Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 17 d’abril de 2020

Comunicat de l'Associació Professional de Docents d'Eivissa sobre instruccions per al 3r trimestre


Davant la publicació ahir dijous 16 d'abril de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes a les diferents etapes d'ensenyament no universitari de les Illes Balears, i la seua posterior presentació en roda de premsa, comunicam el següent:
 • Al llarg d'aquesta darrera setmana hem conegut per diferents filtracions que el procés de redacció d'aquestes instruccions ha estat realitzat d'una forma que no ajuda a la necessària confiança mútua i col·laboració entre l'administració i els docents. Hem pogut comprovar com la Conselleria d'Educació ha optat per enviar l'esborrany d'aquestes instruccions a determinats director/es de centres a títol individual. En cap moment la Conselleria d'Educació ha cercat la participació de la Comunitat Educativa d'una forma representativa i tenint en compte les principals entitats on estan representades les veus de docents i direccions de centres (associacions de directors de primària, associacions de directors de secundària, associacions de docents... Tampoc ho ha fet amb els sindicats d'educació. Desconeixem quin criteri ha seguit la Conselleria per elegir aquestes persones.
 • A més, la Conselleria ha advertit a aquests directors/es que aquest document era totalment confidencial i que en el cas què pertanyessin a alguna entitat educativa, no podien fer partícips els seus membres, i que havien de realitzar les aportacions de manera individual.
 • A més, i com ve sent habitual, han deixat de banda als docents en general. No oblidem que els mestres i professors som els que hem estat en contacte amb alumnes i famílies, els que estam preparant i corregint les activitats en aquest període tan complicat, els que coneixem de primera mà les diferents situacions que podem trobar-hi i els que ens encarregarem d'aplicar aquestes instruccions a partir de dilluns.
 • De la mateixa manera, han obviat la participació de l’APDE, fet de per si greu i que s'accentua per la promesa realitzada el febrer de 2018 pel Conseller March,
quan ens va assegurar que seríem consultats davant qualsevol aspecte que
tingués a veure amb la nostra professió.
Denunciam que el Conseller March va faltar a la veritat ahir dijous 16 d'abril, ja
que a la seua compareixença de premsa (exactament al minut 11:09 d'aquest enllaç https://www.youtube.com/watch?v=5qEENJ2M4x8) va afirmar que “les instruccions (referint-se a la resolució que presentava) que hem pact..., hem intentat consensuar amb la comunitat educativa en funció d'així com és possible en aquests moments, però no són instruccions pròpies de Conselleria, hem intentat treballar amb directors, amb famílies, etc. [...] És una cosa de tots i demanam l'acord, el consens, la col·laboració de tothom per fer possible que aquesta qüestió no vagi en contra dels estudiants...”. Ens sembla intolerable que el Conseller realitzi aquesta afirmació, que està totalment allunyada de la realitat dels esdeveniments i que és un engany tant per la ciutadania com per la premsa de les Illes Balears.
En resum, reiterem la denúncia d'aquest modus operandi de la Conselleria d'Educació i les declaracions del Conseller basant-nos en:
 • eleccions personals sense criteris establerts,
 • demanar confidencialitat per un document que hauria de ser redactat
  amb el màxim de participació possible,
 • no demanar opinió ni contribució a les associacions educatives ni als
  sindicats,
 • no acomplir, una vegada més, la promesa del mateix conseller a l’APDE
  de demanar-nos opinió en tots els temes que com a professionals de
  l’educació ens correspongui opinar,
 • i la falta de transparència en tot el procés.
  Censuram aquestes formes de procedir de la Conselleria, una Conselleria que fa bandera d'un diàleg que no demostra amb la comunitat educativa, com a tal, i que ha perdut una excel·lent oportunitat, en aquests temps tan difícils, de realitzar un procés participatiu, democràtic, obert i transparent, permetent la participació dels docents, que estan directament implicats i en primera línia donant resposta a la situació actual, per tal de facilitar una participació i presa de decisions per poder ajudar de la millor manera possible els nostres estudiants.
  Quant al document en si, volem expressar, que recull una part de les consideracions que la pròpia APDE ha elaborat amb la participació dels seus
associats. Considerem positiva la flexibilització promoguda en els diferents aspectes en aquest període lectiu no presencial per tal d’afavorir a l’alumnat. Tot i això trobem a faltar alguna referència a diferents aspectes que no s'han pres en consideració i que, al nostre parer, són necessaris remarcar. Ho fem per aquesta via, ja que com hem dit no se’ns ha donat l’oportunitat de col·laborar en la seva redacció:
 1. Elcursescolar2019-20noseràuncursperdut.S'hanpogutcompletar gairebé dos trimestres i se segueix realitzant el procés des de casa. Volem destacar els altres aprenentatges que faran els nostres alumnes aquest curs: empatia, paciència, organització del dia a dia, autonomia a casa, responsabilitat amb la realització d’algunes tasques, regulació emocional, autoavaluació...
 2. Que la NORMATIVA EN VIGOR, des de fa temps, és clara respecte de l'excepcionalitat de la repetició de curs. A més, ni personalment, ni social, ni pedagògica és una mesura que pugui afavorir a l’estudiant o al seu aprenentatge. Esperem que no sigui una declaració que es converteixi en flor d’un dia i que ens serveixi per replantejar-nos aquest aspecte.
 3. Que les mesures que s'han explicitat en aquest document que han d’acompanyar la repetició de curs (pla específic de reforç per l'alumnat que repeteix) ja estaven presents a les diferents normatives i ja es realitzaven als centres. Caldria especificar el seguiment del seu compliment.
 4. Que l'estructura en espiral del currículum a l'estat espanyol (es repeteixen continguts els diferents cursos, ampliant-los progressivament) assegura que no es quedin aspectes claus sense tractar.
 5. Que s'ha de fer especial èmfasi a les competències que es volen desenvolupar en l'alumnat, i quines s’han de reforçar en aquest 3er trimestre i l’inici del següent, fet que és d'especial rellevància, ja que així aconseguirem aprenentatges més integrals.
 6. S'hauria de valorar a les memòries de final de curs, no només aquells continguts que no s’han pogut tractar, sinó que s'haurien de destacar tots aquells continguts que de manera implícita i a causa del
confinament, sí que es treballen i que, sens dubte, contribueixen al desenvolupament de les competències clau. Tots aquests aspectes es poden tenir molt en compte i s'haurien de valorar amb més importància per seguir el procés d'ensenyament-aprenentatge al setembre.
7. Pel que fa al punt del document on diu que s'haurà de dedicar el primer trimestre a veure quins continguts essencials no s'han tractat en aquest curs, recordar que això ja és així, ja que els centres dediquen les primeres setmanes del curs a saber els coneixements previs dels infants i joves, que serveixen com a punt de partida dels nous aprenentatges. Per això, volem remarcar que l’avaluació inicial del curs 2020-21, juntament amb la informació de les memòries del curs 2019- 2020 haurà de servir per detectar els objectius, competències i/o continguts no consolidats al curs anterior i que, amb la informació obtinguda, els equips docents hauran d’elaborar unes programacions d’aula que permetin reforçar i consolidar els aspectes essencials del currículum del curs anterior així com assolir els aspectes essencials del següent curs. Serà una bona oportunitat per a destriar els aspectes realment essencials del currículum.
8. Nos'haespecificatprouperpartdelaConselleriad'Educacióelprocés d'avaluació i qualificació de la 3a avaluació: les instruccions no detallen clarament on arriben les atribucions de la Conselleria i on comença l'autonomia dels centres. Deixa als equips educatius i als departaments la definició dels aspectes essencials del currículum, i no queda clar que passa si alguns d’aquests aspectes essencials no s’han treballat en el 1er o 2on trimestre. S’han de treballar en el 3er?
Quedam a la seua disposició per qualsevol aclariment. Atentament,
Associació professional de Docents d'Eivissa.
APDE

AQUÍ trobareu l'accés al comunicat dins el blog de l'APDE