversió de les guarderies que ho sol·licitin en escoletes
 • Inclusió dels infants de primer cicle d'infantil de centres públics i privats en les convocatòries d'ajudes individuals de menjador
 • Increment dels recursos humans dels Equips d'Atenció Primerenca
 • Compromís de promoure la creació de places de primer cicle d'infantil per a arribar el 2029 a una oferta del 60% d'infants en tots els municipis de les Illes Balears
Amb aquest acord les forces polítiques es comprometen a instar  al Govern d’Espanya a establir una aportació estable creixent per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i per a  la necessària equitat fins arribar als 33,3% dels costos.

- Diari de Balears 20/3/19
https://www.dbalears.cat/balears/2019/03/20/325307/podem-psib-mes-subscriuen-pacte-per-igualtat-educacio-infantil-anys.html?platform=hootsuite

- EUROPAPRESS 20/3/19
https://m.europapress.es/illes-balears/noticia-podemos-psib-mes-suscriben-pacto-igualdad-educacion-infantil-anos-20190320183322.html?fbclid=IwAR1EMW0PNERiMfOihjbGJnuosBPd2-Wdzfy5_bwtAkHZdWsdsOSFwqrvCmodimecres, 20 de març de 2019

Mesa sectorial comissions de servei CEP, Centmat i Camp d'aprenentatge de Formentera


Divendres, 15 de març se va celebrar Mesa Sectorial en la qual es van tractar els esborrany de les diferents convocatòries de comissions de serveis.


Directors i assessors de CEP


- Es convoca una sola plaça de director, la del CEP de Calvià.
- També surten un total de 20 places d'assessors de formació permanent:


CEP de Palma
3

CEP d'Inca
2

CEP de Manacor
2

CEP de Calvià
4

CEP de Menorca
4

CEP d'Eivissa
3

CEP de Formentera
1
- Procés de selecció:
 • Mèrits 
 • Projecte de treball (pla estratègic d'organització d'un CEP per als directors o disseny d'una formació en un centre educatiu per als assessors) i entrevista per defensar el projecte i debatre amb la Comissió de selecció. Per superar aquesta fase cal obtenir una puntuació mínima de 5.
AQUÍ i AQUÍ podreu trobar els esborranys d'aquestes convocatòries.


CentMat i Camp d'aprenentatge de Formentera

Es convoca una plaça per a funcionaris de carrera de secundària de l'especialitat de matemàtiques al CentMat i una altra per a funcionaris de carrera del cos de mestres per al Camp de Formentera

- Procés de selecció:
 • Mèrits 
 • Projecte de treball (organització, anàlisi de funcions, programació d'un dia de feina amb alumnes).Per superar aquesta fase cal obtenir una puntuació mínima de 5.
AQUÍ i AQUÍ trobareu els enllaços als esborranys de  les convocatòries


Aportacions d'UOB Ensenyament

- Valoració de mèrits ja registrats prèviament a l'inici dels terminis d'inscripció, encara que no apareguin al portal del personal.
- Proposta de nomenament extraordinari per a les places, en cas que no hagin quedat cobertes a partir del procés d'adjudicacions provisional, i no a dit.
- Publicació de les rúbriques que farà servir la Comissió de Selecció

Finalment, reiteram la petició que la Conselleria d'Educació i Universitat faci públiques les actes de les reunions de la Mesa Sectorial. A més a més,  valoram negativament que s'hagin modificat les causes d'exclusió dels tribunals sense passar per mesa i n'exigim la convocatòria.

Tribunals d'oposicions: No a la penalització dels futurs jubilats!


La Resolució de Personal Docent d'11 de març exclou dels tribunals d'oposicions els docents «Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tinguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre». Molts de nosaltres, emperò, que podríem jubilar-nos l'1 de setembre, ho ajornam uns dies per poder finalitzar les tasques acadèmiques del curs anterior, amb el resultat que podem ser nomenats pel fet que hem actuat amb responsabilitat i principis professionals. Per aquest motiu hem sol·licitat formalment a la Conselleria que s'exclogui dels tribunals els docents que facin efectiva la jubilació dins la primera quinzena de setembre.

Recordam que ja a la mesa tècnica de 14 de febrer vam fer propostes referents a les causes d'exclusió dels tribunals, que a la mesa sectorial de 25 de febrer vam demanar que la resolució es tractàs en mesa sectorial, i que finalment la Conselleria l'ha publicada sense haver-se discutit l'esborrany, tot i que el punt 5.5 de la convocatòria estableix que "la Conselleria d’Educació i Universitat determinarà, abans del sorteig públic, oïdes les organitzacions sindicals, les circumstàncies en què determinats funcionaris poden ser dispensats d’aquesta participació."

UOB exigeix a Madrid que inverteixi en habitatge públic per als docents


Circular 136/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix al Govern espanyol un protocol per a la construcció d'habitatge públic per als docents de les Balears, de la mateixa manera que el passat 27 de febrer el Ministerio del Interior va signar un Protocol General d'actuació amb el Govern balear, el Consell i l'Ajuntament d'Eivissa per a una promoció de 120 pisos d'habitatge públic que es destinaran en part a funcionaris de la policia espanyola i la guàrdia civil.

Continuam reclamant també a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat que exceptuï els interins d'Educació del requisit de disposar d'un contracte d'arrendament d'un any per accedir a les ajudes per al lloguer, atès que els docents que es desplacen a altres illes o municipis no signen contractes de dotze mesos sinó de setembre a juny. El problema es dóna sobre tot a Eivissa, amb un 40% d'interins, i a Formentera amb un 50%, on a més a més es donen casos de jornades compartides a les dues illes que obliguen a pagar dos allotjaments, mentre que a Menorca la manca d'oferta de lloguer també s'ha agreujat els darrers anys. Igualment reclamam que es garanteixi l'accés a un habitatge als funcionaris designats per formar part dels tribunals d'oposicions, que es duen a terme durant el mes de juliol un cop extingit el contracte de lloguer.

Reivindicam una vegada més la recuperació de les "cases dels mestres" de la república. Així mateix, instam l'Administració a augmentar el complement de residència adequant-lo a les particularitats de cada illa, en especial d’Eivissa i Formentera. Cal recordar que el pressupost destinat a habitatge social a les Balears per a 2018, com a conseqüència de l'espoli fiscal i el model de finançament, va ser només de 16,3 euros per habitant, molt inferior Andalusia (30,2 €), Madrid (31 €) o Extremadura (47 €), amb el perjudici afegit del cost de la insularitat i el desplaçament entre illes. Exigim que no es forci els docents a dilapidar el sou amb lloguers desproporcionats, viure en condicions inacceptables o fins i tot renunciar a la plaça assignada perquè resulta econòmicament inassumible.

divendres, 15 de març de 2019

UOB exigeix que es negociïn en Mesa Sectorial les causes d'exclusió per formar part dels tribunals d'oposicions 2019


UOB Ensenyament ha exigit de bell nou avui en Mesa Sectorial a la directora general de Personal Docent la convocatòria d'una reunió per revisar i acordar les causes de dispensa per formar part dels tribunals d'oposicions.

També hem denunciat que en la Resolució de la directora general de Personal Docent  d'11/3/19 no apareix com a causa d'exclusió:"Que en el tercer trimestre tenguin reducció d'un terç o mitja jornada",  com sí es tenia en compte a la convocatòria passada. Aquest fet representa un greu retrocés en la conciliació de la vida laboral i professional. 

