Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 26 de juliol de 2019

NOVETATS EN ELS TRÀMITS DE SELECCIÓ DE PLACES DELS OPOSITORS I INTERINS

La Conselleria no claudica en l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places!Enguany hi ha novetats importants a tenir en compte:

1. L’accés de manera anònima es farà mitjançant codi que s’enviarà al correu electrònic personal i que caducarà a les 23:59h del mateix dia en que s’hagi sol·licitat. És molt important, sobretot pels opositors amb plaça, que si heu canviat de correu electrònic informeu el més aviat possible a la Direcció general de personal docent (basta enviar un e-mail a Secundària o Primària) adjuntant la nova adreça electrònica i fotòcopia del vostre DNI personal.
2. Els interins tendreu l’opció d’introduir o llevar perfils significatius abans de començar a ordenar les places. Si marcau un perfil significatiu aleshores estau obligats a seleccionar totes les places disponibles amb aquell perfil. Si no ho feis se us marcaran d’ofici.
3. Per als interins hi ha dos aspectes a tenir en compte quant a perfils significatius:
-Perfils que teniu per títol: sempre els veureu (tant si teniu places disponibles o no amb aquest perfil).
-Perfils no associats a títol: només els veureu si teniu places disponibles per poder marcar.
4. Quan ordeneu les places, les que surtin de color negre no les podreu seleccionar. Es deu a que prèviament no heu marcat el seu perfil significatiu.
5. Clicant sobre el nom de cada centre podreu veure la seva fitxa on hi apareixen els perfils no significatius. Recordau que les places amb única i exclusivament perfils no significatius s’han de seleccionar.
6. Tant els opositors com els interins que deixeu places sense marcar, aquestes se us afegiran d’ofici seguint el següent criteri: s’ordenaran de menor a major numeració del codi que tenguin assignat.
7. Hi haurà la possibilitat de recuperar el tràmit si no el finalitzau al moment.
8. El resultat de les adjudicacions enguany no es penjarà en pdf, hi haurà una sèrie de filtres disponibles en línia per a poder fer les pertinents consultes (nom de la persona, nom del centre...).

Per acabar volem insistir que des d’UOB ens seguim oposant fermament a l’obligatorietat d’haver de seleccionar totes les places, un retrocés en drets del treballador que de cap manera consideram que estigui justificat i que ben segur perjudicarà a més d’un!