Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 2 de juliol de 2020

UOB votarà en contra de les mesures de prevenció del proper cursCircular 197/2020- 1
COMUNICAT DE PREMSA

Avui Unió Obrera Balear votarà en contra de les mesures de prevenció a la mesa sectorial d'Educació pels següents motius:

1) No hi ha cap inversió prevista per contractar docents i habilitar espais que permetin desdoblaments. Pel que llegim a la premsa, la inversió extra en educació serà de 14,5 milions d’euros, que suposa només un increment de l’1,45% del pressupost educatiu, i es destinarà a «material sanitari i neteja, programes de reforç, digitalització i menjador». UOB reclama que s'inverteixi en presencialitat abans que en digitalització.

2) Permet aules i grups sense distància de seguretat (1,5m de distància o 2,25m2 per persona) i amb mascareta (Escenari A, punt 6, pàg. 20). No és viable tota una jornada escolar amb mascareta i ni es preveu solució per a les persones amb problemes respiratoris. Recordem una vegada més que el problema es generalitzarà perquè hi ha 524 grups d’infantil amb més de 20 alumnes i 425 grups de primària amb més de 25 alumnes, amb 22 casos de 30 i 31 alumnes. A secundària les aules tenen entre 40 i 50 metres quadrats i el màxim d’alumnes hauria de ser d’uns 17 o 18. Reclamam que es vigili que a la matrícula de juliol no es formin grups a infantil i primària que superin els 25 alumnes. El 10% extra només està permès per la LOMCE en cas de necessitat de matrícula extraordinària per incorporació tardana, malgrat que Educació ho incompleix sistemàticament.

3) Se suprimeixen hores de desdoblament, complementàries, de reducció de majors de 55 anys, de coordinació, etc. A secundària es puja l’horari com a mínim a 19 hores lectives i previsiblement en molts de casos serà de 21 o més. A l’Escenari B (punt 4 e, pàg. 22) no es preveu contractar docents per atendre telemàticament els alumnes que no assisteixin de forma presencial, cosa que suposarà més hores de feina a més de les reconegudes damunt l’horari.

4) Es pretén que els docents formem digitalment els alumnes quan amb prou feines ens hem hagut d’autoformar durant el confinament. No queda garantida una oferta suficient de formació digital per a tots els docents i l’experiència demostra que l’oferta de formació de l’Administració sempre ha estat insuficient. El pla digital de contingència (Annex 11) diu que el centre ha de nomenar un responsable, reclamam hores per a aquesta persona perquè no pot ser que tota la responsabilitat recaigui sobre el coordinador TIC sense que consti al seu horari.

5) No hi ha assessors tècnics sanitaris suficients per donar suport als centres en l’elaboració i aplicació del pla de contingència. Volem un tècnic sanitari per centre, la càrrega de feina dels equips directius per fer el pla és molt alta i haurien de tenir assessorament in situ. El càlcul de distàncies i superfícies per persona dels espais, per exemple, ha de ser competència de tècnics de riscos laborals, no dels docents.

Reclamam que Educació refaci l'esborrany de resolució d'acord amb aquestes millores.

Palma, 2 de juliol de 2020 UH, 3.7.2020

AraBalears, 2.7.2020
 
 
UH, 2.7.2020
Un increment de l'1,45% del pressupost educatiu i ni un cèntim per contractar més docents.

 UH, 1.7.2020
Ni un euro de Madrid per contractar més docents.