Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 7 de juliol de 2020

La resolució de mesures de prevenció manté les retalladesLes mesures de prevenció per al proper curs, que ja s'han publicat al BOIB, venen a dir el mateix que l'esborrany inicial en els aspectes cabdals:

- A l'Escenari A (presencial) s'indica que les quotes de docents seran elaborades "amb els mateixos criteris de quota del curs 2019-20", cosa que descarta contractar més docents per desdoblar grups i  ens condemna a les mateixes ràtios del curs passat.

- Cal recordar que, segons els criteris de quota del curs passat que s'han de tornar a aplicar, "El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes lectius de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència al centre per cada període de més (compensació d’hores lectives, CHL, que no són de permanència obligada al centre)." És a dir que amb 21 hores de docència directa, ens pertoquen 3 períodes de no permanència al centre. Sense contractar més docents, això vol dir que pretenen que facem les hores de coordinació, complementàries, etc., fora de l'horari oficial.

- A l'Escenari B (semipresencial) s'ha eliminat la possibilitat de suprimir hores de coordinació, de reducció de majors de 55 anys, complementàries i desdoblaments, però han afegit un paràgraf que diu que es podrà "Reassignar totes les hores lectives que no són d'atenció directa a l'alumnat que el centre consideri per tal de poder dur a terme la nova planificació".

- En aquest mateix Escenari B, es manté que a secundària es poden arribar a fer 21 hores de docència directa. Les indicacions de Planificació als equips directius, emperò, fan preveure que els horaris seran entre 19 i 21 hores de docència directa sigui quin sigui l'escenari.

- Per altra banda, les Mesures de prevenció sanitària ara permeten que els grups estables fins a 4t de primària, o 6è en cas de centres amb línies incompletes, que no han de mantenir distàncies de seguretat, tampoc no duguin mascareta. Això implica grups en molts de casos de més de 25 alumnes en contacte directe, que es convertiran en un perill evident de contagi i propagació.

En resum: es mantenen les retallades que ja vam denunciar i contra les quals vam votar a la mesa sectorial. UOB continua exigint una inversió de xoc en Educació, que ha de correspondre principalment als fons estatals. Recordam que segons les balances fiscals del Ministerio de Hacienda, el 14,20% del PIB de les Balears, uns 4.200 milions d'euros, se'n va a Madrid cada any i no torna.

UH, 8.7.2020

 UH, 5.7.2020


UH, 5.7.2020