Finalment, hem insistit que també sigui motiu de no estar a un tribunal: "Haver estat estat membre del tribunal en un o més dels cursos anteriors i haver estat nomenat a partir dels 55 anys"

dijous, 14 de març de 2019

Reclamam que s'actualitzi el complement de tutoria

 
Circular 135/2019

Des d'Unió Obrera Balear reclamam a la Conselleria d'Educació que actualitzi el complement de tutoria, que des de setembre de 2007 pràcticament no ha pujat de 30 euros, i que només per la inflació ja s'hauria d'augmentar al voltant d'un 15,8%, si ens atenem a l’increment de preus del consum (IPC) a les Illes Balears des de setembre de 2007 a febrer 2019, segons la web de l’Instituto nacional de Estadística.

Els 30 euros es van fixar a un Acord de Consell de Govern de 2006, que establia l’abonament des de setembre de 2007, i no s’ha actualitzat substancialment des d’aleshores. Això, sense tenir en compte que el complement va quedar suprimit amb les retallades des de juny de 2012 fins el gener de 2018.

Atès que la càrrega de feina i la responsabilitat del càrrec de tutor mereixen una retribució molt superior a l’actual, reclamam que l’actualització del complement es negociï en mesa sectorial i que en qualsevol cas sigui com a mínim la corresponent a l’IPC acumulat.

Aquesta reclamació s'afegeix a la que ja vam registrar referent al cobrament de la tutoria per part dels interins que fan substitucions, i l'abonament complet als docents de mitja jornada, i no la meitat, perquè hi dediquen les mateixes hores que a una jornada completa per poder dur a terme totes les tasques de la funció.

dimecres, 13 de març de 2019

Ajuts Fons social i Muface 2019


A partir d'avui podeu consultar a la nostra pàgina, a la columna esquerra de la versió web, un recull dels ajuts que ofereix l'Administració a través del Fons social i les prestacions de Muface. Esperam que vos sigui d'utilitat, si se vos presenta cap dubte escriviu-nos a ensenyament@uob.cat.

Recordau que les ajudes per a estudis del personal al servei de la CAIB i fills majors de 18 i menors de 25 anys, s'han de sol·licitar fins el 30 d'abril.

dilluns, 11 de març de 2019

Mesa sectorial: Formació Professional

Foto: Conselleria d'Educació

Dijous dia 7 de març es va celebrar Mesa Sectorial, on se’ns va informar d’algunes novetats, totes elles referides a Formació Professional:

- Traspàs de cicles a distància a l’IEDIB. Pel proper curs 19-20 està previst que quatre cicles que ara s’imparteixen a distància en instituts de Palma, passin a impartir-se a l’IEDIB. Els cicles afectats són: Emergències Sanitàries, actualment a l’IES Josep Maria Llompart; Instal·lacions elèctriques i automàtiques, de l’IES Politècnic; i Sistemes microinformàtics i xarxes, i Administració de sistemes informàtics en Xarxa, de l’IES Francesc de Borja Moll. 

Igualment, se’ns informà que de moment no es traspassaran la resta de cicles a distància prevists, ja que això tendria impacte sobre la plantilla dels centres. 

Per part d’UOB es va demanar a l’administració el compliment del seu compromís d’elaborar la normativa de funcionament de l’IEDIB i, també, un calendari de planificació del traspàs dels diferents ensenyaments a distància al nou institut.
Recordam que ens varem oposar a la implantació de l'IEDIB en les condicions en què s'ha feta, sense consultar als professionals de l'ensenyament a distància dels diferents centres on s'oferien aquests estudis. Vegeu-ho aquí

- Centres Integrats de Formació Professional. La directora general de formació professional, Sra. Maria Alorda, informà de l’inici d’un procés pel qual tres IES es converteixin cadascun d’ells en dos centres diferenciats: per una banda, un IES i, per l’altra. un Centre integrat de formació professional. Aquests centres són l’IES Pau Casesnoves, d’Inca, i l’IES Juníper Serra i l’IES Francesc de Borja Moll, de Palma, centres que, històricament, ja havien demandat convertir-se en centres integrats, atesa la seva alta oferta de formació professional. Aquest procés s’ha iniciat amb el vistiplau de les directives i els claustres respectius. 

Tot i que inicialment, això suposarà la convivència dels dos centres en un mateix edifici, es va fer palesa durant la Mesa, la necessitat de construcció de noves infraestructures, en especial a Inca, on la pressió demogràfica ha augmentat molt en els últims anys. 

- Canvis en la titulació de cicle de grau superior d’Activitats físiques i esportives, que passarà de LOGSE a LOE. S’han creat els nous títols de grau superior Acondiciament físic, i Ensenyament i animació socioesportiva, que han de substituir el cicle d'Animació d’activitats físiques i esportives vigent fins ara. L’oferta dels centres on s’imparteix aquest cicle actualment s’haurà de substituir per alguna (o ambdues) de les noves titulacions. 

- Per altra part, es va donar compte de la participació de les illes en el Congrés estatal de Formació Professional (València, 21-22 març) i a la fase estatal dels Skills de Formació Professional (Madrid, 26-30 març). 

- També se’ns informà de la problemàtica derivada del Decret estatal 28/2018, en relació a dos aspectes: 
 • Necessitat de donar d’alta en la seguretat social a l’alumnat de cicles que cursa la Formació en Centres de Treball (FCT) a partir del curs 19-20 
 • Impossilitat de signar contractes de formació-aprenentatge per alumnes majors de 25 anys que cursen FP dual. 
S’està treballant per solucionar i donar resposta a aquests dos temes.

Nota de premsa de la conselleria

Madrid ven fum amb l'eliminació de retallades de 2012


Publicada al BOE la Llei 4/2019 de "mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria".

Totes les millores, entre les quals la dotació de recursos per tal de no superar les ràtios màximes de 25 alumnes a Primària i 30 a Secundària, o l'eliminació dels deu dies lectius per al nomenament de substituts, queden condicionades a uns pressuposts de l'Estat futurs, i únicament "se recomienda" la recuperació de la jornada laboral lectiva a primària i secundària, de 23 i 18 hores respectivament.

Després d'acumular més de 1.700 milions en inversions estatutàries pendents de pagar per Madrid, aquestes promeses, previstes per al proper curs, s'han de posar en quarantena perquè ja estam més que escalivats.

dijous, 7 de març de 2019

ATENCIÓ! TÈCNICS FP I OPOSICIONS 2019

 
Segons ha informat la Conselleria a la mesa sectorial d'avui dematí, Madrid ha contestat que els tècnics de FP es poden presentar encara que ja hagin exhaurit les 4 convocatòries d’oposicions.

Es manté el requisit de dos anys de serveis abans de 2007.

Modificaran la convocatòria.

UOB EXIGEIX QUE ES RESPECTI EL DRET A LA VAGA


Davant les notícies que ens arriben d'alguns centres on no es consulta els docents si volen entrar en el sorteig dels serveis mínims, amb la conseqüència que acaben nomenats tot i voler fer vaga, hem reclamat a la Direcció General de Planificació que adverteixi les direccions que, segons el punt 2 de la Resolució de serveis mínims:
 • "Els serveis mínims han de ser coberts, prioritàriament, pel personal que no secundi la vaga. En el cas que sigui insuficient, les vacants s’han de cobrir obligatòriament."
Les companyes i companys afectats per aquest incompliment de la Resolució també cal que ho advertim als equips directius, a fi que rectifiquin. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres si sorgeix algun problema.

dilluns, 4 de març de 2019

Serveis mínims vaga 8 de març

Dijous passat els representants del Govern balear es van reunir amb els sindicats per tractar els serveis mínims de la vaga del proper divendres 8 de març. UOB, juntament amb altres sindicats, va reclamar que es retornàs als serveis mínims de la vaga general de 2012, que pel que fa a Educació consistien en la presència als centres del director, el secretari i un conserge, i que no es repetissin els de l'any passat, que van ser més restrictius com podeu veure AQUÍ.

