Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 23 d’octubre de 2019

UOB du als Consells Escolars el retrocés del català a les aulesCircular 154/2019
COMUNICAT DE PREMSA

La sectorial d'Ensenyament d'Unió Obrera Balear ha traslladat una proposta de resolució al Consell Escolar de les Illes Balears, i als quatre Consells Escolars insulars, perquè instin la Conselleria d'Educació a prendre mesures davant el retrocés del català a les aules.

La proposta de resolució recorda que el 45,3% dels alumnes de 6è d’Educació Primària té un nivell baix o molt baix d'expressió oral en català, tal com ha fet públic l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), que només un 77,5% de les proves de selectivitat de 2019 s'han fet en català, és a dir 1,5 punts menys que l'any passat i 5,1 menys que el 2014, segons dades de la Universitat de les Illes Balears, i que la Conselleria té dificultats per cobrir places de Llengua i Literatura Catalanes per manca d’aspirants.

Davant aquestes dades, que indiquen un clar retrocés de la llengua pròpia de les Balears a l’ensenyament obligatori i post-obligatori, UOB proposa que els Consells Escolars reclamin a la Conselleria d'Educació que faci un diagnòstic de l’ensenyament en català a les aules, que verifiqui el compliment del Decret de mínims, que prepari els docents per a l'ensenyament en català amb alumnat no catalanoparlant, tant dins la formació universitària dirigida a l’ensenyament com a la formació permanent, i que promogui la matrícula al grau de Filologia Catalana i a altres titulacions que habilitin per impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes.

UOB ha sol·licitat que la proposta de resolució se sotmeti a aprovació en els propers plenaris dels diferents Consells Escolars.