Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 27 de maig de 2020

UOB alerta sobre el qüestionari de salut d'incorporació

El qüestionari de salut d'incorporació dels docents (COVID-19), publicat com a Annex VII de la Resolució de 25 de maig del Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada, no inclou la possibilitat de contestar "no ho sé" a les preguntes que formula:


En canvi, els qüestionaris adreçats a la resta de sectors professionals, sí que ho permeten:

En cas que no estigueu segurs de si heu presentat símptomes compatibles amb la COVID-19, o de si heu tingut contacte estret amb alguna persona positiva, afegiu-hi una columna N/S del vostre puny i lletra, o bé deixau les caselles en blanc, i explicau a l'apartat Observacions que ho feis així perquè no disposau d'aquesta informació.

Cal tenir en compte que el qüestionari fa recaure sobre nosaltres la responsabilitat que les dades siguin veraces, per tant cal contestar amb rigor.

UOB continua exigint tests PCR per a tots els docents, personal no docent i alumnes, perquè aquesta mena de qüestionaris no garanteix un retorn amb garanties que no es produeixi un rebrot de contagis als centres educatius.