dimecres, 21 d’octubre de 2020

RESUM MESA SECTORIAL 20-10-20

 Ahir dimarts, telemàticament, es va celebrat Mesa Sectorial d'Educació en sessió extraordinària, amb la participació de les directores generals de Personal Docent i de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, així com altres representants de l'Administració Educativa.

Es tractaren els següents punts de l'ordre del dia:

1. Modificació de l'ordre que regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent.

- Principals modificacions:

 • En les activitats a distància no podran computar-se més de 15 hores setmanals de dedicació. (actualment el límit és de 3 diàries en períodes lectius i 25 setmanals en períodes de vacances)
 • Queda més explícit que la no coincidència entre activitats per a poder ser reconegudes és únicament aplicable a les activitats totalment a distància
 • S'elimina l'obligació d'adjuntar informe per al reconeixement d'activitats reconegudes pel MEC o altres administracions educatives.
 • Per el reconeixement de l'autoformació s'estableix un màxim de 150 hores per itinerari quan la formació correspon a l'obtenció de titulacions universitàries oficials i titulacions superiors de règim especial, i es mantén el límit en 100 hores per a la resta d'autoformació
UOB va reclamar, una vegada més, l'increment substancial de formació organitzada per l'administració, gratuïta i en horari laboral adreçada a tots els col·lectius de docents.

També va demanar la dotació de més personal al Servei de formació, de manera que es puguin gestionar les demandes de reconeixement amb més celeritat que ho fa actualment.

2. Concurs de trasllats de cossos docents i inspectors.

Enguany, com cada dos anys, el concurs és d'àmbit estatal.

L'única novetat destacable respecte de convocatòries anteriors és que enguany la tramitació serà completament telemàtica.

Dates previstes:
 • Publicació de la Resolució: dijous dia 29 d'octubre.
 • Termini per participar-hi: des del 5 fins al 26 de novembre, ambdós inclosos

3. Pròrroga dels criteris de plantilles 20-21

Davant la situació actual, que no ha permès la constitució del grup de treball previst entre Conselleria i sindicats per treballar aquest tema, s'ha optat per prorrogar els criteris de plantilla del 19-20 per al curs 20-21.


4. Altres qüestions
 • Ja fora de l'ordre del dia, se'ns va informar que ahir mateix sortirien les llistes d'admesos, exclosos i desistiments de les persones inscrites en les oposicions del 2020, ajornades a 2021. Va insistir en què és un ajornament i que, per tant, només es modifiquen les dates prèviament publicades, però ni s'obriran noves inscripcions, ni es modificaran les places ofertes, etc.
 • UOB va tornar a exigir a Conselleria i UIB l'ampliació de manera immediata de les places oferides per cursar el Màster de Formació de Professorat.

COVID-19: Preguntes freqüents


En aquesta pàgina (←clicau enllaç) miram de contestar els dubtes que poden sorgir a l'hora d'actuar davant incidències de la pandèmia als centres educatius. Procurarem actualitzar-la si es produeixen canvis i agrairem tots els suggeriments i aportacions que ens faceu arribar. Trobareu un enllaç permanent a la pàgina a la columna esquerra del blog, versió web PC i també hi podeu accedir AQUÍ.

diumenge, 18 d’octubre de 2020

UOB CONDEMNA L'ASSASSINAT DEL PROFESSOR SAMUEL PATY

Unió Obrera Balear condemna l'assassinat del professor d'Història Samuel Paty, perpetrat per fanàtics islamistes en represàlia per haver mostrat caricatures de Mahoma durant una classe sobre la llibertat d'expressió.

Els docents tenim l'obligació moral d'ensenyar els alumnes a pensar per sí mateixos, i actes de brutalitat com el que ha acabat amb la vida de Samuel Paty no aconseguiran que hi renunciem.

#JoSomDocent
#JeSuisEnseignant

divendres, 16 d’octubre de 2020

UOB exigeix a la UIB l'augment de places per cursar el Màster de Formació del Professorat

 Circular 215/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Quasi 3 de cada 4 aspirants a cursar el màster de formació del professorat a la UIB s'ha quedat sense plaça segons es desprèn de les xifres publicades per la Universitat un cop conegudes les llistes provisionals d'alumnes admesos. Un total de 1230 futurs alumnes aspiraven a ser admesos en un màxim de 270 places.

Mentre que el nombre de sol·licituds s’ha multiplicat per tres els cinc darrers anys, les places oferides no s’han incrementat ni un 10%. Això suposa abocar a un nombre considerable d’aspirants a optar per l’alternativa de fer el màster a distància a una universitat privada, amb el cost econòmic afegit que això suposa. A més, hauran de cursar també el FOLC, ja que només l’obtenció del màster a la UIB atorga directament la capacitació lingüística exigida per la Conselleria d’Educació.

Aquest fet no fa més que agreujar el problema, ja endèmic, per a cobrir places docents d’algunes especialitats de secundària i formació professional; a hores d’ara ja hi ha llistes d’interinitats d’algunes funcions exhaurides, el que ha conduit a la Conselleria a oferir places pel procediment urgent sense l’exigència per a cobrir-les de disposar de la capacitació pedagògica exigida per la normativa i que, fa poc, el Ministerio de Educación ha avalat, permetent la contractació d’interins sense el màster de formació del professorat.

Al mateix temps, reclamam la revisió de les titulacions que donen accés directe a les diferents especialitzacions del màster, eliminant incongruències com ara que algunes titulacions estan validades per impartir determinades matèries de secundària però no donen accés a l’especialització corresponent, o que en altres especialitzacions s’admetin enginyeries tècniques, però no enginyeries.

Per tot això exigim a UIB i Conselleria l’augment immediat i significatiu de les places oferides per a cursar el màster de formació del professorat i així donar cabuda a un nombre més elevat d’alumnes que puguin optar, amb tots els requisits exigibles, a formar part de les llistes d’interins docents i/o a presentar-se a les oposicions a cossos docents.

Palma, 16 d'octubre de 2020

DM:UH, 20.10.2020

dimecres, 14 d’octubre de 2020

UOB reclama que s'ampliï el termini d'inscripció a les accions de sensibilització 25N

Imatge: CAIB

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa que s'ampliï el termini d'inscripció al programa "Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2020», atès que acaba dia 19 i per tant només hi ha cinc dies laborals per elaborar la proposta, amb pressupostos inclosos. Per aquest motiu ja hi ha centres que haurien decidit no inscriure's per manca de temps.

Vos tindrem informats.

dimarts, 13 d’octubre de 2020

UOB acusa el Govern de retallar els contractes de docents interins


Circular 214/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear acusa el Govern balear de tornar a les retallades del PP de Bauzà amb el cessament dels interins substituts a 30 de juny, mitjançant una llei de 2018 que modifica normatives de sectors diversos com turisme, urbanisme, ordenació farmacèutica, transports, residus, etc.

Educació va estendre els contractes dels interins amb la llei de pressuposts de 2017, que modificava el Decret llei 5/2012 o "decret de les retallades" del PP i establia que, a partir del curs 2017-2018, els interins amb nomenament en vigor a dia 1 de juny i cinc mesos i mig de serveis havien de cessar el 31 d’agost, o bé a la data de reincorporació del titular. Aleshores UOB va reclamar que les extensions de contracte es regulassin amb una resolució, a fi de no haver de presentar reclamacions individuals, cosa que Educació no va fer.

L'any passat, emperò, les reclamacions promogudes per UOB van obtenir el silenci per resposta. Finalment, Educació ens ha contestat que ja no accepten reclamacions per aplicació de la llei 6/2018, que estableix que els interins substituts cessen en tot cas, com a màxim, el 30 de juny, la qual cosa suposa a la pràctica tornar a aplicar el Decret del PP a les substitucions que no són de tot el curs escolar.

UOB recomana els interins afectats que no deixin de presentar la reclamació per si es produeixen canvis normatius. Al mateix temps, insta els partits que donen suport al Govern que facin els canvis legislatius necessaris per recuperar els drets perduts pels docents.

Palma, 13 d'octubre de 2020
 
dbalears.cat:
UH:
 

UH

divendres, 9 d’octubre de 2020

UOB trasllada valoracions i demandes al CEMe sobre l’inici de curs


El passat dimecres, 7 d'octubre va tenir lloc el primer Plenari del curs 20-21 del Consell Escolar de Menorca. Es va parlar de les noves incorporacions d'enguany a causa d’algunes baixes i també de la proposta del CEMe d’emprar el romanent de 4824 euros que no s’ha pogut utilitzar d’altra manera a causa de la pandèmia per compensar desigualtats socials de l’alumnat. UOB es va afegir a la comissió d’innovació per treballar en aquest tema.

El Plenari però va gravitar entorn de l’inici de curs, que es va estructurar en dos apartats. El primer, acordar una carta d’agraïment a la comunitat educativa que ha fet possible l’inici de curs i el segon, valoracions sobre aquest mateix inici. Tot just començar, UOB va proposar uns quants canvis al comunicat d'agraïment que podeu llegir AQUÍ . Es va acceptar desglossar l’agraïment entre els diferents col·lectius que formen part dels centres educatius, però es va considerar que les reclamacions que havíem proposat afegir es tractarien de manera diferenciada i es durien a la propera Permanent. En concret, demanàvem compromís per part de la Conselleria d’Educació que s'ha de traduir en:
 • Més mesures de seguretat i prevenció
 • Màscares homologades
 • Prou espais per assegurar les distàncies
 • Més docents per garantir ràtios reduïdes
 • Especialistes
 • Suport als infants amb necessitats educatives especials
 • Recursos i professorat per atendre l'alumnat en semipresencialitat (el professorat fa la tasca docent presencial)
Totes aquestes demandes les mantenim des de fa mesos.

Pel que fa a les valoracions de l'inici de curs, per una banda, UOB es fa ressò de qüestions que es van plantejar al Plenari com, per exemple, la crítica a la coordinació entre centres educatius i Ajuntaments a l’hora de cedir espais per impartir classes, i fa una crida no només a agilitzar aquesta coordinació sinó a fer públics els llocs cedits pels Ajuntaments, així com també a saber si aquestes cessions estan donant resposta a totes les necessitats plantejades pels centres. També es va fer una crítica a la poca cobertura que hi ha a escoles i instituts per atendre la diversitat de l’alumnat en condicions i es va demanar que es minimitzés la part burocràtica de la tasca docent a favor de la part pedagògica directa. Relacionat amb això, es demana que es puguin compartir les experiències positives entre centres, sobretot a primària, i que els inspectors puguin tenir un paper de transmissors d’informació de manera ràpida, assumint una tasca orientativa.

De l’altra, UOB va plantejar directament les següents qüestions al Plenari :

 • Traslladar a la comissió d’avaluació quines condicions s’han de complir perquè tot l’alumnat de Menorca pugui assistir a l’aula ja que té un diagnòstic molt favorable (actualment, només un 0’98% dels contagis totals de les Balears). Per això demanam presencialitat total a ESO i Batxillerat. Es va acordar que es faria la petició formal per conèixer aquestes condicions.

 • Tenir en compte, sobretot a 2n de Batxillerat, el greuge comparatiu que suposa de cara a les PBAU, que uns centres hi hagi presencialitat absoluta i altres semipresencialitat. S’ha de treballar de manera urgent per garantir la presencialitat en tots els casos.

 • Resoldre la incidència amb l’ús eventual del servei de menjadors en algunes escoles, ja que representa un fort greuge a la conciliació familiar. És un servei que existia i que es demostra totalment imprescindible. No es pot supeditar la necessitat de les famílies a la suposada manca d'espais. Si, segons Conselleria, s'ha doblat la inversió, com pot ser que a Menorca s'hagi reduït el servei? El delegat d’educació va respondre que es prioritzaven les beques de menjador i que, un cop acabat el procés d’ajudes, es treballaria per resoldre aquest servei. Des d' UOB Ensenyament insistim que són dues qüestions paral·leles i que l’increment d’inversió en menjadors també es traduïa amb més contractació de personal. Els espais tampoc hauria de ser un problema per un servei que es dona als centres educatius quan el període lectiu ja ha acabat i les aules estan buides.

 • Demanar informació i insistir a resoldre la incidència amb la matrícula a graus de FP que ha afectat al voltant de 100 alumnes. El delegat va contestar que s’estava resolent i que la majoria aconseguiria entrar a algun cicle però des d'UOB insistim que a problemes excepcionals s’han de trobar solucions excepcionals perquè no ens podem permetre, menys en la situació actual que vora 100 alumnes d'FP "perdin un any" perquè, o bé entren a cicles que no volen, o directament desisteixen perquè s'han vist perjudicats per les anomalies en la inscripció telemàtica.

Personal docent diu que pagarà el complement de tutoria als interins substituts

Segons ens ha contestat Personal docent, 

"Ell conseller a la darrera mesa sectorial que va assistir, es va comprometre a que els interins substituts cobrassin les tutories. Aquesta petició va ser reiterada per tots els sindicats presents.  En compliment d'aquest acord, es farà efectiu."

No cal dir que celebrarem que el pagament es faci efectiu, però volem puntualitzar una sèrie de fets. La mesa a què es refereix Personal docent va ser el 31 d'agost, i de llavors ençà la Conselleria no ens havia comunicat res més al respecte. Tot i així, sense que se'ns hagués informat oficialment que l'acord es farà efectiu, el sindicat STEI va publicar dimecres passat una nota amb el títol "El personal interí substitut també cobrarà el complement de tutoria", cosa que ha motivat la nostra pregunta a Personal Docent.

Recordem que Unió Obrera Balear va denunciar per primera vegada que Educació no paga el complement de tutoria el febrer de 2018, ho vam reclamar oficialment el setembre de 2018, vam exigir l'actualització del complement el març de 2019, vam promoure una campanya de reclamacions individuals el novembre de 2019 i hem interposat un recurs d'alçada el juliol passat. La medalla, emperò, se la penja ara STEI a partir d'informació privilegiada filtrada per la Conselleria.

Atès que la resposta d'Educació no aclareix tots els dubtes, avui hem demanat si es pagarà amb efectes retroactius, tenint en compte que s'han presentat reclamacions individuals.  

Continuarem informant.

dimecres, 7 d’octubre de 2020

Tornen els problemes amb les proves PCR dels mutualistes de Muface

 

Com recordareu, el 21 de setembre vam denunciar que la prova PCR dels docents a través de Muface es feia pagar al mutualista, a diferència dels docents que tenen seguretat social, i que tardaven més a fer-la perquè ho havia de gestionar el docent afectat pel seu compte. Aleshores vam exigir a la Conselleria que posàs fi a aquest greuge comparatiu i s'encarregàs de gestionar i organitzar les proves PCR.

