Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 23 d’abril de 2020

UOB acusa Educació de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútilCOMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació, i més concretament Inspecció educativa i alguns equips directius, de sobrecarregar els docents amb burocràcia inútil en ple confinament.

En uns moments que no donam a l'abast per respondre un allau de correus amb dubtes d'alumnes i de pares, que estam ocupats planificant les avaluacions, i que se'ns hauria de deixar fer feina amb tranquil·litat amb els alumnes, ens trobam que inspectors i directors volen que dediquem el temps a omplir graelles de seguiment de tasques dels alumnes, d'organització de la programació, d'informació d'alumnes desconnectats, de canvis de criteris de qualificació i avaluació, i fins i tot de la feina que feim cada dia. Tot plegat és una mostra de desconfiança cap a la nostra feina, un atac a la nostra dignitat professional i una prova que els inspectors i alguns directors no saben o no volen saber el que suposa fer feina des de casa durant aquests dies. Feina, per altra banda, que duim a terme amb ordinadors i telèfons propis i connexions a internet que en alguns casos hem hagut d'ampliar, sense rebre cap compensació econòmica.

UOB exigeix a Educació que retiri immediatament aquesta nova pressió als docents i que se'ns deixi fer la feina que coneixem com a professionals. Al mateix temps, fa una crida a no col·laborar en aquesta burocràcia inútil i aberrant i a dedicar el temps als alumnes, que és el que vertaderament importa.