Els representants d'UOB al·legàrem que la vaga de dia 8 té un fort component educatiu, atès que s'hi reivindiquen uns drets fonamentals i universals, i que el Govern no hi hauria de posar traves. Tot i així, el director general de Funció Pública i els representants de les Conselleries ja venien amb la idea de fixar els mateixos serveis mínims de l'any passat i no van voler negociar-los. Si finalment s'imposen aquests serveis mínims, per tant, serà sense la conformitat d'UOB, entre d'altres forces sindicals.

dimecres, 27 de febrer de 2019

UOB convoca a la vaga de 8 de març pels drets de la dona


Unió Obrera Balear convoca a la vaga de 24 hores de dia 8 de març pels drets de la dona. De motius en sobren: des de la reivindicació del treball femení i la lluita contra l’escletxa salarial, avui dia encara del 23%, passant per la feminització de la pobresa, el fet que les feines més mal regulades i remunerades recaiguin en les dones, o la doble jornada laboral entre la feina remunerada i la domèstica, que moltes dones es veuen obligades a fer.

Vos encoratjam a participar-hi!

Nota: Demà dijous hi ha prevista una reunió amb la Conselleria de Treball per tractar els serveis mínims.

UOB sol·licita al Servei de Prevenció un protocol d'atenció als docents agredits i amenaçats  La nostra companya Joana Maria Romaguera al Cinc dies d'IB3 (22-2-19)

A la reunió dels Comitès Intercentres insulars de Seguretat i Salut del personal docent, que va tenir lloc ahir dimarts per videoconferència, des d'Unió Obrera Balear vam reclamar oficialment que el Servei de Prevenció elabori un protocol d'atenció als docents agredits i amenaçats. El Servei de Prevenció va proposar la creació d'un grup de treball format per l'Administració i els representants dels treballadors, amb la possibilitat de coordinar-se amb Sanitat, que es veu igualment afectat per aquesta xacra i tampoc no disposen de protocol.

Pel que fa a la la creació de la Comissió paritària de prevenció de riscs laborals de personal docent, es va acordar que les Juntes de Personal insulars nomenaran els delegats de prevenció de cada sindicat en funció dels resultats electorals, amb base a l'article 35 de la llei de prevenció de riscos laborals. La Comissió paritària resultant serà la que aprovi el nou Reglament del Comitè de Seguretat i Salut del personal docent.

Recordam que des d'UOB hem difós un protocol d'actuació per als docents i hem demanat que Personal docent ampliï l'assistència jurídica a aquests casos.

dimarts, 26 de febrer de 2019

UOB reclama que es recuperi l'any sabàtic per als docents

Circular 134/2019

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, ha reclamat formalment a la Conselleria d'Educació i Universitat que recuperi el permís d'un any parcialment retribuït sense prestació de serveis, conegut com a any sabàtic.

Aquesta modalitat de permís va quedar recollit a l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006 per a la millora de l’ensenyament públic, que preveia la negociació d'un pla per acollir-se a un any sabàtic de lliure disposició amb una part proporcional del sou. El dret comprèn un període de cinc anys consecutius, dels quals els quatre primers es fa feina a jornada completa i el cinquè no. Durant els cinc anys es percep un 85% de les retribucions que correspondrien a la jornada completa.

Igualment, hem sol·licitat que es negociïn en mesa sectorial la resta de característiques, condicions, requisits i criteris de selecció d’aquest permís, i que la negociació es dugui a terme durant aquest curs 2018-19 per tal que es pugui fer la corresponent convocatòria de places per al curs 2019-20.

Com a mínim hi ha set comunitat autònomes on els funcionaris docents de carrera s'hi poden acollir: Castella i Lleó, Castella La Manxa, Aragó, Euskadi, Navarra, Múrcia i Madrid, i és una pràctica tradicional en els països de cultura anglosaxona.

A més de la reclamació formal que ja hem presentat, UOB defensarà aquest permís dins el grup de treball per a la recuperació dels drets sociolaborals, creat per resolució de la Conselleria el passat mes de juny i que encara no s'ha convocat.

Última Hora:

UH 27.2.2019

Periódico de Ibiza:

Oposicions 2019: sense canvis a l'ordre de les proves

Foto: CAIB

Segons va anunciar Personal Docent a la mesa d'ahir, enguany la primera prova continuarà essent el tema escrit i l'examen pràctic i es farà una enquesta als aspirants per decidir si el canvi s'aplica el 2020. Això, malgrat que la petició dels sindicats va ser unànime a la mesa tècnica. El motiu que van al·legar va ser que no volien canviar les regles del joc a pocs mesos de les oposicions, cosa que contrasta amb els arguments que van donar a la mesa tècnica, on se'ns va dir que fer en primer lloc la programació i unitat didàctica implicaria allargar molt tot el procés, a no ser que es posassin més tribunals, cosa que no poden fer pel nombre de funcionaris de què disposen i per raons de pressupost.

Per altra banda, les proves escrites es faran amb paper autocopiatiu, com a altres oposicions de l'Administració, i l'aspirant se'n quedarà un exemplar.

Van acceptar la nostra demanda d'enregistrar les proves orals en àudio o vídeo.

La programació s'haurà de lliurar el primer dia, segons van dir per evitar que els opositors que s'han d'examinar a altres illes s'hagin de desplaçar aposta. Des d'UOB vam reclamar que s'hagi de presentar dins un sobre precintat i que es retorni als aspirants que no superin la primera prova.

Altres aspectes que van destacar els representants de la Conselleria:
 • Pugen de 7 a 14 els dies l'antelació amb què s'hauran de publicar els criteris generals. Des d'UOB en reclamàvem 30. Pel que fa als específics diuen que no poden concretar els dies d'antelació, segons van dir a causa de les diferents característiques de les proves pràctiques.
 • Han fet una consulta a Madrid per veure si es pot permetre que s'hi presentin els tècnics de FP encara que ja s'hagin fet les quatres convocatòries de l'especialitat.
 • No poden assegurar que tots els membres dels tribunals siguin de l'especialitat per manca de funcionaris en algunes d'aquestes.
 • Consideren que basta dir que la citació als membres dels tribunals, que fa el president, sigui "fefaent," sense afegir que s'ha de fer per escrit i amb avís de recepció, tal com nosaltres reclamàvem.
 • No permetran fer servir mitjans informàtics a l'exposició de la programació, a diferència de la unitat didàctica, segons diuen perquè els tribunals han de comprovar la capacitat explicativa i didàctica de l'aspirant sense aquests ajuts.
 • Els guions de la programació i UD es podran dur fets de casa sense necessitat d'haver-ho d'especificar a la convocatòria i així ho indicaran a les instruccions als tribunals.
 • La fase de pràctiques torna a ser de 5 mesos i de 3 en casos excepcionals (maternitat, i causes de força major acreditada).
 • Tema escrit i prova pràctica es continuaran fent en dies diferents.
 • ATENCIÓ: S'han fet canvis a les característiques de la prova pràctica de català, anglès, castellà i geografia i història.
De les aportacions que vam presentar a la mesa tècnica, s'han acceptat:
 • L'especificació dels marges de la programació, que hauran de ser de 2 cm, i la possibilitat d'imprimir en doble cara. ATENCIÓ: es penalitzarà amb un punt l'incompliment del format.
 • La possibilitat de presentar programacions d'Orientació referides a centres de règim especial.
 • Per altra banda, ara s'indica que la resposta a les reclamacions s'ha de fer "de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics", cosa que hauria d'impedir emetre respostes vagues i genèriques.
De les que NO s'han acceptat, podem destacar:
 • La possibilitat de reclamar després de la primera prova, com es va fer el 2017. Continuen al·legant manca de temps per poder començar el curs l'1 de setembre. Segons van dir, l'any passat hi va haver tres reclamacions que prosperaren i els aspirants afectats van fer la segona prova fora de calendari.
 • Vam insistir a demanar que es facin públiques les instruccions als tribunals. 
 • Consideren que llegir les proves escrites no aporten res, incompleix el dret a l'anonimat i allarga el procés. Nosaltres tornàrem a demanar que la lectura fos voluntària.
 • Pujar de 24 a 48 hores els terminis per actuar. Van dir que les 24 hores han de ser reals i que n'adverteixen els tribunals.
 • Podeu veure AQUÍ el document amb les prop de 40 aportacions i reclamacions que vam enviar a la Conselleria després de la mesa tècnica i que hem demanat que s'adjunti a l'acta de la mesa d'ahir.
Pel que fa a dispensar de formar part dels tribunals els funcionaris que ja ho han fet en un o més dels darrers tres cursos, i els que ja han estat nomenats amb 55 anys o més, vam reclamar que la relació de causes de dispensa passin per mesa sectorial tal com estableix el punt 5.5 de les bases. Personal docent va contestar que la relació actual s'aprovà en una mesa de 2007.