Per les notícies que teníem Personal docent havia assumit la gestió de les proves conjuntament amb la sanitat pública, però ara resulta que indiquen als companys afectats que el que han de fer és trucar a EDU COVID, al telèfon 971489127. Pel que ens arriba, aquest darrer procediment tampoc no acaba de funcionar amb l'eficàcia desitjable.

Continuarem informant.

UOB dóna suport a les mestres que reclamen la baremació de l'experiència a 0-3


Transcrivim la crida que hem rebut a Unió Obrera Balear:

"Des de Menorca ens estem organitzant per demanar a Conselleria que a les properes llistes d'interins compti l'experiència docent de les mestres que treballem (o hem treballat) a escoles 0-3. Ara mateix no compta res, així que consideram just que compti, encara que sigui només la meitat, com és el cas de les concertades.

Desconeixem com està el tema a Mallorca i Eivissa, però pensem que hi pot haver altra gent en la mateixa situació que nosaltres, a qui pugui interessar afegir-se a la nostra demanda. Si coneixes algú que faci o hagi fet de mestra a un centre 0-3 que no depengui directament de Conselleria i que, per tant, la seva feina no li hagi estat reconeguda a les llistes d'interins, li podries enviar aquest missatge? 

Demanem que se'n faci el màxim de difusió per arribar al major nombre de persones possible. Per contactar amb les persones responsables d'aquesta reivindicació a Menorca, es pot fer al 676807650 (Noelia) o al 646398992 (Sonia)."

Des d'UOB donam tot el suport a aquesta iniciativa i recordam que ho venim reclamant fa temps, la darrera vegada a les meses de 18 de novembre i 13 de desembre de l'any passat. També ho reclamam per a la baremació de les oposicions, com hem fet a la mesa de 4 de febrer d'enguany.

dilluns, 5 d’octubre de 2020

UOB reclama places de Serveis a la Comunitat als instituts i ampliació a infantil i primària


COMUNICAT DE PREMSA
 
Unió Obrera Balear dóna suport als professors i les professores tècnics de Serveis a la Comunitat (PTSC), que pertanyen als Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP), en la seva reclamació per a la creació de places als serveis d'orientació de secundària, així com la normalització i ampliació d'aquesta funció a totes les etapes educatives. Amb la crisi de la pandèmia, la tasca dels i les PTSC en matèria d'absentisme escolar, orientació i suport a famílies amb necessitats, i detecció i seguiment de situacions de risc, entre altres, és més necessària que mai.

La normativa sobre orientació estableix que les i els PTSC formen part dels departaments d'orientació, però a dia d’avui no se n’han creat places als instituts. En canvi, les instruccions d'Educació per al curs 20-21 inclouen a secundària la figura de l'educador social, que no té competències docents ni apareix a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019, per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears. La tasca de l'educador social és útil, però en tot cas ha de ser complementària i mai substitutòria.

UOB reclama igualment disposar d’unes instruccions específiques per als PTSC com a funcionaris en pràctiques i d'una formació permanent també específica, millorar la visibilització de la figura dels/les PTSC i, en general, que Educació no exclogui ni precaritzi aquesta funció docent. 
 
Palma, 5 d'octubre de 2020

divendres, 2 d’octubre de 2020

UOB Ensenyament s'incorpora al Consell Escolar Municipal de Palma


Foto d'arxiu https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=124313&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=ca


Dimecres, 30 de setembre es va reunir el Ple del Consell Escolar Municipal de Palma de manera telemàtica, presidit pel Regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió. També hi participaren representants de diverses àrees de l'Administració Municipal: Educació i Política Lingüística, Esports, Cultura i Benestar Social, Infraestructures i Accessibilitat.

La reunió va ser la segona d'aquest mandat i va tenir un caire sobretot informatiu.

Presa de possessió
 
Es comunicà la presa de possessió de nous membres. AQUÍ en trobareu la referència. La representació d'UOB Ensenyament prenia possessió i, per tant, s'estrenava en aquesta sessió.
 
Actuacions des de l'inici de la pandèmia
 
Els diferents responsables municipals donaren dades sobre aquestes actuacions en: escoletes municipals, beques menjador, bo escolar, escoles d'estiu, neteja etc. Alguns dels programes s'ha hagut d'adaptar, com el de l'Escola de Música i d'altres s'han hagut de suspendre com la Mostra de Teatre Escolar.

Des d'UOB Ensenyament demanàrem

 • Quins espais havia cedit l'Ajuntament de Palma als centres educatius, per poder respondre a les seves demandes davant la la crisi sanitària de la COVID-19
 • Si amb aquestes cessions s'havia donat resposta a totes les necessitats plantejades
 • Des de quina administració s'havien centralitzat les peticions

Des de l'Àrea Delegada d'Educació i Política Lingüística, s'assegurà que s'havien pogut resoldre gairebé la totalitat de les 45 demandes d'espais, que foren canalitzades per la Consellera d'Educació Universitat i Recerca.

Si ho voleu, ens podeu fer arribar les mancances d'espai del vostre centre adreçant-vos a la BÚSTIA INCIDÈNCIES COVID-19 o enviant-nos un correu a ensenyament@uob.cat.

Convocatòria de subvencions per a activitats i extraescolars per al curs 20-21
 
Aquesta convocatòria es preveu que es publiqui al BOIB en els dies vinents i ha de tenir tenir una despesa de 66.000 € (la mateixa del curs passat).

dijous, 1 d’octubre de 2020

Educació deixarà sense sou la guarda de fills en quarantena


Circular 213/2020

A la mesa sectorial extraordinària d'avui dematí, UOB ha exigit que es retribueixi la reducció de jornada per atendre un convivent en situació de quarantena, i que la substitució sigui immediata. Podeu veure l'esborrany AQUÍ.

Recordam que el 21 de setembre UOB ja va reclamar mesures de conciliació per fills en quarantena per contacte estret. perquè ara mateix només s'admeten permisos amb substitució quan el docent és contacte estret, per mitjà d'una declaració jurada. Consideram intolerable que es penalitzi la necessitat de guardar un fill en quarantena, més tenint en compte que el risc de contagi dins l'aula és major perquè la Conselleria no aporta els espais, docents i recursos necessaris per reduir ràtios i garantir la distància de seguretat.

Els representants de la Conselleria han contestat que no tenen doblers per pagar aquest nou permís, tot i que afirmen que actualment només hi ha dues persones afectades, i no s'han pronunciat sobre la substitució immediata. UOB ha votat en contra mentre no s'inclogui la retribució del permís i la substitució immediata. Han votat a favor ANPE, Alternativa, CCOO i UGT.

Continuarem informant.

dimarts, 29 de setembre de 2020

UOB dóna les gràcies als docents que avui fan vaga en protesta per la manca de recursos

COMUNICAT DE PREMSA

1) Unió Obrera Balear agraeix a tots els docents que avui fan vaga i sacrifiquen un dia de sou per fer arribar una veu de protesta a la Conselleria d'Educació, davant la gestió nefasta de la pandèmia.

