Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 8 de maig de 2020

Resum de la mesa sobre procés de desescalada


Ahir, 7 de maig, va tenir lloc una Mesa Sectorial d'Educació extraordinària sobre el procés de desescalada amb la participació del conseller d'Educació, Universitat i Recerca a més de la directora general de Personal Docent i del director general d'Ordenació, Planificació i Centres.

Tal com explicàrem al resum d'urgència que trobareu AQUÍ, UOB Ensenyament va defensar que les mesures presentades són inaplicables en aquest tercer trimestre i rebutjàrem la tornada presencial d'alumnes el 25 de maig. Denunciàrem que els conseller actua al dictat de les ordres imposades des dels despatxos de Madrid per persones que desconeixen la realitat dels centres i de les aules.

Vos resumim les propostes i preguntes exposades per UOB Ensenyament. Hem tramès a Conselleria un document més extens i complet.


Higiene i distanciament
 • Assegurar abans de la tornada als centres disposar de totes les mesures de seguretat proporcionades per la Conselleria com guants, mascaretes EPIS, material de desinfecció, freqüència suficient de neteja dels espais, etc.
 • Constatar que és impossible o molt difícil mantenir  adequadament el distanciament en els diferents nivells educatius en tots els espais com patis, passadissos, sales de mestres, departaments, transport escolar ...
 • Fer veure que especialment a Educació Infantil no és factible evitar el contacte físic amb els infants, entre ells i amb les/els mestres
 • Saber com es podrà reportar si es detecta que no se segueixen els protocols de prevenció i seguretat

Neteja i desinfecció
 • Preveure que el personal actual de neteja dels centres és insuficient i que s'haurà d'augmentar perquè la seva tasca haurà de ser constant.
 • Se'ls proporcionaran equips personals de protecció diaris i se'ls formarà adequadament?
 • Com s'assegurarà que determinats equipaments, dispositius i materials es netegin després de cada ús: instruments musicals, ordinadors, mobiliari, etc?

Organització centres i horaris docents
 • Si es torna a la feina presencial es reorganitzaran els horaris dels grups i els docents?
 • No es pot admetre fer doble feina, telemàtica i presencial, ja que suposa duplicar les hores.
  S'oferiran més places per donar a l'abast?
 • Quin sentit té l'assistència voluntària dels alumnes si tot ja està dat i beneït (3r trimestre per apujar nota i repetició molt excepcional)?
 • En el cas del Conservatori professional d'Eivissa amb extensió a Formentera quin calendari serà el vigent per als docents de Formentera?

Conciliació
 • Recordàrem que la conciliació entre feina i família l'ha de resoldre l'empresa i no les escoles.
 • Insistírem que els centres educatius no són aparcaments d'infants.

Mobilitat entre illes
 • No s'ha d'obligar els docents a desplaçar-se d'illa per fer unes classes voluntàries, que fins i tot en alguns casos podrien ser de just tres hores setmanals.
 • Cal tenir en compte les dificultats de desplaçament (justificants i   passatges) per incorporar-se a l'illa de destinació en les dates previstes.

Curs 20-21
 • El curs vinent no serà un curs corrent. Caldrà tenir en compte, per exemple, que hi haurà més matèries per recuperar i més feina per fer.
 • Es contractaran més docents?
 • S'hauran d'augmentar els espais per poden tenir els grups desdoblats: barracons, ús d'altres equipaments...?
 • Serà imprescindible la dotació amb més  material informàtic.

Riscos Laborals
 • Demanàrem que es consideri personal sensible aquell  que conviu amb persones amb malalties cròniques, ancians i especialment exposades al COVID-19.
 • Exigírem disposar de  proves de detecció de la malaltia a disposició  de docents, alumnes i personal no docent.

Esborranys

Protocol reactivació esport base
https://drive.google.com/open?id=1ayVIpVkMYiHC1ouqkrLI9GfPKclgBBge 
 
Protocol actuació detecció símptomes entre adults
https://drive.google.com/open?id=1_wcHG6Q1h_-hihBZbptsrosNKCpGxSxG

Centres de justícia juvenil i centres de protecció
https://drive.google.com/open?id=1DkMwfoVvTeXU0AVGK68_00zFvCHi8USr

Protocol desescalada
https://drive.google.com/open?id=1AdkTDeW292sVByTwMX9L75SPBNwjBnwo

Pautes de neteja i desinfecció
https://drive.google.com/open?id=17eI_8J0v4ZxSKRtTErGGuUeUR93vtAEM

Protocol símptomes entre alumnat
https://drive.google.com/open?id=1MTWgqwGt0Mu8sMeZ3UzmfNPaIqNxpfqq8dYsbW94nI8

Pautes d'ús correcte de material de protecció
https://drive.google.com/open?id=1q2TOsTJUvSf7s6h9UVNfMN0vKU62YPCi

Mesures de protecció individual i col.lectiva
https://drive.google.com/open?id=1nc32dRZCp0s-YMLnEon-8pU-XYNb4cXI


Des de l'Administració no se'ns va respondre a les demandes i qüestions. Se'ns assegurà que es prenia nota de quina era la posició majoritària dels representants dels treballadors, contrària a reprendre activitat presencial aquest 25 de maig, i que es traslladaria a Madrid.