Recordam una vegada més que des d'UOB proposam un model propi d'oposicions, i que dins el model actual reclamam que les proves no siguin eliminatòries.

Nota de premsa de la Conselleria AQUÍ.

Diario de Mallorca:


dijous, 21 de febrer de 2019

UOB fa costat als docents perseguits pels mitjans d'extrema dreta


Circular 133/2019 - 1
COMUNICAT DE PREMSA

Des d'Unió Obrera Balear manifestam el nostre suport a la comunitat educativa d'Eivissa, objecte d'una campanya de persecució del diari "El Mundo", que pretén intimidar i pressionar els docents pel simple fet d'ensenyar en la llengua pròpia de les Balears. Expressam també la nostra adhesió a la roda de premsa que tindrà lloc avui dijous dia 21, a les 15.15h, al Portal Nou (Parc Reina Sofia) de Vila, convocada per diverses entitats educatives per denunciar els atacs d'aquest mitjà. Ens demanam com s'ho prendrien a Salamanca, Sevilla, París o Roma, per exemple, si un mitjà criminalitzàs els mestres perquè ensenyen en la llengua pròpia d'aquells territoris.

Aquesta campanya del mitjà ultra "El Mundo" se suma a les intencions anunciades pel PP, per boca de Pablo Casado, i per 'Vox', liderat a les Balears per Jorge Campos i el general Fulgencio Coll, de liquidar les competències autonòmiques en Educació i retornar-les a Madrid com en temps d'en Franco, i les amenaces de Rivera, de 'Ciudadanos' d'eliminar el català de les escoles. Davant aquesta onada repressiva i neofeixista, ens congratulam que el Consell Escolar de les Illes Balears hagi acordat rebutjar les intencions de suprimir les competències educatives, arran de la proposta que presentàrem des d'UOB.

Eivissa, 21 de febrer de 2019

 UH, 22.02.2019

El Consell Escolar aprova la proposta d'UOB de rebutjar la recentralització que pretenen PP i Vox


Circular 133/2019-2

El Consell Escolar de les Illes Balears ha aprovat la proposta d'UOB de rebutjar la liquidació de les competències autonòmiques en Educació, tal com pretenen el PP i Jorge Campos i el general Fulgencio Coll ('Vox').

dBalears.cat:

Última Hora (21.02.2019):
Vegeu també la nota del CEIB.

dimecres, 20 de febrer de 2019

Més de 1.500 docents en llista d'espera per a formació a distància gratuïta

A les 13 activitats de formació en línia que ha ofert la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat per el segon trimestre del curs escolar 2018-2019, només s’han admès 570 de les més de 2.146 sol·licituds d’inscripció que ha rebut l’administració. Al menys 1.576 docents han quedat en llista d'espera. D’altra banda cal tenir en compte dos aspectes: hi ha persones que es varen inscriure correctament dins termini i el seu nom no va ser incorporat ni dins la llista d’admesos ni dins la llista en espera; el mateix passa amb la gent admesa que no ha confirmat l’assistència al curs, acaba desapareixent d’ambdós llistats. Per tant, no podem passar per alt que el nombre d’inscripcions total que ha rebut la Conselleria encara és més elevat del que figura en aquesta nota. 

Passem a desglossar les xifres mínimes:


A la vista de tots està que l’administració no posa fi a aquesta problemàtica que trimestre rere trimestre es va repetint, la de molts docents de l’ensenyament públic de les illes que queden fora plaça disponible per a realitzar formació a distància gratuïta i es veuen obligats a fer formació de pagament. 

La Conselleria d’Educació i Universitat promou un negoci rodó a canvi que els que en treuen benefici «callin i facin bonda». És per això que sorgeixen tot un seguit de preguntes del tipus: et vols formar? o vols formació?

Davant aquest fet no podem deixar d’insistir en què l’empresa té l’obligació de treure formació gratuïta suficient, de qualitat i en horari laboral, no a llançar els treballadors als tentacles de qui s’omple les butxaques. Segons l'Estatut del treballador, article 23, Promoció i formació professional en el treball:

1. El treballador té dret:
(...)
d) A la formació necessària per a la seva adaptació a les modificacions que s’estableixin en el lloc de treball. Aquesta formació ha de ser a càrrec de l’empresa, sense perjudici de la possibilitat d’obtenir a aquest efecte els crèdits destinats a la formació. El temps destinat a la formació es considera en tot cas temps de treball efectiu.


Continuam insistint a la Conselleria que posi fre a aquest despropòsit i sigui ella la que proporcioni formació a distància gratuïta suficient si realment té interès en la millora del sistema educatiu.

dimarts, 19 de febrer de 2019

UOB difon un protocol d'actuació davant les agressions als docents

Circular 132/2019

Des d'Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, davant la iniciativa del Claustre d'un centre de Menorca de denunciar el seu malestar i desemparament davant la violència que pateixen reiteradament per part d’alguns alumnes i famílies, tan verbal com física, i de reclamar ajuda immediata a l'Administració, volem donar suport als docents, sense oblidar l'alumnat i famílies que pateixen indirectament aquesta situació i també els fan costat. Al mateix temps feim una crida a la cohesió i apoderament del professorat en general, per tal de denunciar públicament les agressions que puguin patir.

Atès que molts docents pateixen casos de violència i es veuen desprotegits davant de vexacions reiterades, amb el conseqüent malestar físic i emocional, des d'UOB posam a disposició de tothom un senzill protocol d'actuació en cas de ser objecte d'agressió o amenaça, que podeu veure AQUÍ i posam a disposició de tothom a la nostra web.

Instam també la Conselleria a oferir als docents suport immediat, mitjançant l'ampliació de l'assistència jurídica als casos en què el docent és víctima d'agressions o amenaces, tant a l'hora de presentar denúncia com en tots els tràmits que se'n derivin.

Maó, 19 de febrer de 2019
Es Diari (menorca.info):

divendres, 15 de febrer de 2019

UOB s'oposa a la supressió del cicle d'educació infantil a distància de l'IES Antoni Maura


Unió Obrera Balear s'oposa al trasllat del cicle d'educació infantil a distància de l'IES Antoni Maura a l’IEDIB, anunciat per la Direcció general de Formació Professional. Recordam que des d'UOB ens hem oposat a la creació de l'IEDIB en les condicions en què s'ha duit a terme, entre altres coses perquè no es va consultar ni consensuar amb els professionals dels centres, que consideren que els objectius marcats per la conselleria es poden assolir potenciant l'oferta actual; no es va aportar cap diagnòstic de la situació, necessitats i demanda actual, i s'eliminaven les tutories presencials, imprescindibles per a l'alumnat procedent de l'abandonament escolar.

Vam exposar tots aquests motius a les tres meses sectorials que es van convocar sobre l'IEDIB i finalment vam acabar votant en contra. Pel que fa al cas de la Formació Professional, s'incompleix el compromís anunciat a la mesa de 20 de març d'implantar-la al nou institut de forma progressiva i no per la via ràpida, com es pretén fer ara. A tot plegat, cal afegir que el 10 de desembre vam demanar formalment a la Conselleria les dades de matrícula de l'IEDIB i encara no hem rebut resposta.

Atès que la Conselleria va afirmar en mesa sectorial que la normativa de l'IEDIB es tornaria a negociar aquest curs, abans de publicar un nou decret sobre educació a distància, l'emplaçam a rectificar i a mantenir els ensenyaments de FP als centres on s'han anat impartint. Igualment, continuam reclamant que s'escolti els docents i que l'oferta dels centres sigui ampliada i publicitada.

NOTA: Acabam de saber que la Conselleria ha comunicat a l'IES Llompart que també pensa traslladar a l'IEDIB el cicle d'Emergències sanitàries. Ja hem demanat explicacions a la Direcció General de Formació Professional.

dijous, 14 de febrer de 2019

Mesa tècnica oposicions 2019


A la mesa tècnica que ha tingut lloc avui dematí s'ha demanat de forma unànime que es canviï l'ordre de les proves de les oposicions d'ingrés lliure, de forma que es faci primer la Unitat didàctica i Programació, que per reglament estatal seria igualment eliminatòria, i després el tema escrit i la prova pràctica. D'aquesta manera guanyaria més pes l'aptitud didàctica dels aspirants.

Personal Docent n'ha pres nota però ha respost que això endarreriria el procés i no es plantegen posar més tribunals per davallar les ràtios. Cal tenir en compte que a Catalunya, on se segueix el model proposat, acaben les oposicions el mes d'octubre i els aspirants seleccionats fan la fase de pràctiques el curs següent. Hem demanat que s'estudiï un possible calendari d'aplicació amb el canvi d'ordre de les proves.

En tot cas, recordam una vegada més que des d'UOB proposam un model propi d'oposicions, i que dins el model actual reclamam que les proves no siguin eliminatòries.

Mentre estigui en vigor aquest model, exigim que sigui un autèntic procés d'oposició i concurs, no només en la normativa, sinó a la realitat. Per això és imprescindible que Conselleria vetlli per garantir que així sigui.

Una de les novetats de l'esborrany de convocatòria és que la Programació es lliuraria el dia d'inici de les proves. Això tindria sentit en cas que la primera prova fos la Programació i Unitat didàctica, però si es manté en primer lloc la prova escrita es generen moltes preguntes i objeccions que ja ens heu fet arribar. Podeu enviar-nos les vostres observacions al respecte a ensenyament@uob.cat.

El termini de presentació de sol·licituds  anirà del 7 al 21 de març i es preveu que l'inici de les proves sigui el 22 de juny. Properament es durà a terme la mesa sectorial on s'aprovarà el text definitiu.

Vos feim un resum de les aportacions que hem fet als esborranys:

PLACES CONVOCADES

- Reclamam que dins el període 2018-2020 no es concentrin totes les convocatòries d’una mateixa especialitat en només dos anys, i que l’oferta de places es reparteixi de forma equilibrada. Igualment per a anys posteriors.

- Demanam que s’hi incloguin les especialitats següents:
 • Francès a Secundària. S’han convocat dos anys consecutius d’alemany i anglès, i de francès només un.
 • Intervenció sociocomunitària. Ara hi ha un 26,7 % de places de plantilla orgànica vacants, 7 en total: 5 a Mallorca, 1 a Eivissa i 2 a Menorca.
 • Processos de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic. Hi ha tres vacants a Mallorca (IES Francesc de Borja Moll, IES Josep Maria Llompart i IES Politècnic), i una a Menorca (IES Cap de Llevant). 

PROFESSORS TÈCNICS

- Demanam que es puguin presentar al concurs-oposició tots els professors tècnics de FP amb titulacions no universitàries, la majoria dels qual duen dècades exercint la professió. Per això instam la Conselleria a reclamar a Madrid la supressió del requisit de titulació universitària per als tècnics especialistes i superiors de FP  amb titulacions no universitàries.

TRIBUNALS

- Reclamam:
 • Que en la designació dels tribunals es garanteixi la competència lingüística oral i escrita en català de tots els seus membres i no només de la majoria.
 • Incloure com a causes de renúncia justificada haver estat membre del tribunal en un o més dels tres cursos anteriors, i haver estat nomenat alguna vegada a partir dels 55 anys.
 • Que es tengui en compte com a causa d’abstenció la impartició del màster de pedagogia a una part dels aspirants. Recordam que entre els casos de "situació d'abstenció" (article 23 de la Llei 40/2015) hi ha el de «Tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc
 • Que la convocatòria del president als membres del tribunal es formalitzi de manera oficial, amb comprovant de rebut signat.
 • Que es donin instruccions a les direccions dels centres perquè els membres dels tribunals siguin dispensats d'hores no lectives a principis de juny per disposar de més hores de coordinació.
 • Que s’actualitzi el Decret 62/2011 per augmentar les retribucions dels membres dels tribunals.

CITACIÓ I LLIURAMENT PROGRAMACIONS

- Reclamam:
 • Que el lliurament de la Programació es dugui a terme dins un marge horari indicat pel tribunal.
 • Que la citació dels aspirants es publiqui amb 48 hores d’antelació com a mínim i no 24. Igualment amb la resta de citacions de 24 hores a les reclamacions, citacions per a la resta de proves, etc.

PROVES, CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECLAMACIONS

- Reclamam:
 • Que els criteris generals de valoració es facin públics amb 30 dies naturals d’antelació a l’inici de les proves (i no 7) i que es concreti que els específics es publicaran com a mínim 15 dies abans de la realització de cada prova.
 • Que es publiquin rúbriques detallades i amb la puntuació corresponent a cada apartat.
 • Que es canviï l’ordre de les proves i es comenci per la Programació i Unitat didàctica.
 • Que per garantir l'anonimat a les proves escrites s'introdueixi aquesta instrucció: «Per a les proves escrites es donaran dos sobres als aspirants. Un d’ells contindrà les dades del nom i DNI i s’introduirà dins l’altre sobre, que durà indicat el codi. No s’obrirà el sobre amb les dades personals fins que les puntuacions estiguin posades
 • Que la lectura pública de la prova escrita davant el tribunal es pugui fer amb caràcter voluntari.
 • Que a la prova pràctica es disposi com a mínim de tres hores.
 • Que es garanteixi que la prova pràctica sigui la mateixa a totes les illes.
 • Que les opcions A i B de la prova pràctica siguin significativament diferents.
 • Que la prova adverteixi si cal respondre totes les preguntes i que cada pregunta indiqui la puntuació que li correspon.
 • Que per a la preparació de la UD i Programació es permetin aparells informàtics amb connexió amb l’exterior.
 • Que s'especifiqui que en el moment de la defensa l'exemplar de la programació de l'aspirant podrà estar subratllat i es podrà dur fet.
 • Que es posi a disposició dels aspirants una pantalla electrònica i/o projector digital i el responsable del seu funcionament correcte no sigui l'aspirant.
 • Que es pugui reclamar després de la primera prova com el 2017.
 • Que la resposta per escrit del tribunal a les reclamacions es refereixi al contingut de la prova realitzada per l’aspirant, i que en cas de no modificar-se la puntuació, raoni amb detall com s’han aplicat els criteris d’avaluació.

