Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 27 de febrer de 2019

UOB sol·licita al Servei de Prevenció un protocol d'atenció als docents agredits i amenaçats  La nostra companya Joana Maria Romaguera al Cinc dies d'IB3 (22-2-19)

A la reunió dels Comitès Intercentres insulars de Seguretat i Salut del personal docent, que va tenir lloc ahir dimarts per videoconferència, des d'Unió Obrera Balear vam reclamar oficialment que el Servei de Prevenció elabori un protocol d'atenció als docents agredits i amenaçats. El Servei de Prevenció va proposar la creació d'un grup de treball format per l'Administració i els representants dels treballadors, amb la possibilitat de coordinar-se amb Sanitat, que es veu igualment afectat per aquesta xacra i tampoc no disposen de protocol.

Pel que fa a la la creació de la Comissió paritària de prevenció de riscs laborals de personal docent, es va acordar que les Juntes de Personal insulars nomenaran els delegats de prevenció de cada sindicat en funció dels resultats electorals, amb base a l'article 35 de la llei de prevenció de riscos laborals. La Comissió paritària resultant serà la que aprovi el nou Reglament del Comitè de Seguretat i Salut del personal docent.

Recordam que des d'UOB hem difós un protocol d'actuació per als docents i hem demanat que Personal docent ampliï l'assistència jurídica a aquests casos.