Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 16 de març de 2020

COVID-19: TOTHOM A CASA!Mentre duri el confinament:

- CONTINUAREM DEMANANT A CONSELLERIA QUE
  • Els centres educatius quedin buits. Directives, docents i personal no docent o laboral, tots a casa.
  • Se suspenguin totes les reunions presencials.
  • Informació constant per correu a directives i sindicats davant qualsevol augment de les mesures restrictives.

- UOB NO OBRIRÀ LA SEU D'ENSENYAMENT MENTRE DURI EL CONFINAMENT
  • Treballarem a distància.
  • Respondrem els vostres dubtes i consultes per correu i als grups de WhatsApp.
  • Per aquests mateixos canals us farem arribar tota nova informació d'importància.

- Ara mateix, l'única consigna és TOTHOM A CASA

- Recomanam també que reviseu els vostres correus de centre, personals, etc.

- Vos recordam les nostres adreces de correu:
ensenyament@uob.cat
ensenyament.menorca@uob.cat
ensenyament.eivissa@uob.cat