Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 26 de febrer de 2019

UOB reclama que es recuperi l'any sabàtic per als docents


Circular 134/2019

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, ha reclamat formalment a la Conselleria d'Educació i Universitat que recuperi el permís d'un any parcialment retribuït sense prestació de serveis, conegut com a any sabàtic.

Aquesta modalitat de permís va quedar recollit a l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006 per a la millora de l’ensenyament públic, que preveia la negociació d'un pla per acollir-se a un any sabàtic de lliure disposició amb una part proporcional del sou. El dret comprèn un període de cinc anys consecutius, dels quals els quatre primers es fa feina a jornada completa i el cinquè no. Durant els cinc anys es percep un 85% de les retribucions que correspondrien a la jornada completa.

Igualment, hem sol·licitat que es negociïn en mesa sectorial la resta de característiques, condicions, requisits i criteris de selecció d’aquest permís, i que la negociació es dugui a terme durant aquest curs 2018-19 per tal que es pugui fer la corresponent convocatòria de places per al curs 2019-20.

Com a mínim hi ha set comunitat autònomes on els funcionaris docents de carrera s'hi poden acollir: Castella i Lleó, Castella La Manxa, Aragó, Euskadi, Navarra, Múrcia i Madrid, i és una pràctica tradicional en els països de cultura anglosaxona.

A més de la reclamació formal que ja hem presentat, UOB defensarà aquest permís dins el grup de treball per a la recuperació dels drets sociolaborals, creat per resolució de la Conselleria el passat mes de juny i que encara no s'ha convocat.

Última Hora:

UH 27.2.2019

Periódico de Ibiza: