Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 26 de setembre de 2019

Comunicau-nos si el vostre centre s’oposa al marcatge horari!Circular 152/2019 - 2

Segons hem pogut saber, el claustre de l’IES Pau Casesnoves ha tractat el marcatge horari i en una assemblea posterior s’ha votat amb aquest resultat: 38 vots en contra de la mesura, cap a favor.

Votació a l’assemblea de l'IES Santanyí, prèvia al claustre demanat pels docents: 51 en contra, 3 a favor.

A l’IES Josep Maria Llompart, s’ha fet el claustre demanat pels docents però el director no ha permès votar cap resolució. Això excedeix les atribucions del director, que no pot impedir que un claustre aprovi els manifests o les resolucions que consideri oportunes. Si vos trobau amb aquest entrebanc, recordau que vos podeu manifestar mitjançant votació en una assemblea de centre. Passau-nos el resultat de la votació en qualsevol cas!