Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 10 de juliol de 2020

UOB Ensenyament defensa el manteniment del reciclatge de catalàEl divendres 10 de juliol s'ha duit a terme de manera virtual la reunió tècnica del grup de treball de FOLC amb la participació de representats sindicals de l'ensenyament públic i privat, de la UIB i amb la presència de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i del secretari general, Tomeu Barceló.

Antecedents

- Per falta de consens a la mesa sectorial de 29/1/20 Conselleria va retirar l'Esborrany de decret
sobre l’acreditació de la competència lingüística en llengua catalana, del personal docent no universitari de les Illes Balears, el qual preveia la supressió del reciclatge de català, que podeu trobar AQUÍ.
- El resultat va ser la creació d'un grup de treball que s'ha reunit avui per primer cop.

Posicionament UOB Ensenyament

- Ens hem refermat en el rebuig a la supressió del reciclatge de català tal com férem a la mesa sectorial del gener passat, el resum de la qual trobareu AQUÍ.

- Cal tenir en compte que:
 • A hores d'ara la normalització lingüística no està assolida
 • És imprescindible la normalització i actualització terminològica.
 • S'ha de garantir la igualtat d'oportunitats entre alumnes que han cursat estudis fora de l'àmbit de la UIB i els propis
 • El model propi de reciclatge està totalment consolidat amb una trajectòria de més de 27 anys de realització de seminaris docents de llenguatge d'especialitat
 • La qualitat de l'ensenyament passa també per uns bons mestres i professors de llengua i tots els docents en són models.
 •  El model propi és prou útil i satisfactori tenint en compte el retorn que en fan els alumnes als professors.

- Això significa que defensarem en mesa sectorial d'educació la modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018, en aspectes puntuals que permetin:

 • Esmenar la contradicció que representa que els titulats d'altres territoris de parla catalana hagin de complir el requisit del FOLC, si n'acompleixen l'equivalent de la zona d'origen (Catalunya o País valencià).
 • Tenir en compte els estudiants de les Illes Balears que fan els estudis universitaris fora de les Illes per tal que no es vegin obligats a haver d'esperar un any a inscriure's al FOLC. - També hem estat d'acord, com a mesura organitzativa, a fer més compatible el calendari FOLC amb la convocatòria de les borses d'interins.

Postura de Conselleria

- Tramitar un esborrany d'Ordre d'acreditació de la la competència lingüística en llengua catalana que s'hauria de negociar en mesa sectorial d'ensenyament i a mesa de concertada.
- Demanar l'informe preceptiu al CEIB i a la Universitat de les Illes Balears
- Millorar l'ordre actual amb qualque canvi, per exemple:
 • Permetre que els estudiants de les Illes Balears que estan en el darrer curs dels seus estudis a fora o estiguin realitzant el Màster de Professorat puguin matricular-se al FOLC, si compten amb el C1 de català
 • Engegar un FOLC en modalitat virtual, que s'afegiria al presencial i a les proves lliures
 • Fer possible que les titulacions corresponents del País Valencià (actualment compten allà just com a mèrit) i de Catalunya (no es pot cursar actualment, però sí en anys anteriors) siguin equivalents al FOLC
 • Considerar que als docents funcionaris de carrera que fan l'accés a un cos superior (de primària a secundària, per exemple) ja els és vàlid el FOLC que els pertocava al cos d'origen. 
 • No incloure a l'esborrany la unificació del tres plans de FOLC (infantil 0-3, infantil/primària i secundària) tot i estar oberts a negociar-la.