2) El seguiment de la vaga, segons les nostres dades entre el 5 i el 10%, a l'espera de les xifres definitives després de la jornada d'horabaixa, no és el que volíem, si bé érem conscients que les possibilitats d'èxit no eren les ideals, des del moment que la resta de sindicats no se sumaven a la convocatòria.

3) Volem recordar que al País Basc, on s'inverteix un 50% més en educació per alumne, la participació a la vaga unitària va ser entre un 65% i un 70% segons els sindicats, i un 41% segons el govern basc.

4) El conseller d'Educació, Martí March, s'equivocarà si interpreta les xifres d'aquesta vaga com a una aprovació de la seva gestió, perquè la preocupació i la indignació dels docents i de tota la comunitat educativa són unànimes, com s'ha posat prou de manifest.

5) El curs no ha fet més que començar i UOB continua amb la mà estesa a la resta de forces sindicals a l'hora de convocar noves mobilitzacions en defensa del dret a la salut de docents i alumnes, i en protesta per les condicions laborals abusives a que ens han abocat. Recordam que les Juntes de Personal Docent van acordar per unanimitat fer mobilitzacions i encara estam esperant que es duguin a terme.

Palma, 29 de setembre de 2020

dissabte, 26 de setembre de 2020

#VAGA29S: Preguntes freqüents


Circular 212/2020

P. Qui està cridat a la vaga de dimarts 29 de setembre?
R. El personal docent de l'ensenyament públic.

P. Estic obligat a avisar el director que faré vaga?
R. No. Però si et vols assegurar que no et nomenin per fer serveis mínims, és convenient que li ho diguis perquè et descarti del nomenament.

P. Com es designen els docents que han de fer serveis mínims?
R. Segons la resolució del BOIB (24.9.2020), els directors els designen "nominativament o per sorteig públic (...), preferentment entre el personal que hagi manifestat voluntàriament la voluntat de no exercir el seu dret de vaga."

P. Qui està de serveis mínims obligatòriament?
R. Segons la mateixa resolució, els directors i els secretaris dels centres.

P. Quants docents hi ha d'haver de serveis mínims al centre?

 • Centres d'infantil i educació especial: 1 docent per cada 3 unitats o fracció.
 • CEIP: 1 per cada 3 unitats d'EI o fracció; 1 per cada 4 unitats d'EP o fracció.
 • IES: 1 per cada 4 unitats o fracció.
 • Resta de centres: 1 per cada 9 unitats.

Cal verificar que no nomenen més docents de serveis mínims del compte!

P. Puc avisar els meus alumnes que faré vaga?
R. Sí, d'aquesta manera els pares estaran informats. UOB ha fet una crida a les famílies perquè dimarts 29 de setembre facin l'esforç de no dur el fill a classe.

P. Puc participar activament a la vaga?
R. Sí, en podem fer publicitat durant la vaga tant dins com fora del centre, no cal dir que sempre de forma pacífica (piquets informatius). Atenció: no podem repartir fulls de paper per la Covid-19.

P. Si em nomenen per fer serveis mínims, estic obligat a fer classe?
R. No. El director només et pot encarregar que atenguis i vigilis un determinat grup d'alumnes, però no que facis classe al teu grup.

P. Què he de fer si es produeix qualque incidència o es vulneren els meus drets?
R. Adverteix dels fets el director, i si no ho solucionen, avisa'ns als nostres telèfons:
 • Mallorca: 971 17 95 52 - 693 74 59 06
 • Eivissa i Formentera: 644 48 24 30
 • Menorca: 644 83 77 64

ÉS HORA DE DIR AL CONSELLER MARTÍ MARCH: FINS AQUÍ HEM ARRIBAT!

NO DEIXEM QUE MARCH ES PENGI LA MEDALLA D'UN 29S "NORMAL":

TOTHOM A LA VAGA!

dijous, 24 de setembre de 2020

March no vol reconèixer que ens fan assumir responsabilitats pròpies de sanitaris als docents


 Dimecres, 23 de setembre es va dur a terme un Ple del CEIB per començar el seguiment de l'inici de curs 20-21. Hi participà el conseller d'Educació, Martí March, i els directors generals de les diferents àrees.

Després d'una intervenció inicial de March en què no va anunciar noves mesures, ni va mostrar voluntat de més transparència, el representants de les distintes organitzacions vàrem tenir dos minuts per fer la nostra intervenció. Finalment els responsables polítics tingueren l'oportunitat, sense limitació estricta de temps, de contestar a les demandes, dubtes i propostes plantejats, que foren molts.


UOB Ensenyament a Martí March

1) Per què no escoltàreu el Col·legi de Metges de les Illes Balears, els representants dels treballadors de totes les Juntes de Personal Docent no Universitari i el Sindicato Médico quan vos varen aconsellar retardar l’inici de curs escolar tenint en compte que la transmissió comunitària anava desbocada per considerar que ni hi havia prou garanties sanitàries?
Per què no escoltau a qui sap i a qui coneix la situació de primera mà?

2) Per què heu decidit «no informar» de tots els casos positius de Covid-19 que es detectin als centres educatius. Tenim clar que la transparència de les dades oficials és imprescindible per evitar rumors, inseguretat i alarmes innecessàries»? Què està passant? Hi tenim dret. Heu difós les xifres globals, però cal saber centre per centre.

3) Com han quedat les ràtios i els grups havent començat en l’escenari B? S'ha aconseguit arreu de respectar la distància mínima d'1,50 m.?

4) Com pensau que es poden atendre les necessitats educatives especials sense un increment major de professorat?

5) Per què no se’ns fa o se’ns ha fet un cribatge massiu per començar el curs?

6) Per què no és obligatori
adoptar una mesura tan senzilla i poc costosa com prendre la temperatura diàriament als centres?

7) Estan homologades per protegir dels virus les màscares blaves que heu repartit als centres? Aquestes han provocat molts dubtes i malestar. Segons les informacions publicades actuen com a barrera bacteriana però no s'indica res sobre el percentatge de filtració del coronavirus. Reclamam que es repartesquin màscares FFP2 per a tots els docents.

8) Per què es pressiona els centres perquè confirmin que no hi ha hagut contactes estrets de positius? Per què quan dels centres diuen que no ho poden confirmar, ja que les condicions que viuen no són prou segures se’ls insinua que hauran de començar a denunciar centres?

9) Com pot un tutor garantir que uns alumnes no han estat a prop 15 minuts amb la mascareta mal posada? Al pati se la lleven per berenar, per exemple. És que voleu evitar quarantenes totalment necessàries mentre ens posau en perill?

10) Com pot ser que moltes Comissions de Salut dels centres no puguin constituir-se perquè no es designa el membre corresponent al Centre de Salut? En aquests moments és imprescindible que es completin.

11) Sabeu que Educovid moltes de vegades no pot o no sap donar resposta a les qüestions i problemes plantejats?


Resposta dels representants de L'Administració

 • Res no se'ns va concretar sobre les ràtios, les distàncies, el cribatge, la presa de temperatura, la transparència informativa ni Educovid.
 • Les màscares blaves estaven homologades, segons afirmen el conseller i el secretari general, Bartomeu Barceló.
 • Es reconeix que hi ha problemes amb la constitució de les Comissions de Salut.  March diu que s'hi farà feina.
 • No es preveu la reorganització per passar a l'escenari A.

