Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 26 de febrer de 2019

Oposicions 2019: sense canvis a l'ordre de les provesSegons va anunciar Personal Docent a la mesa d'ahir, enguany la primera prova continuarà essent el tema escrit i l'examen pràctic i es farà una enquesta als aspirants per decidir si el canvi s'aplica el 2020. Això, malgrat que la petició dels sindicats va ser unànime a la mesa tècnica. El motiu que van al·legar va ser que no volien canviar les regles del joc a pocs mesos de les oposicions, cosa que contrasta amb els arguments que van donar a la mesa tècnica, on se'ns va dir que fer en primer lloc la programació i unitat didàctica implicaria allargar molt tot el procés, a no ser que es posassin més tribunals, cosa que no poden fer pel nombre de funcionaris de què disposen i per raons de pressupost.

Per altra banda, les proves escrites es faran amb paper autocopiatiu, com a altres oposicions de l'Administració, i l'aspirant se'n quedarà un exemplar.

Van acceptar la nostra demanda d'enregistrar les proves orals en àudio o vídeo.

La programació s'haurà de lliurar el primer dia, segons van dir per evitar que els opositors que s'han d'examinar a altres illes s'hagin de desplaçar aposta. Des d'UOB vam reclamar que s'hagi de presentar dins un sobre precintat i que es retorni als aspirants que no superin la primera prova.

Altres aspectes que van destacar els representants de la Conselleria:
 • Pugen de 7 a 14 els dies l'antelació amb què s'hauran de publicar els criteris generals. Des d'UOB en reclamàvem 30. Pel que fa als específics diuen que no poden concretar els dies d'antelació, segons van dir a causa de les diferents característiques de les proves pràctiques.
 • Han fet una consulta a Madrid per veure si es pot permetre que s'hi presentin els tècnics de FP encara que ja s'hagin fet les quatres convocatòries de l'especialitat.
 • No poden assegurar que tots els membres dels tribunals siguin de l'especialitat per manca de funcionaris en algunes d'aquestes.
 • Consideren que basta dir que la citació als membres dels tribunals, que fa el president, sigui "fefaent," sense afegir que s'ha de fer per escrit i amb avís de recepció, tal com nosaltres reclamàvem.
 • No permetran fer servir mitjans informàtics a l'exposició de la programació, a diferència de la unitat didàctica, segons diuen perquè els tribunals han de comprovar la capacitat explicativa i didàctica de l'aspirant sense aquests ajuts.
 • Els guions de la programació i UD es podran dur fets de casa sense necessitat d'haver-ho d'especificar a la convocatòria i així ho indicaran a les instruccions als tribunals.
 • La fase de pràctiques torna a ser de 5 mesos i de 3 en casos excepcionals (maternitat, i causes de força major acreditada).
 • Tema escrit i prova pràctica es continuaran fent en dies diferents.
 • ATENCIÓ: S'han fet canvis a les característiques de la prova pràctica de català, anglès, castellà i geografia i història.
De les aportacions que vam presentar a la mesa tècnica, s'han acceptat:
 • L'especificació dels marges de la programació, que hauran de ser de 2 cm, i la possibilitat d'imprimir en doble cara. ATENCIÓ: es penalitzarà amb un punt l'incompliment del format.
 • La possibilitat de presentar programacions d'Orientació referides a centres de règim especial.
 • Per altra banda, ara s'indica que la resposta a les reclamacions s'ha de fer "de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics", cosa que hauria d'impedir emetre respostes vagues i genèriques.
De les que NO s'han acceptat, podem destacar:
 • La possibilitat de reclamar després de la primera prova, com es va fer el 2017. Continuen al·legant manca de temps per poder començar el curs l'1 de setembre. Segons van dir, l'any passat hi va haver tres reclamacions que prosperaren i els aspirants afectats van fer la segona prova fora de calendari.
 • Vam insistir a demanar que es facin públiques les instruccions als tribunals. 
 • Consideren que llegir les proves escrites no aporten res, incompleix el dret a l'anonimat i allarga el procés. Nosaltres tornàrem a demanar que la lectura fos voluntària.
 • Pujar de 24 a 48 hores els terminis per actuar. Van dir que les 24 hores han de ser reals i que n'adverteixen els tribunals.
 • Podeu veure AQUÍ el document amb les prop de 40 aportacions i reclamacions que vam enviar a la Conselleria després de la mesa tècnica i que hem demanat que s'adjunti a l'acta de la mesa d'ahir.
Pel que fa a dispensar de formar part dels tribunals els funcionaris que ja ho han fet en un o més dels darrers tres cursos, i els que ja han estat nomenats amb 55 anys o més, vam reclamar que la relació de causes de dispensa passin per mesa sectorial tal com estableix el punt 5.5 de les bases. Personal docent va contestar que la relació actual s'aprovà en una mesa de 2007.

Recordam una vegada més que des d'UOB proposam un model propi d'oposicions, i que dins el model actual reclamam que les proves no siguin eliminatòries.

Nota de premsa de la Conselleria AQUÍ.

Diario de Mallorca: