dilluns, 16 de setembre de 2019

UOB Ensenyament dóna suport a Docents pel futur i convoca vaga per a dia 27


Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha acordat per unanimitat en assemblea donar suport a  Docents pel futur, i convoca vaga de 24 hores per a divendres 27 de setembre.

Encoratjam tots els docents a sumar-s'hi per fer costat a la vaga d'alumnes pel medi ambient, davant la crisi climàtica i per reivindicar la gestió ecològica dels centres educatius pel que fa a l'ús del paper, residus, energia, alimentació i mobilitat.

Palma, 12 de setembre de 2019

NOTA: Recordam que avui dilluns, 16 de setembre, Docents pel futur es reuneix a les 18h a l'IES Josep Sureda i Blanes (Palma).

divendres, 13 de setembre de 2019

UOB acusa el conseller d'Educació, Martí March, d'atacar la dignitat professional dels docents


Circular 150/2019
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el conseller d'Educació, Martí March, d'atacar la dignitat professional dels docents amb la instrucció de fer fitxar als centres educatius, una mesura injusta i innecessària que dóna a entendre que fins ara no complíem amb les nostres obligacions i se'ns hagi de tenir vigilats i controlats. Exigim al sr. March que expliqui amb quines intencions ho ha ordenat, tenint en compte que no ho han demanat els centres ni hi havia cap necessitat, perquè fins ara les faltes i retards ja quedaven detectades pel professor de guàrdia i es comunicaven al director.

UOB, per acord assembleari, fa una crida a la insubmissió i anuncia que demandarà el conseller March i el director general de Planificació, Antonio Morante, si continuen sense contestar-nos amb quina base legal ens ordenen registrar entrades i sortides. Vam presentar aquesta pregunta ja fa dos mesos, atès que la normativa de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques exclou expressament de l'obligació de fitxar el personal dels centres docents o de suport a la docència, degut a les característiques de la nostra feina. Pel mateix motiu, metges i militars també n'estan exclosos.

Recordam també que ens vam oposar a aquesta instrucció quan es va negociar en mesa sectorial el passat 1 de juliol. Si aleshores el sindicat STEI també s'hagués pronunciat en contra, la Conselleria s'hauria trobat amb l'oposició de la majoria social i s'ho hauria pensat dues vegades abans d'implantar-la.

El registre horari en el cas dels docents és injust i pervers, perquè penalitza els retards però continuaran sense ser reconegudes les hores extra que feim a casa preparant i corregint exàmens, preparant material de classe, fent formació fora de l'horari laboral i de pagament per la manca d'oferta de l'administració, etc., etc., així com les hores dins el centre fora de l'horari oficial. De fet, si els docents complíssim estrictament el nostre horari i deixàssim de fer totes les hores extra no reconegudes, col·lapsaríem el sistema educatiu.

A tot això cal afegir tota una sèrie de problemes que fan inviable un registre real d'entrades i sortides en molts de casos, com l'atenció a pares i alumnes a les escoles quan la jornada ja ha acabat, les hores del seguiment de la formació en centres de treball, la docència a edificis separats i fins i tot a municipis diferents, les places de Formentera amb hores de reunions a Eivissa, l'orientació itinerant, o la manca d'aparells informàtics en condicions per fitxar, per posar alguns exemples.

És un contrasentit que la mateixa Administració que promou que els treballadors puguin fer feina des de casa via telemàtica i gràcies a les possibilitats que ofereixen les xarxes socials, en els cas dels docents, hagi adoptat una línia contrària i vulgui imposar que tasques que es poden fer a casa (preparació i correcció d'exàmens, elaboració de programacions, memòries...) s'hagin de fer als centres.

Una vegada més UOB exigeix la retirada immediata d'aquesta mesura. Si Educació persisteix en implantar-la, emprendrem les accions anunciades.

Palma, 13 de setembre de 2019

NOTA: Podeu descarregar AQUÍ un model de recollida de signatures per demanar en tots els centres públics de Balears un claustre extraordinari per tractar la imposició de fitxar.

Us agrairem que faceu arribar el resultat de la votació i també si hi ha hagut algun impediment per part de la directiva a ensenyament@uob.cat


dilluns, 9 de setembre de 2019

UOB denuncia la pinça adoctrinadora de l'extrema dreta i l'exèrcit a les escoles

El delegat a les Balears de 'Vox', auto-retratat
davant una bandera franquista (Foto: dbalears.cat)

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, dóna suport a l'Associació Professional de Docents d'Eivissa en la seva denúncia de la promoció que fa la Conselleria d'Educació, a través de la Delegació a Eivissa i Formentera, de l'exposició de l'exèrcit els dies 25 i 26 de setembre a Eivissa, que posarà els infants en contacte amb armes, vehicles, míssils i altres materials militars i fins i tot els permetrà la pràctica real de tir.

Aquest tipus d'activitats, a més de fomentar el militarisme i la normalització de la violència com a mètode per resoldre conflictes interns i entre estats, ens tracta com a territori conquerit, marginant i proscrivint la llengua i els símbols institucionals de les Illes Balears.

No és cap coincidència que, al mateix temps, el partit d'extrema dreta 'Vox' anunciï que enviarà comissaris polítics a vigilar i controlar les escoles en horari lectiu, i que el grupuscle ultraespanyolista 'PLIS. Educación por favor' envesteixi l'escola catòlica concertada perquè fa servir el català, la llengua pròpia i oficial de les Balears, com a llengua vehicular. Tot plegat és un atac en tota regla contra l'escola en català amb la finalitat d'"espanyolitzar" els alumnes, en la línia que ja va anunciar el ministre José Ignacio Wert al congrés de diputats el 10 d'octubre de 2012.

Reclamam al Govern espanyol que anul·li aquesta activitat de propaganda militarista, i a la Conselleria d'Educació que en retiri immediatament la promoció, impedeixi la ingerència de l'extrema dreta en la tasca professional dels docents i, una vegada més, que prengui mesures per revertir la xifra alarmant del 45,3% d'alumnes de 6è de primària que, segons els seus propis informes, no saben parlar la llengua pròpia de les Balears.

Palma, 9 de setembre de 2019

dissabte, 7 de setembre de 2019

Mesa sectorial sobre regulació de la fase de pràctiquesEl passat dijous 5 de setembre va tenir lloc la MSE en què es varen tractar els esborranys:
Segons l'Administració, el nomenament de funcionaris en pràctiques  es publicarà al BOIB la setmana vinent.

Demandes d'UOB Ensenyament
 • Vam reclamar la resposta de la DG de Planificació, Ordenació i Centres sobre en quina normativa es basen per obligar fitxar els docents a l'entrada i a la sortida dels centres. Insistir que es tracta d'una mesura injusta i innecessària, de la qual exigim la retirada
 • Vam exigir que es posin prou programes de formació gratuïta de l'Administració a disposició de tots els docents, i especialment dels que estan en pràctiques per garantir un bon accés a la formació permanent
 • Vam reivindicar mesures fermes per afrontar el fet que  el nivell d'expressió oral en català del 45,3 % dels alumnes de  6è de primària sigui de baix a molt baix segons les dades de l'IAQSE per al curs 17-18
 • Vam instar que es publiquin els criteris d'extensió de contracte dels interins substituts a 31 d'agost a data d'incorporació del titular de la plaça passat el 30 de juny, atès que es van acceptant les reclamacions presentades per UOB Ensenyament en aquest sentit.
 • Vam demanar l'elaboració d'uns criteris de valoració a superar per part dels aspirants a inspectors en termes similars als que es plantegen per als docents per fer-ne més objectiva i transparent la valoració
Pràctiques cossos docents

- Les pràctiques s'hauran de dur a terme en uns termes gairebé idèntics que els de les darreres convocatòries, són tutelades i tenen per finalitat valorar l'aptitud per a la docència.

- La durada prevista és de 5 mesos mínim d'activitat docent, que comptaran  des de l'inici del curs escolar, llevat de casos extraordinaris.

- En casos de força major i de maternitat la durada de les pràctiques podrà ser de 3 mesos.

- La valoració dels aspirants la duran a terme la Comissió de Coordinació de la Fase de Pràctiques i la Comissió de Valoració del Centre, formada per Inspector, Director i Tutor.
- Els tutors dels funcionaris en pràctiques seran funcionaris de carrer, amb aquests perfils:
 • Mestres: mestres de la mateixa especialitat o coordinadors del cicle
 • EOI, secundària o professors tècnics: cap de departament, sempre que sigui possible
 • Orientadors: un altre orientador del centre o cap d'estudis
- La informació per a l'avaluació dels aspirants partirà de la documentació presentada, del registre de seguiment fet pel tutor, de la supervisió de l'inspector i el director i de l'observació a l'aula.

- La formació requerida durant aquesta fase ha de ser de 20 h., anteriors al 31 de maig de 2020.

- Els aspirants declarats no aptes  el curs 19-20 hauran de tornar a fer les pràctiques el curs 20-21.

- Els aspirants que es considerin aptes es nomenaran funcionaris de carrera amb efectes a 1 de setembre de 2020.


Pràctiques cossos d'inspectors

- La durada prevista és de 4 mesos mínim, que comptaran  des de l'inici del curs escolar.

- La valoració dels aspirants la durà a terme la Comissió Qualificadora, formada pels mateixos membres dels tribunals

- La informació per a l'avaluació dels aspirants partirà de la documentació presentada pels aspirants, informes emesos pels inspectors tutors i pel cap de DIE

- Caldrà superar un programa de formació d'una durada mínima de 20 hores.

- Els aspirants declarats no aptes  el curs 19-20 hauran de tornar a fer les pràctiques el curs 20-21

- Els aspirants que es considerin aptes es nomenaran funcionaris de carrera amb efectes a 1 de setembre de 2020.

divendres, 6 de setembre de 2019

Fitxar als centres: un desgavell total!

El conseller d'Educació, Martí March,
i el director general de Planificació, Antonio Morante.

(Actualitzat a 16.9.2019)

Dins el torn obert de paraula de la mesa sectorial d'ahir vam recordar que el passat 15 de juliol vam demanar a la Conselleria, per escrit al registre, amb quina base legal ens fan fitxar i que encara esperam resposta, i vam tornar a demanar la retirada de la mesura. No hi havia ningú de Planificació que ens pogués contestar i Personal docent en va prendre nota.