Properes reunions de seguiment
 • El president del CEIB, Pere Carrió tancà la reunió molt avançat l'horabaixa explicant que la idea era repetir compareixences en un format similar o per sectors i temes concrets. La finalitat seria de continuar fent els seguiment de com es desenvolupa el curs mentre es mantengui la incidència de la malaltia COVID-19.

UOB crida a la vaga de docents de dimarts 29 de setembre amb més motius que mai

 

#VAGA29S

Circular 211/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, es referma en la convocatòria de la vaga de docents del proper dimarts, 29 de setembre, arran dels darrers esdeveniments que se sumen a la llarga llista de greuges de què som objecte els docents per part de la Conselleria d'Educació.

UOB, compartint el clam dels docents i la comunitat educativa, ha reclamat des del primer moment més espais, docents i recursos. L'únic que ha aportat la Conselleria d'Educació, en canvi, ha estat una gestió erràtica, unes mascaretes ineficaces i insuficients, un reforç de plantilla tan raquític que en el cas de Menorca es només de 21 mestres, la desatenció dels alumnes amb necessitats, la manca de transparència amb les ràtios i els casos positius, un començament precipitat del curs desoint el criteri dels metges, la manca d'un cribratge massiu, i unes instruccions "ordeno y mando" que tracten els docents com a carn de canó.

Per si fos poc el desgavell, els darrers dies el conseller March s'ha atrevit a dir-nos que ens abstinguem de tenir vida social, i ha traspassat als tutors la responsabilitat de decidir si un alumne ha estat contacte estret o no d'un positiu, com si fos possible vigilar-los a tots, tot el temps, durant la jornada escolar.

Una vegada més som els docents els qui haurem evitat el col·lapse del sistema educatiu, gràcies a la nostra professionalitat, sobreesforç, mitjans personals i hores extra impagades. Hem estat els docents i els equips directius els que hem reorganitzat espais per crear aules, mogut mobles, transportat material sanitari i acordat l'ús d'instal·lacions amb altres entitats, i som els docents els que farem més hores d’atenció directa que mai als alumnes, i que impartirem assignatures que desconeixem, perquè no hi ha prou plantilla. Mentrestant, el conseller March s'ha ocupat de presumir de bona gestió i de traslladar-nos tota la responsabilitat si hi ha contagis, primer amb els plans de contingència i ara obligant els tutors a fer de metges i vigilants.

Unió Obrera Balear constata que tots els manifests, comunicats, recollides de signatures i cartes al director que s'han publicat, criticant la gestió d'Educació i exigint més recursos, al conseller March li entren per una orella i li surten per l'altra. La indignació i el descontent són unànimes dins el col·lectiu docent, però s'ha demostrat que la indignació no basta per canviar les coses. És més, cada dia que passa la Conselleria es despenja amb noves ocurrències que ataquen la nostra dignitat i amb mesures que ens posen a la picota.

Per tot plegat, és imprescindible que el proper dimarts, 29 de setembre, tots els docents facem vaga per traslladar al conseller March un missatge inequívoc: fins aquí hem arribat! Si la vaga de docents ha tingut èxit al País Basc, que és la comunitat autònoma amb més inversió educativa per alumne, amb més motiu s'ha de fer a les Balears, que és a la cua. Les famílies són tan víctimes com nosaltres del desastre, i per això el proper dimarts les cridam a fer l'esforç de buidar al màxim les escoles i instituts. Només així deixarem ben clar als dirigents d'Educació que la seva gestió és intolerable i nefasta, i que si el curs tira endavant és gràcies a l'esforç de pares, alumnes i docents. Només així aconseguirem que es plantegin rectificar d'una vegada.

Informam també que avui dijous, a les 19,30, hi ha una nova concentració a Menorca convocada per Unió Obrera Balear, davant la delegació d'Educació, per reclamar més espais, docents i recursos.

Palma, 24 de setembre de 2020

 

RECULL DE PREMSA:

 dBalears.cat:

UOB fa una crida a participar en la vaga de dia 29 «amb més motius que mai»

AraBalears:

Menorca:


"Unió Obrera Balear crida a la vaga als docents el proper dimarts per la «nefasta» gestió d'Educació"

DM:

(👆Per visualitzar al PC: clicau imatge, botó dreta, Visualitza la imatge, i lupa)

UH:

IB3:

dimecres, 23 de setembre de 2020

Directors amb fums autoritaris

 

Circular 210/2020 - 2

Segons hem pogut saber, l'equip directiu d'un IES de Palma ha enviat un missatge als membres del claustre dient que "amb molt de gust" els eliminaran de la llista de distribució d'informació sindical i així no tornaran "a rebre cap correu més d'aquest tipus."

I a un IES del Raiguer, fan dir expressament als docents si volen rebre la informació sindical, cosa que pot donar lloc a una llista negra.

Es veu que aquests directors amb fums autoritaris ens volen desinformats i submisos, i que per aconseguir-ho estan disposats a infringir la llei de llibertat sindical i les instruccions de principi de curs, que diuen que els equips directius han de reenviar la informació sindical.

Fora por! La informació ens farà lliures!

UOB denuncia que Educació traspassa als mestres la responsabilitat dels contagis

Circular 210/2020 - 1

 COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que Educació pretén passar als mestres tutors de Primària la responsabilitat de decidir si hi ha hagut contacte estret entre alumnes, i que Salut pressiona perquè descartin que n'hi ha hagut quan comuniquen els casos.

Si bé les mesures de prevenció de 3 de setembre publicades al BOIB defineixen com a contacte estret una distància menor de dos metres amb el cas confirmat i sense mascareta, i entre sis i onze anys independentment de l’ús de la mascareta, les cartes que s'acaben d'enviar als equips directius i famílies diuen que el contacte ha de ser de més de 15 minuts sense mascareta i que és "el tutor de l’alumne, o la persona que designi el centre" qui ha de decidir si l'ús de la mascareta ha estat l'adequat.

Durant la jornada escolar els alumnes coincideixen als passadissos i al pati, on s'han de llevar la mascareta per berenar, i és impossible assegurar que no hi ha hagut contacte estret. Tot i així, Salut ha contestat a centres on s'han notificat positius que els tutors han de confirmar que no hi ha hagut contactes estrets, i que si no ho poden assegurar del tot pot ser motiu per denunciar el centre.

Aquestes darreres mesures són una nova improvisació de la Conselleria d'Educació, que pretén reduir l'estadística de grups en quarantena i les proves PCR, i una pressió inadmissible de Salut perquè els tutors carreguin amb la responsabilitat de decidir si hi ha hagut contacte estret o no.

UOB exigeix que es consideri contacte estret tot el grup en cas d'un positiu, que cessin immediatament les coaccions verbals dels representants de la Conselleria de Salut, i que s'estableixin mesures de conciliació per als pares de fills confinats a l'espera dels resultats de les proves. Així mateix, es referma en la convocatòria de la vaga de dimarts 29 de setembre, que serà una oportunitat perquè docents i famílies buidin els centres en protesta per la gestió nefasta de la Conselleria d'Educació.

