Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 11 de juny de 2020

UOB reclama que no se suprimeixi el cicle d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l’IES Politècnic

 

Circular 193/2020 - 2

Davant la informació que ens va arribar, segons la qual la Conselleria d'Educació ha decidit eliminar el Cicle formatiu de grau mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l'IES Politècnic en horari d'horabaixa, vam demanar a la Direcció General de FP si era cert i en tal cas per quin motiu ho feien.

A la resposta que vam rebre, el director general de Formació Professional, Antoni Baos ens diu que suprimeixen el cicle "per la necessitat d'optimitzar els recursos", i que en aquest cicle "l'oferta de places sempre ha superat la demanda", posant com a exemple que, a Palma, de 207 places oferides han quedat 18 vacants (!).

Davant uns arguments que consideram insostenibles, Unió Obrera Balear ha remès la següent rèplica al director general:

En relació al seu escrit de resposta a la nostra petició envers l’eliminació del cicle d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l’IES Politècnic, volem fer-li un seguit de consideracions, a la vegada que li reclamam que mantingui l’oferta d’aquest cicle per al curs 20-21:
  • És cert que, com a administració pública, s’han d’intentar optimitzar els recursos disponibles, però no ho és menys que s’han d’oferir a tota la població oportunitats de formació i titulació, sobretot pel que fa a la formació professional.
  • L’oferta d’estudis de formació professional ha de donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals i, lògicament, respondre a les demandes d’ocupació.
  • L’organització horària i seqüenciada del cicle en qüestió, precisament, dóna resposta a un sector de treballadors no qualificats que, en cas de confirmar-se la seva eliminació, veuran molt minvades llurs opcions de millora de la seva qualificació professional.
  • L’oferta per al curs 20-21 d’aquest cicle, esmentada en la seva resposta, no permet a persones treballadores la compatibilització de feina i estudis. Concretament, a l’IES Arxiduc es comencen les activitats lectives al voltant de les 15:00 h, horari de difícil compliment per a qui desenvolupa una jornada laboral completa; per altra banda, a l’IES Son Pacs, el primer curs d’aquest cicle només és oferit en horari de matí.
  • Tot i que també hi ha oferta a distància, pensam que les condicions laborals, socials i familiars d’aquest sector de població (treballadors no qualificats) no són les òptimes per a dur a terme aquest tipus de formació, que requereix grans dosis de constància i organització.
Per tot això, reclamam a aquesta Direcció general que no suprimeixi el cicle d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques en la seva modalitat d’organització en tres cursos acadèmics.

Palma, 10 de juny de 2020

Atès que fa poc hem pogut saber que la Conselleria també pretén suprimir a l'IES Politècnic el Batxillerat nocturn i el cicle de FP de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals, la retallada de l'oferta educativa podria ser encara més grossa, amb la reducció de places docents que això comportaria. Si al vostre centre vos trobau amb una situació semblant, agrairem que ens ho comuniqueu a ensenyament@uob.cat.

Vos mantindrem informats.