Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 30 d’octubre de 2019

Riscos Laborals: la mesa sectorial aprova la creació de la Comissió ParitàriaA la mesa sectorial d'ahir dematí es va aprovar per unanimitat l'esborrany d'Acord del Consell de Govern pel qual es constituirà la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent. La Comissió és d'àmbit autonòmic i estarà formada per representats de l'Administració i un per cada sindicat amb representació a la Junta de Personal. Podeu veure les seves funcions a l'apartat 3 de l'esborrany. Cada illa continuarà comptant amb un Comitè Intercentres de Seguretat i Salut.

L'esborrany també s'ha de negociar i signar amb el comitè d'empresa del professorat de religió perquè és personal laboral.

Segons va informar Personal Docent, el Servei de Prevenció de Mallorca ja s'ha traslladat a l'edifici de So'n Castelló, on encara s'estan habilitant les instal·lacions. S'està estudiant l'estructura dels recursos humans. A Eivissa els servei continua subcontractat i s'ha de cobrir amb urgència la plaça de tècnic superior, i a Menorca encara no és actiu. A Mallorca, tot i que el Servei encara és incomplet,  ja ha atès 90 docents per embaràs i es desplaça a centres per a les adaptacions de llocs de feina.

UOB reclama que s'inverteixi amb urgència per dotar el Servei de Prevenció amb la plantilla i les infraestructures necessàries. Ja fa més d'un any del Decret de creació del Servei i passa d'hora que es posi en marxa al 100%, perquè pugui atendre els docents a les quatre illes, elaborar el protocol en cas d'agressions, revisar els centres amb amiant, etc.