Palma, 23 de setembre de 2020

 

Definició de contacte estret (BOIB 5.9.2020)
 

 
Definició de contacte estret a la carta a les famílies (22.9.2020)


PRECEDENTS:

Diario de Ibiza

IB3TV

IB3 Notícies 


dimarts, 22 de setembre de 2020

UOB adverteix que no es pot obstruir l'acció sindical

Informam que avui dematí hem enviat aquest escrit als equips directius:

NOTA ALS EQUIPS DIRECTIUS SOBRE LLIBERTAT SINDICAL

Bon dia,

Els delegats sindicals Unió Obrera Balear ens hem trobat aquests dies amb alguns centres on se'ns ha impedit entrar a la sala de professors per penjar informació sindical al tauler d'anuncis. En alguns casos s'ha pretès que lliurem la informació a personal del centre, cosa igualment inadmissible.

Recordam que l'acció sindical continua plenament vigent i que el dret a distribuir informació està recollit a l'article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical. L'obstrucció a la tasca informativa, per tant, és una infracció greu de la llei respecte a la qual UOB emprendrà les accions que consideri oportunes.

Palma, 22 de setembre de 2020

dilluns, 21 de setembre de 2020

UOB exigeix a Educació que pagui i gestioni les proves PCR de Muface!


Circular 209/2020-3
 
Segons hem pogut saber, la prova PCR dels docents a través de Muface es fa pagar al mutualista, a diferència dels docents que tenen seguretat social. Per altra banda tarden més a fer-la perquè ho ha de gestionar el docent afectat pel seu compte.

Hem exigit a la Conselleria que posi fi a aquest greuge comparatiu i que s'encarregui de gestionar i organitzar les proves PCR.
 
Continuarem informant perquè això és un escàndol. Recordau: dimarts 29 de setembre,
VAGA!
 
 
 
UH, 22.9.2020

UOB reclama mesures de conciliació per fills en quarantena per contacte estret

Circular 209/2020 - 2

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Conselleria d'Educació la negociació en mesa sectorial de mesures de conciliació per atendre els fills en quarantena per contacte estret, atès el buit actual. A pregunta nostra, Personal docent ens ha contestat que en aquests moments no tenen prevista cap mesura. Segons les dades del Govern, després de la primera setmana de classe ja hi ha 40 aules aïllades als centres educatius de les Balears

UOB exigeix mascaretes FFP2 per als docents

Circular 209/2020 - 1

Unió Obrera Balear encara espera que Educació respongui la consulta que va fer el 5 setembre respecte a les mascaretes blaves que ha distribuït als centres.

Concretament vam demanar que confirmassin que estan homologades, i el 10 de setembre vam ampliar la pregunta demanant sobre les prestacions de les mascaretes UNE 0065 en general, atès que la informació publicada diu que actuen com a barrera bacteriana però no indiquen res sobre el percentatge de filtració del coronavirus. Davant aquest silenci sospitós, reclamam que es reparteixin als centres mascaretes FFP2 per a tots els docents, atès que tots nosaltres estam exposats a contactes i proximitats amb grups d'alumnes, en espais tancats i sovint sense distància de seguretat.


 

divendres, 18 de setembre de 2020

UOB reclama mascaretes transparents

 

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Secretaria General d'Educació que adquireixi mascaretes transparents Visual Mask i les posi a disposició dels centres. Aquest tipus de mascareta facilita la comunicació gestual i visual i és especialment útil per a la docència, en particular per a l'atenció a alumnes amb deficiències auditives o necessitats especials, les matèries lingüístiques, etc. El 24 de juliol ja vam demanar al Servei de Prevenció que confirmàs si estaven homologades i si Educació en podia adquirir, i finalment ens han indicat que facem la petició a la Secretaria General.


Ple del CEIB: Seguiment de l'inici de curs 20/21

 

 

Ahir, 17/9/29,  es va dur a terme una reunió el Ple del Consell Escolar de les Illes  Balears. Vos en feim un resum.
 
 
Seguiment de l'inici de curs escolar 20/21 i intervenció del conseller al proper Ple

Es va decidir engegar el procés de seguiment de l'inici de curs a partir de l'informe aprovat el 30/6/20 i tenint en compte les 10 propostes que s'hi feien. Per començar aquest seguiment la comissió Permanent va decidir  per via d'urgència la convocatòria d'un Ple extraordinari amb la presència del conseller d'Educació. Serà el 23/9/20 a les 17 h. de forma virtual. Es preveu que després d'una intervenció inicial de March cada organització llanci les seves qüestions, exigències o propostes, tot i que el temps per fer-ho serà molt limitat i es reduirà a 2 minuts.  Finalment el conseller podrà respondre.
UOB Ensenyament, per començar, continuarà exigint:

 • Contractació de més docents
 • Ràtios més baixes d'alumnes
 • Més espais per garantir la distància mínima de seguretat

Si voleu dir-hi la vostra ens podeu escriure a  ensenyament@uob.cat

Nous membres
 
S'informà de la publicació al BOIB del nomenament de Sara Ramon Rosselló com a nova membre del CEIB en representació del Consell Insular d'Eivissa. El suplent és Miquel Costa Tur.  
 
 
Informe 3/2020 en relació a la xarxa de CEP

Es va tractar l'esborrany d'informe sobre la modificació de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat d'11/3/16, que es va aprovar amb una esmena. La recomanació de l'informe va en el sentit d'assegurar que tot canvi en la xarxa de centres de professorat requereixi que es presenti a consulta als organismes que pertoqui i també al CEIB.

 

Foment de la participació estudiantil

Es va resoldre la creació d'una Comissió temporal específica per a l'elaboració d'un esborrany d'informe sobre el foment de la participació dels estudiants al CEIB, que un cop passat per la Permanent haurà de rebre l'aprovació del Ple. Hi podran participar tots els sectors i entitats representades. L'informe partirà del marc teòric d'aquest l'article La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balear i s'enriquirà amb conclusions i propostes pròpies.

dijous, 17 de setembre de 2020

Mesa Sectorial 16/9/20. Substituts "express"

 
Ahir matí, de manera telemàtica, es va reunir la Mesa Sectorial d'Educació amb la participació de la directora general de Personal Docent i del cap de Departament de Personal Docent, entre d' altres representants de l'Administració.

S'han tractat dos dels tres punts prevists a l'ordre del dia: Places per a substitucions inajornables i de curta durada i Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris, que va quedar ajornat a l'anterior Mesa. El punt de Modificació de la convocatòria d'adjudicacions es va retirar de l'ordre del dia.

Places per a substitucions inajornables i de curta durada

Es va aprovar una resolució que, bàsicament, preveu la creació i adjudicacions de places de substitucions "express". Aquestes places sortiran en el tràmit ordinari de substitucions del cap de setmana i tendran les següents particularitats:

 • El centre de destinació serà la Conselleria (en el cas de Mallorca) i les delegacions territorials (en el casos de Menorca i Eivissa-Formentera)
 • Hi haurà places d'infantil, de primària i d'àmbits SL i CT
 • La durada serà des de l'adjudicació i fins a final del trimestre escolar.
 • S'adjudicaran respectant l'ordre a la borsa dels aspirants que hi participin i les seleccionin.

 • Els interins que seleccionin aquestes places es comprometen a:
  • Cobrir substitucions de curta durada (3, 4, 5 dies...) de tutors d'infantil, de primària i de professors d'ESO que estiguin de baixa per causes directament relacionades amb la Covid-19 (quarentenes, pendents PCRs, etc.) en els centres de tota la illa de destinació d'aquestes places. A aquests efectes Eivissa i Formentera es consideren una única unitat territorial.
  • Incorporar-se en 24 hores en el centre on s'hagi produït una d'aquestes baixes.
  • No renunciar a la plaça adjudicada.
 • Altres particularitats:
  • Si en acabar la substitució d'una d'aquestes baixes no és necessari anar a un altre centre a cobrir-ne una altra, l'interí romandrà en el centre fent suports, a l'espera que es produeixi la necessitat de substitució en un altre lloc.
  • Es consideraran tutoritzats, a menys que algun dels directors faci un informe negatiu.

