Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 13 de juliol de 2020

Aclariment respecte al possible cessament d'interins que ocupen vacantsEn relació al possible cessament de funcionaris interins que ocupen una vacant:
  • La situació que preveu el BOIB en la resolució d’adjudicacions no és nova, el que sí és nou és que enguany ho han explicitat.
  • El desplaçament d’un interí amb vacant del seu lloc de feina per a que un funcionari passi a ocupar aquesta vacant només es produeix quan el Servei de Prevenció de Riscos Laborals dictamina que un determinat funcionari, en un moment qualsevol del curs, ha de canviar de centre.
  • El canvi d’aquest funcionari de carrera es fa de forma definitiva, per la qual cosa ha d’ocupar, necessàriament, una vacant.
  • D’acord amb la legislació vigent, la Llei 3/2007 de la Funció pública de la CAIB i la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, els dictàmens del SPRL són d’obligat compliment per part de l’administració i el funcionari de carrera te dret a fer el canvi de centre.
  • UOB va demanar a la mesa sectorial que quan es produïssin aquests casos (n’hi ha hagut tres el curs 19-20) l’interí no fos cessat i se li oferís realitzar una “permuta” i ocupar el lloc de feina deixat pel funcionari. La DG de personal docent es va comprometre a estudiar aquesta o altres possibles solucions