MÈRITS

1) 1. Experiència docent prèvia
- A les observacions, demanam eliminar la frase:
 • «No es valora l’experiència docent prestada en universitats públiques o privades, ni els serveis prestats com a educador o monitor, ni en activitats realitzades als centres com a auxiliar de conversa, lector, etc.»
Justificació: L’experiència docent en els cossos docents i figures contractuals del professorat universitari previstos per la LOU (Llei orgànica d’Universitats), puntua en altres CCAA, per exemple Catalunya, Madrid, La Rioja, Galícia, Navarra, Cantàbria, Castilla León, Extremadura, Aragó, Múrcia o Astúries (sol·licitud presentada per UOB el 22.5.2018)

2) 2.2.1 / 2.2.2 Formació acadèmica
 • Reclamam que s’insti el Ministerio a modificar la igualtat de puntuació del doctorat i el diploma d'estudis avançats, de forma que el doctorat, que és d’un nivell superior, puntuï més.
3) 3.6 Altres mèrits
 • Reclamam que es tengui en compte com a mèrit les publicacions científiques i d’investigació en revistes estatals / internacionals.

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES

1) FORMAT
 • Reclamam que s'especifiquin els marges i que es pugui imprimir per les dues cares i en paper reciclat.
2) ORIENTACIÓ ENSENYAMENT SECUNDARI
 • Reclamam que s'incloguin els centres de règim especial entre els centres als quals s'ha de referir la programació d'un Departament d'Orientació. S'HA ACCEPTAT.

INSTRUCCIONS ALS TRIBUNALS

1) REVISIÓ PRESENCIAL
 • Els opositors han de tenir dret a una revisió presencial, com van fer alguns tribunals per iniciativa pròpia, per dotar el procés de transparència i esvair les sospites de mala praxi.
 • Reclamam que s’indiqui a les instruccions als tribunals que una revisió pot comportar la modificació de la qualificació.
2) PUBLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • L'experiència de 2017 ens va dur a demanar la publicació prèvia dels criteris d'avaluació i les puntuacions per apartats mitjançant RÚBRIQUES. Insistim que es traslladi als tribunals.
3) PUBLICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS ALS TRIBUNALS
 • Continuam reclamant que les instruccions als tribunals siguin públiques, per garantir la transparència de la seva actuació.
4) CORRECCIÓ DE LES PROVES
 • Reclamam que s'indiqui als tribunals que si l’aspirant s’equivoca d’opció a l’hora de fer les proves se li corregeixi d'ofici l’opció vàlida.
5) INSTRUCCIONS ALS TRIBUNALS DE MÚSICA DEL COS DE MESTRES
- Pel que fa a la prova pràctica, demanam que se’ls indiqui:
 • Que s'augmenti la durada de la prova pràctica, atès que amb el mateix temps de les altres especialitats a més a més han de crear una composició.
 • Que la prova s’ajusti a l’especialitat, perquè si a la composició s’hi afegeix que s’hi tinguin en compte alumnes repetidors, TEA, nouvinguts, etc., no hi ha temps material d’acabar-la.
 • Que s’especifiqui què puntua. L'any passat van aprovar aspirants que no acabaren la composició, i van suspendre d'altres que ho feren tot.
 • Que no es limiti el nombre de paper pautat per fer la composició. L'any passat només facilitaren 3 fulls i en fan falta més de disponibles.
 • Que s’especifiqui que es permetrà l’ús de bolígraf de tinta esborrable.
- Pel que fa a l’exposició de la unitat didàctica i la programació, demanam que se’ls indiqui:
 • Que es posi un piano o teclat a disposició dels aspirants que ho sol·licitin.
6) PUNTUALITAT A LES PROVES ESCRITES
 • Demanam que s’adverteixi els aspirants que s’han de presentar amb puntualitat, per evitar suspicàcies quan es deixa entrar amb molt de retard, i que s’indiqui als tribunals que l’opositor podrà entrar si el retard no excedeix de 10-15 minuts i aporta un justificant (metge, accident...).
7) IDENTIFICACIÓ A LES PROVES
 • Proposam que s'indiqui als tribunals que en cas que un/a aspirant no dugui la documentació en entrar a la prova, se li permeti començar-la i se li admeti sempre i quan algú li dugui la documentació abans d’acabar.

ALTRES OBSERVACIONS

1) CONDICIONS A LES AULES
 • Reclamam que les instal·lacions de les aules siguin aptes i còmodes. A algunes aules de l'edifici Anselm Turmeda a la UIB les taules eren tan estretes que no hi cabia un full sencer en posició vertical.
 • Reclamam que la temperatura de les aules estigui dins els límits legals.
2) DESPLAÇAMENTS A ALTRES ILLES
 • Demanam que es faciliti l’allotjament dels membres de tribunals i opositors que es desplacen a altres illes.
3) REQUISITS
 • Instam a sol·licitar la revisió de la normativa estatal de forma que el màster de formació pedagògica es pugui presentar després del termini d’inscripció, per als aspirants que enguany l'estan cursant (per exemple, el reciclatge de català es pot presentar més tard i a la borsa d'interins s’hi poden inscriure sense el màster.

Ajuts Fons Social
Avui matí ha tingut lloc la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació corresponent al mes de gener, on s'ha informat de les següents qüestions:


Ajuts concedits
Per tipus, s'han concedit els següents:
 • 1 ajuda per atenció a persones amb discapacitat
 • 58 ajudes per als fills menors de 18 anys
 • 71 ajudes d'estudis al personal i fills
  • Se n'han rebutjat 24 per incomplir requisits (la majoria per demanar ajudes per a estudis no oficials)
 • 10 bestretes ordinàries
 • 5 bestretes extraordinàries


Revisió d'expedients
Tenint en compte que, en moltes ocasions, els interessats no comuniquen els canvis de situació, s'estan revisant els expedients de ajuts per atenció a la discapacitat, per verificar que continuen vigents les causes que els motivaren i, en cas contrari, demanar el reintegrament dels ajuts cobrats indegudament.

Desistiments
Es considera que cinc persones han desistit de la sol·licitud de l'ajut (tots ells per a fills menors de 18 anys) per no haver aportat la documentació requerida en els terminis establerts. Si continuen interessats en rebre l'ajut, hauran d'iniciar el tràmit de bell nou.


Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d'actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18 i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Recordau que està obert el termini per sol·licitar les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, FINS AL 30 D'ABRIL.
Trobareu la informació necessària a Fons Social.

dimecres, 13 de febrer de 2019

UOB du al Consell Escolar de Mallorca el rebuig a l'amenaça de PP i Vox de tornar les competències educatives a Madrid


Al plenari del Consell Escolar de Mallorca que va tenir lloc ahir dimarts a la sala de plens del Consell Insular, des d'UOB vam proposar una moció de rebuig a les intencions de PP i Vox de liquidar les competències educatives autonòmiques i retornar-les a Madrid. La proposta es va recollir dins el torn obert de paraules i es va acordar incorporar-la a l'ordre del dia del proper plenari.

Recordam que des d'UOB també hem traslladat aquesta iniciativa al Consell Escolar de les Illes Balears i les Juntes de Personal Docent no Universitari, i hem instat la Conselleria a pronunciar-se en el mateix sentit.

Durant la sessió es va constituir el nou Plenari, que elegirà la Presidència per votació i comptarà amb una comissió supramunicipal. Es va aprovar la Memòria de 2018, es van presentar el Pla de treball 2019 i el Document marc de la Comissió Tècnica 0-3, van prendre possessió els nous consellers, es va ratificar la selecció del nou grup "n" d'organitzacions i entitats de l'etapa 0-3, es van elegir els membres de la permanent i es van nomenar els càrrecs de la Junta electoral que dirigirà l'elecció de la nova Presidència i Vicepresidència del CEM.

dimarts, 12 de febrer de 2019

UOB Ensenyament crida a la vaga general del 8 de març

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, d’acord amb la postura majoritària expressada per les persones afiliades  ha acordat donar suport a la vaga internacional de 24 hores de dia 8 de març, entre moltes raons perquè el punt 6.4 dels nostres estatuts estableix que un dels objectius a assolir és la “Igualtat efectiva home dona”.

Ja durant dins la dècada dels 80 del s. XIX , Francisca Vidal i Tous (Palma 1851- 1939), dins la Unió Obrera Balear reclamà de l’Estat la creació de cases bressol i escoles nocturnes per combatre l’analfabetisme i la marginació de les dones. Ella mateixa, ajudada de la filla gran, va fer de mestra de les filles dels treballadors i treballadores de la UOB.

Vidal formava part de la societat de cosidores La Virtud Social, primera organització obrera just de dones creada a Mallorca. En aquells finals del segle XIX les obreres varen estar molt actives, organitzaren vagues, participaren en les manifestacions contra les quintes, denunciaren de la mateixa manera que els seus companys l’explotació que patien a la fàbrica, protestaren pel miserable salari que guanyaven i per les llargues jornades de 12 hores que realitzaven i també reivindicaren millores en la seva instrucció i formació.

Ara, adherint-nos a la vaga del 8 de març de 2019 volem:
 • Dir no a les agressions, humiliacions i exclusions de les dones 
 • Fer fora el sexisme de tots els centres laborals 
 • Rebutjar la precarietat laboral 
 • Denunciar la discriminació salarial pel fet de ser dona 
 • Contra la major incidència de l’atur femení 
 • La visibilització i la dignificació de les tasques domèstiques, que són imprescindibles per al sosteniment de la vida 
 • Una major adaptació de l’ocupació a les necessitats de la vida com l’embaràs i les cures 
 • Un augment dels recursos destinats a fomentar la igualtat entre dones i homes 

Dia 8 de març totes i tots els docents estau emplaçats a defensar les reivindicacions del moviment feminista secundant massivament la vaga de 24 h.!dilluns, 11 de febrer de 2019

UOB insta les Juntes de Personal a rebutjar la liquidació de les competències educatives


Des d'Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, hem reclamat a les Juntes de Personal Docent Universitari de Mallorca, Menorca i Pitiüses que es dugui a votació una moció de rebuig a la pretensió de PP i Vox d'eliminar les competències en Educació i tornar-les a Madrid, com en temps d'en Franco, cosa que suposaria desplaçaments d'interins de les Balears a la península i viceversa, oposicions úniques a Madrid, la liquidació de l'escola en català i els currículums propis, la potestat de crear (o no) places docents i fer noves escoles (o no) en mans del Ministerio, etc. etc.

Com ja vam anunciar en el seu moment, també hem proposat al Consell Escolar de les Illes Balears que dugui a votació del plenari una moció en el mateix sentit, i a la Conselleria que condemni les intencions de l'extrema dreta.

MESA TÈCNICA OPOSICIONS 2019


La Conselleria convoca mesa tècnica dijous 14 de febrer, a les 9 h, per tractar la convocatòria d'oposicions a cossos docents per al 2019.

Esborranys:
Vegeu AQUÍ les aportacions que farem a la mesa a partir de les propostes, queixes, suggeriments, etc. que ens heu fet arribar.

dijous, 7 de febrer de 2019

UOB reclama una oferta anual equilibrada a les oposicions


Circular 131/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Des d'Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, insistim a reclamar que les places d'oposicions de cada especialitat es reparteixin en diferents convocatòries per tal que els aspirants disposin de més oportunitats, i que dins el període 2018-2020, on s'aplica la taxa d'estabilitat acordada dins el "Acuerdo para la mejora del empleo público", signat a Madrid pel govern del PP amb CCOO, UGT i CSIF, que força les Balears a treure més de 3.000 places de cop en tres anys, no es concentrin totes les places d'una mateixa especialitat en només dos anys.

A les Balears, cas únic a tot l'Estat, hi ha hagut una sequera d'oposicions que ha durat sis anys, o molts més en algunes matèries, tant per les retallades com per les decisions del PP de José Ramón Bauzá, mentre que ara ens obliguen a jugar-nos el futur en tan sols un parell de convocatòries. Reclamam a la Conselleria que minimitzi els efectes de l'acord que es va prendre als despatxos de Madrid, i que retorni de manera equilibrada i progressiva a les convocatòries regulars d'oposicions al llarg dels propers anys.

Tot plegat, per altra banda, ens referma en la nostra aposta per un model d'oposicions propi, que elimini les proves memorístiques i prioritzi la capacitat didàctica dels aspirants, i que passa per l'assumpció de competències plenes en Educació, a fi de no dependre constantment del "ordeno y mando" de Madrid. Igualment, esperam que s'escolti el Col·legi de Docents de les Illes Balears, aprovat fa pocs dies al Parlament, en tot allò que afecta l'accés a la professió docent.

Palma, 7 de febrer de 2019

dilluns, 4 de febrer de 2019

UOB exigeix l'arxiu immediat de la denúncia contra les escoles d'Eivissa

 
Circular 130/2019

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que arxivi immediatament la demanda per una suposada inexistència de centres a Eivissa on les classes no siguin íntegrament en català, presentada pel sr. Francisco López.

Si bé l'ensenyament a les Balears hauria de ser el 100% en la llengua pròpia del territori, tal com a Andalusia, Madrid, Roma o París, la demanda del sr. López, secundada pel partit polític ultraespanyolista "Ciudadanos", és falsa de solemnitat. Com hem denunciat des d'UOB, el problema a Eivissa és justament el contrari, perquè a la majoria de centres a la pràctica no es compleix el Decret de mínims de 1997, que obliga a fer almanco la meitat de les matèries en la nostra llengua. Aquesta mesura legal amb prou feines serveix per garantir que els alumnes dominin la llengua pròpia de les Balears al final de l'ensenyament obligatori, però tot i així els partits supremacistes i neofranquistes com Ciudadanos, PP o Vox fan campanyes de pressió i persecució contra l'escola en català, o ho posen en pràctica com vam veure amb el TIL de José Ramón Bauzá.