Posicionament d'UOB

Tot i que aquesta mesura dóna una resposta ràpida als centres educatius que amb motiu de la pandèmia registren baixes importants entre els docents que afecten al normal funcionament dels centres, no és menys cert, i així ho férem constar, que aquesta necessitat sorgeix per la manca de dotació de suficients docents als centres, que amb l'escassetat de les seves plantilles es veuen desbordats en produir-se qualsevol baixa.

Per altra banda, demanàrem la modificació de la resolució de la tutorització, en el sentit que siguin susceptibles de tutoritzar aquells docents que puguin acumular el mes de docència en períodes mínims de quinze dies i no se'ls exigeixi un mes consecutiu.

Publicació BOIB

Com que la necessitat de substitucions és urgent, avui mateix s'ha publicat la resolució al BOIB, la qual cosa permetrà que demà divendres ja s'ofereixin aquestes places en el tràmit ordinari de substitucions.


Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris

UOB no va dona suport a un esborrany de resolució que, encara que en el seu conjunt normalitza una sèrie de situacions que fins ara es resolien "com es podia", no dona una sortida satisfactòria a aquells interins que es veuen desplaçats de la seva vacant per aquesta qüestió.

Així, la nostra posició és no aprovar aquesta resolució fins que es respectin:

- el dret a la protecció de la salut del funcionari que necessita un canvi per aquest motiu, i

- el dret al treball del funcionari interí que és expulsat de la seva vacant.

L'Administració es va comprometre a estudiar fórmules, dins el marc normatiu, que millorin la situació dels afectats, com ara poder-lis oferir la plaça que deixa buida el funcionari desplaçat, i remetre'ns noves redaccions de l'esborrany en aquest sentit.

TEST: "He de fer vaga?"

Circular 208/2020

#VAGA29S

 

Podeu descarregar el cartell A3 en PDF AQUÍ

dimecres, 16 de setembre de 2020

Estades de formació en empreses


Avui dematí s'ha reunit la Comissió de selecció de les estades de formació en empreses. S'han aprovat les quatre sol·licituds presentades, properament es publicarà la llista provisional i dilluns la definitiva. El nombre de sol·licituds ha davallat molt per la pandèmia.

UOB ha reclamat una vegada més que la formació permanent es faci en horari laboral, que en el cas de la formació en empreses, a més a més, facilitaria la conciliació d'horaris. Actualment s'ha de preveure amb horaris diferents segons si els docents feim classe dematí o horabaixa.

Els representants de la Conselleria han recordat que recullen propostes de formació directament dels departaments de FP. Les associacions empresarials s'han oferit a difondre aquesta modalitat de formació i han proposat que es publiqui una llista de les empreses disposades a dur-la a terme.

dimarts, 15 de setembre de 2020

UOB exigeix transparència a Educació amb els casos COVID-19


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, condemna la decisió de la Conselleria d'Educació de no informar de tots els casos positius de Covid-19 que es detectin als centres educatius, i li exigeix que mantingui informada la comunitat educativa. La transparència de les dades oficials és imprescindible per evitar rumors, inseguretat i alarmes innecessàries.

L'opacitat és una mala praxis habitual d'Educació, com ja s'ha demostrat en cursos passats amb les ràtios d'aula. En aquest sentit, hem reclamat a Planificació que ens informi de les ràtios resultants de l'escenari B, i dels grups on s'ha aconseguit el metre i mig de distància de seguretat, que s'ha de mantenir "en tot moment" segons la Resolució de 3 de setembre.

En exercici del dret a la informació, UOB ha obert una bústia d'incidències Covid-19 a la seva web, on els docents poden comunicar queixes i irregularitats sobre ràtios d'aula, salut, drets laborals i altres. Els casos es van actualitzant i es poden consultar a la mateixa pàgina.

Palma, 15 de setembre de 2019

dilluns, 14 de setembre de 2020

UOB crida a la vaga de docents el 29 de setembre

Circular 207/2020
 
Des d'UOB recordam la convocatòria de vaga de docents de 29 de setembre. La vaga serà la manera més clara i contundent d'expressar al conseller Martí March el nostre malestar per la manera com s'ha començat el curs: sense els recursos necessaris per afrontar la pandèmia, desoint les advertències del Col·legi de Metges i el Sindicat mèdic de les Balears, sense un cribratge per detectar positius abans de començar les classes i amb més hores extra impagades que mai, entre altres greuges.

Recordam també que des de l'11 d'agost la resta de sindicats de l'ensenyament públic té damunt la taula la proposta d'UOB de convocar la vaga.

Palma, 14 de setembre de 2019

divendres, 11 de setembre de 2020

Mesa sectorial 11/9/20 presses i improvisacions

 

Avui s'ha duit a terme reunió extraordinària  de la Mesa Sectorial d'Educació en format virtual amb la participació de la directora general de Personal Docent i del cap de Departament de Personal Docent, entre d' altres representants de l'Administració. 

S'ha tractat el primer punt de l'ordre del dia: Fase de pràctiques per a opositors. En el segon, Modificació de la convocatòria d'adjudicacions, hi ha hagut un intent fallit de la Conselleria de colar un esborrany de darrera hora. Pel que fa al tercer punt, Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris, s'ha ajornat per a la propera MSE.

 

Fase de pràctiques per a opositors 2019

 
S'ha tractat l'esborrany Resolució de regulació de  la fase de pràctiques dels opositors de 2019 que la tenien pendent. Se'ns ha informat que hi havia 13 docents en aquesta situació, 1 que no havia superat les pràctiques i 12 que havien demanat ajornament. La proposta és pràcticament igual a la del curs anterior i la podeu trobar AQUÍ.

Recordam que durant la fase de pràctiques es realitzen activitats d'informació i d'inserció al lloc de treball per mitjà de l'exercici de la funció docent tutelada, i de formació mitjançant la realització d'activitats formatives. 

La durada mínima és de cinc mesos d'activitat docent, que ha de començar amb l'inici del curs escolar, amb caràcter general.

Les principals aportacions d'UOB Ensenyament a l'esborrany han estat:

 • Insistir que es faci pública la Guia per al docent
 • Reclamar que també els orientadors dels EOEP i dels CEIP siguin avaluats per la Comissió de Valoració (director, inspector i coordinador de cicle) i no en solitari per l'inspector. 
 • Fer possible que els aspirants que han ajornat la realització de les pràctiques per una causa de força major tenguin opció a poder-les repetir una vegada en cas d'obtenir una qualificació negativa
 • Demanar que que hi hagi una oferta suficient de formació permanent de l'Administració per tal que no hi hagi problemes a l'hora d'acreditar les 20 h. de formació obligatòries
 • Estirar el termini (es preveu 31/5/21) dins el qual els aspirants han de tenir acabada la formació per a aquells que per circumstàncies excepcionals i degudament justificades comencin les pràctiques a l'inici del segon trimestre 

 

Modificació de la convocatòria d’adjudicacions

Una vegada més la Direcció General de Personal Docent ha posat damunt la taula un esborrany que no s’havia enviat prèviament amb la documentació de la Mesa.


