Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 24 d’octubre de 2019

UOB reclamarà a la mesa la supressió total del marcatge horari imposat per Planificació


Circular 155/2019

Unió Obrera Balear, tal com ja va fer a la mesa sectorial d'1 de juliol, reclamarà la supressió total del sistema de marcatge horari imposat per la Direcció General de Planificació, inclosa la possibilitat que sigui aplicat voluntàriament pels equips directius. S'ha demostrat més que a bastament que aquest sistema de marcatge és injust, innecessari, discriminatori i inaplicable en molts de casos, tal com hem recollit en el seu moment, i no acceptarem que pugui ser implantat per la porta de darrera, com ho permetria la proposta que Planificació durà a la mesa sectorial de 29 d'octubre i que podeu veure AQUÍ.

UOB exigeix que es torni a la normalitat i que els centres es regeixin com abans pel protocol establert a la instrucció de Personal Docent de 20 de setembre de 2017, segons el qual els professors de guàrdia són els encarregats de registrar les absències i retards i de comunicar-les al cap d'estudis, que les trasllada després al director.

Per altra banda, davant les amenaces, coaccions i mitges veritats que alguns directors han fet servir perquè acotem el cap i ens sotmetem com a xotets de cordeta al marcatge horari de Planificació, volem puntualitzar el següent, perquè tothom sàpiga a què s'ha d'atendre:

Primer: Amb marcatge horari o sense, la instrucció de Personal Docent de 20 de setembre de 2017 esmentada continua vigent.

Segon: Segons estableix aquesta instrucció, i com ha reconegut inspecció davant els directors, no hi ha conseqüències automàtiques en cas que no fitxem amb el sistema imposat per Planificació.

Tercer: També segons la instrucció de Personal Docent, perquè una falta o retard tingui conseqüències a la nòmina, amb aquest sistema de marcatge o sense, s'ha d'aplicar el següent protocol:
  • En primer lloc el director ha de transmetre la incidència a Inspecció via Gestib, abans de dia 5 de cada mes.
  • Després Inspecció ha de donar 3 dies hàbils a l'afectat perquè es pugui defensar, si no hi està d'acord.
  • Finalment Inspecció ha de trametre l'expedient a la Direcció General de Personal Docent, que és qui ha de signar la resolució final de la deducció a la nòmina.
  • Aquesta deducció no té per sí mateixa caràcter sancionador.
Esperam que aquesta informació serveixi per posar al seu lloc les pràctiques intimidatòries de segons quins directors. Ara més que mai, si no volem obrir la porta a nous abusos (començar encara més prest les activitats lectives a principi de curs, fer-nos anar a guardar alumnes el juliol, més paperassa, ràtios més altes, etc., etc.) cal fer arribar un missatge clar i contundent a la Conselleria:

NO FITXEM!

UH, 25.10.2019