L'admissió de la demanda del sr. López per part dels jutges del TSJIB només es pot entendre com una intimidació contra els docents que ens esforçam perquè els alumnes aprenguin eivissenc, una tasca imprescindible i més tenint en compte que a les Balears un 40% de la població és immigrant, segons l'enquesta d'usos lingüístics de la UIB de 2014. Exigim a la Conselleria que no es limiti a dir que defensarà les escoles d'Eivissa i que també reclami formalment als tribunals l'arxiu d'aquesta demanda, del tot infundada i malentranyada.

Palma, 4 de febrer de 2019

dijous, 31 de gener de 2019

Aprovat el Decret d'adults a la mesa sectorial

Foto: CAIB

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial on s'ha tractat el Projecte de Decret d'ordenació dels ensenyament de l'educació secundària per a les persones adultes i l'Ordre de creació del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears. Ha estat presidida per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat.

Pel que fa al nou Decret (vegeu-ne esborrany), les al·legacions que teníem presentades i pendents de negociar, després de la mesa de 5 de novembre, han quedat de la següent manera:

1) Atenció a la diversitat (Article 11):
 • Respecte a la reclamació que es reguli el suport de l’atenció a la diversitat i se li adjudiquin hores lectives, la Conselleria considera que això no correspon al redactat d'un Decret i que ja queda regulat a l'Ordre d'Orientació, i que s'adjudicaran les hores i docents de suport com als IES. Hem demanat que aquest compromís de l'Administració consti en acta.
2) Estructura (Article 13):
 • La demanda que l'estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària no s'ha acceptat. Al·leguen que ja funciona així i consideren que es permet prou flexibilitat a l'hora d'aplicar-ho.
3) Plans de transversalitat i integració de continguts (Article 14):
 • Les hores de coordinació es regularan a una resolució sobre els plans de transversalitat, que seran voluntaris mitjançant convocatòria.
4) Sessions presencials en la modalitat a distància (Article 19):
 • L'IEDIB s'encarregarà de la formació exclusivament a distància i els CEPA mantindran la modalitat semipresencial. Hem demanat que aquest compromís de l'Administració consti en acta.
5) Titulació requerida (Article 21):
 • Els àmbits podran ser impartits per un o dos professors, en funció de l'organització del centre i els plans de transversalitat. Han acceptat eliminar el paràgraf «Quan algun àmbit no pugui ser impartit per un sol professor, podrà impartir-se amb dos professors d’especialitat amb atribució docent en alguna de les matèries que la integren», de forma que no es prioritza el professor únic.
 • Han acceptat eliminar la frase «S’ha de facilitar que un professor amb atribució docent de més d’una llengua pugui impartir els mòduls corresponents d’aquestes llengües en el mateix nivell» i es deixa com en el cas anterior a decisió dels centres. 
Trobareu AQUÍ les al·legacions que ja se'ns van acceptar a la mesa de 5 de novembre.
El decret s'ha aprovat per unanimitat i no entrarà en vigor fins el curs 2020-20121 per donar temps als centres a adaptar-s'hi.

L'Ordre de creació del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (vegeu-ne esborrany) també s'ha aprovat per unanimitat. Quan es tramiti la consulta al Consell Escolar de les Illes Balears, des d'UOB reclamarem que s'inclogui entre els vocals un representant del Col·legi Professional de Docents.

El Pla estratègic per a l'educació de persones adultes (vegeu-ne esborrany) no formava part de l'ordre del dia. La Conselleria ens farà arribar un nou esborrany a partir de les aportacions rebudes (vegeu AQUÍ les nostres) i es tractarà en una nova mesa.

NOTA: Aquí teniu el nou esborrany del Pla estratègic que ens acaba de fer arribar la Conselleria.

dimecres, 30 de gener de 2019

Demà dijous a Menorca, acte informatiu sobre el Col·legi de Docents


El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears!


Circular 129/2019

Dia històric ahir al Parlament! El plenari va aprovar la Proposició de llei per la qual es crea el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, una iniciativa pionera i sense precedents a tot l'Estat, amb 37 vots a favor (PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i El Pi), 21 abstencions (PP i Ciudadanos) i cap vot en contra. El Col·legi serà d'adscripció voluntària i defensarà els interessos i drets professionals dels docents, des de l'etapa d'infantil fins a la universitària, en matèries com la formació, qüestions pedagògiques, currículums, accés a la professió docent, etc.

Recordam que l'Assemblea de Docents va presentar la iniciativa a la Conselleria de Presidència el febrer de 2017 amb gairebé 1.500 signatures que reclamaven el col·legi, i ha comptat amb el suport de les associacions de docents Edu 21 de Menorca, Associació Professional de Docents d'Eivissa i Docents per la Democràcia de Mallorca.

Des d'Unió Obrera Balear agraïm als grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i Mixt-Gent x Formentera la iniciativa legislativa, que fou registrada al Parlament dia 20 de juny del 2018, i al PSIB, El Pi i els diputats Xelo Huertas, Montserrat Seijas, i Salvador Aguilera pel seu vot a favor. A la nota de premsa del Parlament hi trobareu un resum del recorregut de la tramitació.

El debat en sessió plenària va comptar amb les intervencions dels dos grups que han mantingut esmenes vives i vots particulars per al Ple: Juan Manuel Lafuente (Popular), amb 3 esmenes i Salvador Aguilera (Mixt), amb 1 vot particular. Tot seguit han intervingut en torn a favor o en contra de les esmenes mantingudes: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanovas (Socialista). Les esmenes i el vot particular han estat rebutjats.

QUÈ ÉS EL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS?

El Col·legi Professional de Docents és una figura clau per defensar amb entitat jurídica la professionalitat i dignitat col·lectiva dels docents, menystingudes quan es fan i desfan lleis i normatives sense consens amb la comunitat educativa.

És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té com a tasca ordenar i vigilar l'exercici de la professió respectiva a fi de satisfer amb eficàcia la prestació dels serveis. Des del moment que un col·legi professional és una corporació de dret públic es converteix en un ens col·laborador del Govern i de l'Administració de les Illes Balears el qual s'ha de consultar mitjançant la realització d'estudis, l'emissió d'informes, l'elaboració d'estadístiques, etc. Tot això, a més de participar en els òrgans assessors o consultius de les administracions públiques.

Un col·legi professional de docents no entra en col·lisió amb els sindicats, que cobreixen les reivindicacions de caire sociolaboral, i sí en canvi omple uns buits existents com són la col·laboració amb les universitats en l'elaboració de currículums, la capacitació dels futurs titulats i la seva incorporació a l'activitat professional mitjançant les accions formatives pertinents; la col·laboració en la formació permanent del professorat a través d'activitats de formació tècnica i de perfeccionament professional; la participació en l'avaluació del professorat i la carrera professional i en l'elaboració del model de les proves de les oposicions; vetllar pel prestigi professional, l'ètica i la dignitat de la professió docent; salvaguardar la independència i la integritat de la professió, etc.

Qualsevol reforma educativa que es vulgui portar endavant té el fracàs assegurat si no parteix de la base de consultar, escoltar i tenir en compte en tot moment l'opinió dels professionals que estan en contacte permanent amb l'alumnat i les famílies. S'ha demostrat una i altra vegada que no tenen futur les reformes educatives creades dins un despatx, per persones alienes a la professió o, en el millor dels casos, per professionals que fa molts d'anys que no exerceixen o que han perdut el contacte directe amb les aules. El col·legi professional també hauria de ser consultat en aquest aspecte.

RECULL DE PREMSA

Nota de premsa del Parlament:
Última Hora:
Europa Press:
Diari de Balears:
AraBalears:
Diario de Mallorca: