Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 9 de març de 2020

Els directors de l'IES S'Arenal i del CIFP Pau Casesnoves imposen el marcatge horari 'ordeno y mando'Circular 168/2020 - 1

Arran de la modificació de les instruccions de principi de curs, els directors de l'IES S'Arenal, Juan José Escobar, i del CIFP Pau Casesnoves, Antoni Garau, obliguen els docents a marcar al GESTIB, sense haver ni tan sols consultat el claustre, que té dret a pronunciar-se respecte a qüestions organitzatives del centre, tal com reconeix la LOE i es recull al ROC.

Aquesta imposició dictatorial, que es pretén justificar al·legant "motius tècnics", queda en evidència davant tots els centres on s'ha retornat al control horari anterior al del GESTIB, dels quals n'oferim tot seguit una primera relació:
  • IES Sineu
  • IES Joan Maria Thomàs
  • IES Josep Maria Llompart
  • CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
  • IES Santa Margalida
  • IES Baltasar Porcel
  • IES Clara Hammerl 
  • CEIP Mestre Guillemet
  • CIFP Francesc de Borja Moll
UOB recorda que si el director es nega a consultar el claustre sobre el sistema de control horari del centre, té l'obligació de convocar un claustre extraordinari o incloure el punt a l'ordre del dia a un claustre ordinari, si ho reclama un terç dels membres. AQUÍ trobareu un model de sol·licitud.

Recordam també que si un director o inspector s'atreveix a expedientar un docent per no marcar al GESTIB, tot i haver complit el seu horari, Unió Obrera Balear el defensarà sindicalment i jurídicament, tant en el cas que el director hagi imposat el marcatge via "ordeno y mando" com si ho hagués aprovat un claustre. Cal recordar que la normativa estatal de Funció Pública sobre jornada i horaris (Resolució de 28 de febrer de 2019) que estableix el registre horari, n'exclou el personal docent per la seva "naturalesa singular", així com els militars, policies, funcionaris de presons i sanitat.