Són molts els motius que demostren que fitxar als centres educatius és un desgavell sense volta ni solta que només té per objectiu provocar-nos la sensació d'estar vigilats i controlats:
 • És una mesura injusta, perquè no reconeix les hores extra de feina que feim a casa preparant classes i material, corregint treballs i exàmens, fent sortides extraescolars, viatges d'estudis, etcètera, i innecessària, perquè si qualcú falta o arriba tard a classe se sap tot d'una i hi va el professor de guàrdia.
 • Com ja hem denunciat, el «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», que obliga a fitxar a les empreses per fer aflorar hores extra, fa referència a l’Estatut dels Treballadors, mentre que els treballadors funcionaris docents ens regim per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Com hem denunciat igualment, la Resolució de 28 de febrer de 2019 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre jornada i horaris (i anteriorment a la Resolució de 28 de desembre de 2012), que estableix que els treballadors públics han de registrar entrades i sortides, especifica a l'article 1.2 que les normes de la Resolució no s'aplicaran, entre altres, «al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia
 • A infantil i primària, el temps de més de permanència passades les 15h no quedarà registrat ni es podrà recuperar un altre dia: reunions de nivell i de cicle, comissions, coordinacions, pares, claustres, lliurar els al.lots als pares, telefonar i esperar els que no venen a cercar-los, ordenar material, preparar espais, arreplegar l’aula i netejar estris, capvespres que s'inverteixen al centre per pura vocació, participació a programes, serveis externs, colònies, campaments, viatges, Consell escolar, etc.
 • Tampoc es contemplen les hores de guàrdia els horabaixes, que es fan en torns rotatius. A més a més hi ha centres on són d'una hora i mitja (de 15'30-17h) damunt el paper i és impossible partir a les 17h, perquè les activitats acaben a la mateixa hora i has d'esperar que arriben els pares a recollir els nins i nines.
 • A escoles on es fan les exclusives a les 8, sovint hi anam abans per evitar col·lapses a la fotocopiadora i per facilitar la reunió individual a les famílies que ho sol.liciten. Fitxar a les 7,30h no aporta cap benefici, quan se'ns pot cridar l'atenció per arribar un dia a les 8,05. 
 • Els minuts de retard de cada dia a l'hora d'entrada, que en alguns casos coincideix amb l'exclusiva, es poden acumular per descomptar-se, però sortir a les 14h en punt és pràcticament impossible i aquest temps extra no es comptarà. 
 • Als CEIP no poden fitxar mentre atenen els infants a les files, esperen pares, o sorgeixen imprevistos que poden passar amb les criatures. Si deu minuts després de l'hora oficial d'acabar es tanca el programa, ja no poden fitxar. 
 • En alguns CEIP tanquen el marcatge automàticament a les 9,05, després ja han de fer un comunicat perquè algun membre de direcció o secretaria marqui l'hora d'arribada.
 • Pel que fa al temps de més que quedam als centres, el mateix es pot dir als IES per reunions que s'allarguen, feines pendents, atenció a pares, etc.
 • A FP no es comptaran les hores de formació en centres de treball (FCT), els serveis de dinars sopars a Hoteleria, visites a empreses...
 • Als EAP amb un despatx-seu on suposadament s'haurà de fitxar, cada dia hem d'anar a un centre diferent, que de vegades no és ni al mateix municipi. En aquest cas, el temps que perdrem per anar a fitxar i llavors al centre pot ser de mitja hora perfectament (entre que fitxes, apagues l'ordinador, tanques el despatx, vas al cotxe, etc.). En tornar, igual. O sortim mitja hora abans del centre per fitxar la sortida al despatx, o sortim a l'hora en què acabam realment i fitxam mitja hora més tard (llavors compta com a hora extra?). En aquest cas, els centres on hi tenim dedicació quedarien força perjudicats, ja que hi faríem menys hores. 
 • Els que hem d'agafar barca a Formentera per anar a reunions a Eivissa, si fitxam a Formentera allargam el temps empleat en anar i venir (a més tampoc no se'ns compensa el cost del viatge ni el temps). 
 • Els docents de Conservatori que feim classe a IES a la tarda i no podem tenir material a les aules, perquè els alumnes es carreguen els panys, i l'hi hem de dur i recollir, no podem fitxar en punt ni per entrar ni per sortir.
 • En centres repartits en dos edificis separats, s'ha d'anar a un a fitxar i després davallar tot el carrer corrent per fer classe a l'altre. 
 • Tampoc no es comptarà el temps extra quan has d'acompanyar un alumne al PAC.
 • Si la xarxa no funciona, un problema crònic a més d'un centre, el sistema queda anul·lat.
 • Si se surt un moment per anar al metge, s'ha de marcar a la sortida, a la tornada i de bell nou en acabar, a més de lliurar el justificant, emplenar paperassa, etc.
 • A IES fan fitxar abans de les 8h, cosa que amplia la jornada efectiva de treball sense que quedi reflectit al sou. 
 • A FP, on mòduls de caire pràctic es fan en instal·lacions diferents de les del centre educatiu, a vegades a nuclis de població fora de la localitat on està ubicat el centre, s'haurà d'anar primer al centre i després a les instal·lacions en qüestió.
 • Ens fan utilitzar el mòbil personal perquè els ordinadors del centre no basten o no funcionen, quan disposar de telèfon mòbil particular i dur-lo al lloc de treball no pot ser mai una obligació.
 • I per reblar el clau: a la UIB, on el sr. Conseller Martí March n'és catedràtic, no fan fitxar i a més a més promouen fer feina a casa quan no és necessària la presència física dels alumnes. Idò!
Afegim íntegrament (16.9.2019) les noves aportacions que ens ha fet arribar una companya:
 1. L'aplicació del Gestib oculta al professor informació sobre el compliment del seu horari. Cada professor ha de poder veure sobre el compliment del seu horari les mateixes dades que la persona que el controla. Sembla que es fa un control d'hores quan realment s'està fent control d'horari. Els interessats tenim dret a saber quines dades s'estan recollint sobre nosaltres i quin tractament s'està donant a aquestes dades. Es podria estar vulnerant la Llei de Protecció de Dades.
 2. En els IES els temps del pati no computen com a hores de permanència al centre, sinó com a horari personal. A molts de centres hi ha establerts dos esbarjos de mitja hora i de quinze minuts, de manera que els professors hem de romandre obligatòriament en el centre entre 30 i 45 minuts cada dia, no computats en l'horari de permanència al centre, ni remunerats. La Sentencia Nº 335/2012 del Jutjat del Contenciós Administratiu Nº 32 de la Comunitat de Madrid, estableix que els descansos obligatoris en l'horari de treball s'inclouen en l'horari de permanència al centre.
 3. No és el mateix fitxar després de l'hora d'entrada que arribar tard. El professor ha d'arribar a l'hora a la seva classe, obrir la porta als alumnes, encendre l'ordinador i accedir a l'aplicació del Gestib. Aquestes tasques poden portar més de 10 minuts des de l'hora d'entrada fins al moment de fitxar i el mateix passa amb la sortida. El moment de fitxar la sortida no coincideix amb la sortida efectiva del centre.
 4. A les empreses privades es fitxa l'entrada i la sortida per controlar les hores extraordinàries i evitar l'activitat no remunerada, si la Conselleria no té intenció d'abonar les hores extraordinàries aquesta mesura no té justificació. La norma aprovada pel Govern no afecta a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sinó que modifica l'Estatut de Treballadors, el que només afecta a l'empresa privada. A més el Decret de lluita contra la precarietat laboral s'estaria aplicant per la Conselleria únicament de forma restrictiva per sancionar si hi ha incompliment de jornada, però no positivament si hi ha hores extraordinàries, el que seria contrari a l'esperit de la llei.
 5. En cas que la Conselleria no desisteixi d'implementar aquesta mesura, seria convenient que el professorat exigeixi el pagament de les hores extraordinàries, de la mateixa manera que s'abonen als altres treballadors de la privada.
Si advertiu més greuges no deixeu de dir-nos-ho i els afegirem a la llista!

