Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 22 d’abril de 2020

Ple del Consell Assessor del calendari escolar: de cada vegada comencen abans les classes


Ahir dimecres, 22 d'abril va tenir  lloc de manera virtual la reunió del Ple, amb la participació del director general de Planificació, Ordenació i Centres i els representants dels diferents sectors de la Comunitat Educativa.

Es decidí informar favorablement a la proposta de calendari escolar continguda en l'esborrany presentat, però amb alguns canvis.


Novetats
  • Les classes de FP seran entre el 29 de setembre i el 28 de juny. D'aquesta manera s'endarrerirà el període lectiu en 4 dies i just en quedaran dos per tancar el curs. El motius és intentar que el curs comenci amb totes les pràctiques fetes.
  • El procés d'admissió a FP és probable que es faci durant l'agost i setembre.
  • Hi pot haver canvis en l'inici de curs dels ensenyaments de règim especials en què s'hagin de fer proves d'accés presencials, ja que no hi ha certesa respecte de les dates i condicions en què es pugui dur a terme.

Posició d'UOB Ensenyament

Defensàrem endarrerir l'inici de curs als centres de secundària amb aquests arguments:
  • No hi ha prou temps per completar el procés de matriculació de tots els alumnes
  • Enguany caldrà encabir l'avaluació extraordinària de batxillerat al setembre
  • Els agrupaments i la posada en comú de la informació dels alumnes s'hauran de fer a corre-cuita.
  • A les assignatures amb modalitats troncals a 4t pot passar que el primer dia de classe no estigui clar quins alumnes les fan.
  • No basten els dies per fer una bona acollida als professors nous,  especialment si han hagut d'anar a la convocatòria extraordinària del curs 2019-20 a un altre centre

Votàrem  abstenció a la proposta de començar dia 11 de setembre en comptes de dia 10 per considerar que es tractava d'un ajornament insuficient i, a més a més, suposava escurçar un dia les vacances de Nadal.
La publicació del calendari es preveu a finals d'aquest mes d'abril.