Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 26 de novembre de 2019

Es constitueix el nou Consell Escolar de les Illes Balears
Divendres passat, 22 de novembre es va dur a terme sessió plenària del  del Consell Escolar de les Illes Balears.

Inici
Es parlà sobretot del proper plenari, 2/12/19, en què es presentarà el projecte de pressupost d'educació 2020 i l'Avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears.

Constitució
- Es formalitzà la presa de possessió dels nous consellers. Dia 15 d'octubre s'havia publicat al BOIB el cessament de tots els càrrecs del CEIB anterior i el nomenament dels nous. Es lliuraren les credencials als 38 consellers que hi havien estat nomenants http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11062/627466/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r
- Quedaren en funcions presidència i vicepresidència. Aquests càrrecs s'hauran de triar democràticament dins el CEIB.
- UOB Ensenyament té una representant corresponent al grup A, professorat.
- Alguns grups de representants tenen encara llocs per cobrir, com el de col.legis professionals vinculats a l'educació, el d'alumnes i el de personalitats de reconegut prestigi.

Comissió Permanent
- Ha d'estar formada per 11 membres, segons el reglament actual.
- Durant la sessió es feren reunions per grups i cada un va triar els representants. En el nostre cas havíem de decidir 2 titulars i 2 suplents, que varen ser:
  • Titular 1 STEI
  • Suplent 1 STEI
  • Titular 2 ANPE
  • Titular 2 FEUSO
- Votàrem no a aquesta proposta perquè no garanteix la representativitat del màxim d'entitats.

Comissions de treball
Cada organització manifestà de quines comissions volia fer part. Se suposava que una organització amb un representant just aspirava a una, però les demanàrem totes per ordre de prioritat:

1. Finançament de l'ensenyament i recursos humans
2. Planificació, construcció i equipaments
3. Ordenació i innovació del sistema educatiu

Torn obert de paraula
- El tema estel.lar del torn obert de paraula va ser l'oposició al marcatge, ja que consellers de diferents grups mostraren el rebuig cap a aquesta mesura de control dels docents.
- UOB Ensenyament es refermà en el posicionament sobre el fitxar:
  • El marcatge és innecessari, injust i atempta contra la dignitat professional dels docents,
  • Exigència de retirada de la mesura i tornada a la situació anterior
  • Crida a la insubmissió
- Es llançà la idea que el CEIB aprovàs una resolució en contra del marcatge demanant-ne la supressió. El president afirmà que si es presenta la proposta, s'estudiarà.
- Es recordà que al proper plenari es durà una proposta de resolució presentada per UOB instant la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca a prendre mesures a favor de la llengua catalana en l'àmbit educatiu.