Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 14 de febrer de 2019

Ajuts Fons Social

Avui matí ha tingut lloc la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació corresponent al mes de gener, on s'ha informat de les següents qüestions:


Ajuts concedits

Per tipus, s'han concedit els següents:
  • 1 ajuda per atenció a persones amb discapacitat
  • 58 ajudes per als fills menors de 18 anys
  • 71 ajudes d'estudis al personal i fills
    • Se n'han rebutjat 24 per incomplir requisits (la majoria per demanar ajudes per a estudis no oficials)
  • 10 bestretes ordinàries
  • 5 bestretes extraordinàries


Revisió d'expedients

Tenint en compte que, en moltes ocasions, els interessats no comuniquen els canvis de situació, s'estan revisant els expedients de ajuts per atenció a la discapacitat, per verificar que continuen vigents les causes que els motivaren i, en cas contrari, demanar el reintegrament dels ajuts cobrats indegudament.

Desistiments
Es considera que cinc persones han desistit de la sol·licitud de l'ajut (tots ells per a fills menors de 18 anys) per no haver aportat la documentació requerida en els terminis establerts. Si continuen interessats en rebre l'ajut, hauran d'iniciar el tràmit de bell nou.


Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d'actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18 i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Recordau que està obert el termini per sol·licitar les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, FINS AL 30 D'ABRIL.
Trobareu la informació necessària a Fons Social.