Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 17 de juny de 2020

Cal anar als centres el juliol?
Davant les indicacions d'alguns equips directius referents a anar als centres el mes de juliol per preparar el proper curs, recordam que la Resolució del Protocol per a la fase 3 estableix que "A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.":

"3. Reincorporació amb caràcter general del personal docent
A partir del dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent es reincorporarà al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes en els annexos d'aquesta Resolució, d'acord amb la planificació que proposarà l'equip directiu, per:
  • Col·laborar amb l'equip directiu en la revisió/adequació dels espais.
  • En el cas dels mestres d'infantil i primària, organitzar i adequar les aules.
  • Organitzar el retorn de material als alumnes, si és el cas.
  • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tancar el curs 2019-2020, incloses les sessions d'avaluació final.
  • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per preparar el curs 2020-2021.Preparar i organitzar el PAE d'estiu.
A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol."

En conseqüència, els equips directius han de justificar per què cal la nostra presència física el mes de juliol, si això és el que ens requereixen. Si no ho justifiquen, al·legau aquest apartat de la Resolució. I si no ho accepten i considerau que no ho justifiquen degudament, comunicau-nos-ho a ensenyament@uob.cat