Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 28 de maig de 2020

UOB adverteix que la declaració responsable d'Educació no garanteix seguretat sanitàriaCircular 189/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, adverteix que el qüestionari de salut d'incorporació dels docents (COVID-19), publicat dins la Resolució del protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, i que els docents han de contestar aquests dies, no garanteix un retorn segur a les aules pel que fa a possibles rebrots de contagis.

El qüestionari de la Conselleria de Salut i Consum es planteja com una declaració responsable, on el docent ha de respondre si "ha presentat símptomes compatibles amb la COVID-19 (especialment febre, tos o dificultat per respirar) els darrers 14 dies", mentre que la llista de símptomes és més extensa i les autoritats sanitàries encara no la donen per tancada, a banda que es pot ser asimptomàtic; i si "ha tingut contacte estret amb alguna persona positiva per a la COVID-19 els darrers 14 dies", cosa que no es pot descartar mai del tot per l'existència d'asimptomàtics.

Per altra banda el qüestionari dels docents publicat al BOIB no inclou l'opció de contestar "no ho sé", a diferència dels altres sectors professionals.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no docent i alumnes, i que no es faci recaure tota la responsabilitat en el treballador mitjançant un qüestionari que depèn d'apreciacions personals i poc segures. Consideram que una vegada més el conseller d'Educació, Martí March, s'espolsa la seva responsabilitat i la passa als docents per acusar-los com a possibles culpables si es produeixen casos de contagi entre docents i alumnes.

Pel que fa les tutories presencials, UOB recorda que tal com es va acordar a la comissió de riscos laborals de 18 de maig, els docents amb possibles factors de risc no han d'acudir al centre educatiu mentre no disposin del dictamen del Servei de prevenció.