Aquest esborrany, bàsicament preveu la creació d’un «borsí express»: voluntàriament, entre els interins que conformen la borsa, formar part d'una llista (per illes) per fer substitucions curtes de 3, 4, 5 dies, relacionades amb quarantenes per la COVID-19 i de docents d’infantil i de primària. A aquestes persones se'ls hi faria un contracte de 3 mesos i han d'estar disposades a anar substituint aquestes baixes immediatament que es produeixin. 


UOB s’ha negat a discutir aquest esborrany presentat a corre-cuita i ha exigit de tenir-lo per escrit juntament amb la convocatòria d'una nova mesa sectorial per poder-lo compartir amb els companys i estudiar i valorar amb prou temps. 


Finalment, s’han ajornat la negociació d’aquesta resolució i de la que hi havia prevista en aquest punt sobre modificació del tràmit urgent. Segons ha assegurat la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez dilluns s'enviarà la convocatòria i l'esborrany per tractar en mesa de dimecres 16 de setembre. Tan bon punt disposem de la documentació, com sempre, la vos farem arribar per a què hi faceu les aportacions que trobeu oportunes.

 

Consideracions generals  UOB Ensenyament

Hem insistit en les principals demandes que tenim plantejades a l'inici d'aquest curs per començar amb la màxima seguretat possible davant l'amenaça de la COVID-19. Com és ara:

 • Contractació de més docents
 • Ràtios més baixes d'alumnes
 • Més espais per garantir la distància mínima de seguretat
 • Ajornar l'inici de l'activitat lectiva i no actuar amb improvisació
 • Informació directa i puntual  de la incidència de la malaltia als centres: nombre d'afectats (alumnat i treballadors) positius, aïllats i en quarantena

També ens hem fet ressò de la gran quantitat de companys que se'ns han adreçat en relació als problemes en el tràmit de l'adjudicació de places d'aquest darrer cap de setmana:

 • Hi ha hagut moltes incidències i errades, qualcuna de molt greu com l'adjudicació de places a interins als quals no els corresponia per puntuació
 • S'han produït múltiples caigudes del sistema
 • En molts moments ha estat impossible realitzar el tràmit telemàtic amb normalitat, situació que no és nova.

Hem exigit que es posin prou mitjans materials i humans per tal que aquesta situació no es torni a repetir.dijous, 10 de setembre de 2020

UOB ajorna la vaga de docents de dilluns 14 de setembre

Circular 206/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, comunica que ajorna la vaga del proper dilluns 14 de setembre a la data de dimarts 29 de setembre. 

Denunciam que el conseller d'Educació, Martí March, no ha citat el comitè de vaga d'UOB ni ha recorregut al tribunal d'arbitratge per tractar d'arribar a un acord. L'emplaçam a fer-nos una oferta i a seure a una taula de negociació dins aquest nou marge de temps. 

Així mateix, consideram inadmissible que el curs comenci sense els espais, docents i recursos suficients per defensar-nos de la pandèmia, i que la presidenta Francina Armengol tengui la barra de declarar solemnement que "no deixarà tot sols" els docents. De la presidenta del Govern balear el que esperam és una protesta contundent contra la manca d'ajuts del Govern espanyol, amb la implicació de tota la societat civil, i un major esforç perquè docents, personal no docent, alumnes i famílies no ens vegem abocats als contagis dins els centres educatius.

Mentrestant, avui el curs comença a les escoles sense distància de seguretat a la majoria d'aules, i amb la pèrdua de matèries i els alumnes amb necessitats especials desatesos, per la manca de docents i la reconversió dels mestres especialistes de Música, Anglès, Educació física, Pedagogia terapèutica i Audició i llenguatge en mestres tutors.

Palma, 10 de setembre de 2020dimecres, 9 de setembre de 2020

Atenció vulnerables! Informam sobre la reunió de la paritària de riscos laborals

Conclusions de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de Personal docent, que s'ha reunit avui a les 13 h:

 • Gestants: Si us adjudiquen plaça, heu de comunicar la vostra situació per correu electrònic a Provisió educativa (provisio@dgpdocen.caib.es) o al Servei de prevenció (prevencio@dgpdocen.caib.es). La conselleria s'encarrega de gestionar la presa de possessió. També ho podeu fer per telèfon però és més còmode i segur per correu electrònic.
 • Reavaluacions: El resultat de les reavaluacions només pot ser la recomanació per a una baixa laboral, que estén el metge de capçalera o inspecció mèdica, o bé la reincorporació al centre. Es descarta el teletreball perquè només estava previst per al confinament.
 • Qüestionari COVID-19: S'ha de llegir però no enviar. Si alguna de les respostes fos SÍ, s'ha de trucar al Servei de prevenció.
 • Quarantena: Hem tornat a reclamar que els docents en quarantena puguin fer presa de possessió amb ajornament d'incorporació. En la situació actual, no es cobra si s'adjudica la plaça en aquesta situació. Si la quarantena té lloc durant l'exercici de les funcions docents, es tramita baixa laboral.
 • Passats els 10 dies de quarantena per PCR positiva, abans de la incorporació, el Servei de Prevenció proposarà la realització d’una prova serològica als afectats.
 • Proves serològiques a persones vulnerables: Es van començar a fer a Palma, unes 350, durant el cap de setmana passat per evitar aglomeracions amb altres pacients. Demà el Servei de Prevenció començarà a fer unes 150 extraccions com a entitat col·laboradora. Les 800 restants la fa la concessionària Previs (Menorca, Eivissa, Manacor, Inca, etc).
 • UOB ha tornat a reclamar proves massives per a la comunitat educativa per disposar d'un primer filtre abans de començar el curs, ara ja seria a principi de curs.
 • En cas de positius a proves serològiques: El Servei de Salut es posarà en contacte amb el docent.
 • Vulnerables: Si encara no ho han fet, han de tramitar la sol·licitud de valoració de la vulnerabilitat al Servei de Prevenció.
 • Mesures de prevenció per a vulnerables als centres educatius: Dilluns passat el Servei de Prevenció va remetre per Gestib als equips directius les mesures a complir. Els equips directius han de tenir la informació de qui són els docents vulnerables del seu centre.
 • Mascaretes: Els centres les han de proporcionar als docents. Ahir ja les havien de tenir. Si vos trobau que el director vos la fa comprar, comunicau-nos-ho a UOB. 
 • Mascaretes a educació infantil: La Conselleria no té FFP2 per distribuir a les mestres d'educació infantil, tal com reclama UOB. 
 • Mascaretes per a alumnes: Si hi ha alumnes que no poden comprar-ne per dificultats econòmiques, el centre ho ha de comunicar a Conselleria. Planificació té un fons per a aquests casos.
 • Formació coordinadors COVID19: S'està organitzant i en uns quinze dies procuraran activar-ho.
 • Contacte estret i grup estable: Si hi ha un positiu en un grup d'alumnes estable es considerarà que tot el grup ha estat en contacte estret, fins i tot si duen mascareta.

NOTA: Aquesta informació s'ha recollit de les intervencions verbals dels representants de la Conselleria. No s'ha proporcionat documentació escrita.

RECORDAU QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ UNA 

BÚSTIA D'INCIDÈNCIES COVID-19