dimecres, 4 de setembre de 2019

La Conselleria no diu amb quina base legal ens fan fitxarCircular 149/2019 (2)

Com vam anunciar en el seu moment, el 15 de juliol vam demanar a la Direcció General de Planificació amb quina base legal se'ns fa fitxar, atès que el decret estatal de 8 de març fa referència a l’Estatut dels Treballadors, i els treballadors funcionaris docents en canvi, ens regim per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

A més a més, la regulació estatal sobre jornada i horaris dels treballadors públics referent a registrar entrades i sortides, especifica que no s'aplicarà, entre altres, «al personal que presti serveis en centres docents o de suport a la docència.»

Doncs bé, més d'un mes i mig després encara no hem obtingut resposta. UOB ja s'ha manifestat en contra d'aquesta mesura, innecessària i injusta perquè no reconeix les hores extra que feim fora de l'horari oficial, i que se suma a la imposició de fer cada dia més paperassa als centres educatius, avançar cada vegada més l'inici del curs restant hores de preparació, ràtios disparades, 19 hores a secundària, etcètera, etcètera.

Des d'UOB estudiarem mesures a prendre perquè si no, qui calla, atorga. Continuarem informant.

UOB acusa Educació de prendre el pèl amb les ràtios i els nous centres

Foto: Última Hora

Circular 149/2019 (1)

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació de prendre el pèl a la comunitat educativa reincidint en ocultar les ràtios d'aula i prometent centres nous sense doblers per construir-los.

Fa un any vam sol·licitar les dades de les ràtios dels curs passat i encara no les hem rebudes, tot i la nostra insistència. Acabam de fer extensiva la petició a les dades del curs actual, i hem advertit que si continua el silenci per resposta tornarem a denunciar els fets a la Direcció General de Transparència, com ja vam haver de fer el curs 17-18 perquè ens facilitassin la informació. Recordam que aleshores es va demostrar que un de cada cinc grups de Primària tenia més de 25 alumnes, una proporció que per força va augmentar el curs passat amb els 2.444 alumnes nous que s'hi van incorporar.

Atès que s'anuncien 2.000 alumnes més per a aquest curs, i que l'única manera de reduir ràtios és amb més aules i docents, exigim al conseller Martí March i al director general de Planificació, Antonio Morante, que expliquin com i quan construiran els quinze centres i ampliaran els catorze que es preveuen al Pla d'infraestructures en vuit anys. Si en tota una legislatura només han construït el CEIP de Son Macià i l'IES Santa Maria, que substituïa un edifici obsolet, aquestes promeses no tenen cap credibilitat, més encara tenint en compte que el pressupost d'Educació ha quedat estancat en el 18,32% del total autonòmic, quan l'anterior Pacte de progrés va acabar invertint el 22,42%. Els mil milions d'euros d'enguany han estat del tot insuficients, com es demostra amb les ràtios desbordades, mancances d'espai a escoles com la de Ca'n Picafort i projectes d'escoles senceres de barracons com la de Sa Pobla.

Des d'UOB exigim a Educació més honestedat i realisme a l'hora de planificar, i al Govern més contundència davant l'espoli fiscal i la manca de finançament a què ens sotmet l'Estat espanyol, així com una major inversió educativa perquè les mancances actuals no continuïn repercutint en la salut dels docents i la qualitat de l'ensenyament.

Palma, 4 de setembre de 2019