Retem comptes

Cerca en aquest blog

diumenge, 12 de juliol de 2020

El Servei de Prevenció de Personal Docent, sense pressupost assignatEl passat 29 de juny va tenir lloc la reunió de la Comissió paritària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Com vam explicar, va ser la reunió on van decaure de l'ordre del dia les mesures de prevenció, que a dia d'avui ja són al BOIB, per decisió del gabinet de Martí March. De la reunió podem destacar el següent (vegeu al final documentació de l'Administració):

- DOTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ. El Servei de prevenció no ha tingut una assignació econòmica definida el 2020 i encara no es coneix el pressupost per a 2021.

- El 28 de gener de 2019 (vg. Pla de prevenció, pàg. 23), el Servei va informar a Educació que, d’acord amb el RD 843/2011 sobre recursos dels serveis de prevenció, havia de disposar com a mínim de:
 • 1 cap de servei- 1 cap de secció del cos superior de l’àrea jurídica administrativa.
 • 7 metges especialistes
 • 6 tècnics superiors amb les tres especialitats de PRL
 • 7 infermers de treball
 • 1 tècnic especialista en logopèdia (Grau, Master)
 • 6 auxiliars administratius
A hores d'ara, segons se'ns va informar, els mínims no estan coberts. Disposen de:
 • 3 metges
 • 3 infermers
 • 4 tècnics
 • 1 administratiu (que està de baixa)
 • 1 cap de secció administratiu.
. Personal Docent va xifrar en uns 14.000 els docents que han d'atendre (vegeu nota al final).

- FORMACIÓ. Els representants del Servei van explicar que la formació a centres s'ha fet prioritzant els que encara no l'havien feta, i van advertir que amb dos tècnics és impossible fer aquesta formació a tots els centres més la de grups, nous docents, etc.

- COORDINADORS DE CENTRES. El Servei va deixar clar que els coordinadors de prevenció de riscos dels centres educatius només han de coordinar i no tenen responsabilitat tècnica.

- ACCIDENTS LABORALS. Pel que fa a l'informe de sinistralitat, el Servei va advertir que MUFACE no comunica els docents funcionaris de carrera atesos. En aquest cas els docents ho han de comunicar a la mútua per no perdre els drets corresponents a un accident laboral (cobrament del 100% des del primer dia). Imprès de comunicació a signar pel director i lliurar a Personal Docent, AQUÍ ("Annex 1").

- També es van tractar:
 • Les reavaluacions que es van haver de fer per ordres de Madrid, i que es van haver de solucionar amb baixes mèdiques o continuant amb teletreball (el 96% dels casos, segons el Servei). Han hagut d'avaluar uns 1.300 casos per la COVID-19.
 • La responsabilitat de la neteja i desinfecció de centres (dels ajuntaments als CEIP i de l'empresa contractadea als IES).
 • La dificultat o impossibilitat d'airejar els lavabos d'alguns centres tal com indiquen les instruccions. En aquest cas, els centres ho han de posar en coneixement de la Conselleria.
- Entre les reclamacions que vam fer els representants dels treballadors:
 • En primer lloc, més recursos per al Servei de Prevenció.
 • Informació i formació als centres per afrontar el proper curs.
 • Formació per als coordinadors dels centres. Es preveu que el futur Decret del Servei de Prevenció creï oficialment la figura del coordinador i inclogui la formació.
 • Formació en vocalització.
 • Formació per als delegats sindicals de riscos laborals.
 • Dotació de coordinador de riscos als CEIP.
 • Descentralització de la formació prevista a la planificació 20-21, que es concentra principalment a Palma.
 • Avaluació de riscos COVID-19 centre per centre.
Per altra banda, UOB va insistir en la dotació de desfibril·ladors a tots els centres. El Servei de Prevenció va recordar que la petició fa temps que és a mans de la Secretaria General.

Documentació:
(1) Dades correctes, corregides el 15.7.2020