Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 27 de gener de 2020

Constituïda la comissió Paritària de Prevenció de Riscos LaboralsDivendres passat, 24 de gener, va quedar constituïda la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos laborals del Personal Docent. Ocuparà la presidència durant un any la directora general de Personal Docent, i la secretaria el representant del sindicat STEI. Així mateix es va aprovar el reglament intern.

El cap de Servei de Prevenció va informar del progrés de les instal·lacions del local de Palma (Gremi Sabaters, 68, 2n) i de la dotació de personal. A Palma hi ha dos tècnics de prevenció i un metge, que s'ampliaran amb un segon metge i dos infermers a principis de febrer i un metge del treball el març. També hi haurà un o dos administratius. A Menorca i Eivissa es preveu disposar d'un tècnic en quinze dies. També van informar de les inspeccions i informes que han tramitat fins ara.

Es dóna el cas que mentre el personal CAIB té 9 tècnics per a unes 4.500 persones, a Educació hi ha dos tècnics per a 14.000. UOB va demanar que s'ampliï la dotació per evitar aquesta descompensació.

A petició també d'UOB, estudiaran l'ampliació de la formació en riscos al centre de treball a tots els docents, i no només als de nova incorporació.

A partir d'ara la Comissió paritària examinarà els expedients de canvi o adaptació de lloc de treball dels docents, tal com ho fa la Comissió paritària de Funció Pública als altres sectors.