divendres, 18 de setembre de 2020

UOB reclama mascaretes transparents

 

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Secretaria General d'Educació que adquireixi mascaretes transparents Visual Mask i les posi a disposició dels centres. Aquest tipus de mascareta facilita la comunicació gestual i visual i és especialment útil per a la docència, en particular per a l'atenció a alumnes amb deficiències auditives o necessitats especials, les matèries lingüístiques, etc. El 24 de juliol ja vam demanar al Servei de Prevenció que confirmàs si estaven homologades i si Educació en podia adquirir, i finalment ens han indicat que facem la petició a la Secretaria General.


Ple del CEIB: Seguiment de l'inici de curs 20/21

 

 

Ahir, 17/9/29,  es va dur a terme una reunió el Ple del Consell Escolar de les Illes  Balears. Vos en feim un resum.
 
 
Seguiment de l'inici de curs escolar 20/21 i intervenció del conseller al proper Ple

Es va decidir engegar el procés de seguiment de l'inici de curs a partir de l'informe aprovat el 30/6/20 i tenint en compte les 10 propostes que s'hi feien. Per començar aquest seguiment la comissió Permanent va decidir  per via d'urgència la convocatòria d'un Ple extraordinari amb la presència del conseller d'Educació. Es preveu que després d'una intervenció inicial de March cada organització llanci les seves qüestions, exigències o propostes, tot i que el temps per fer-ho serà molt limitat i es reduirà a 2 minuts.  Finalment el conseller podrà respondre.
UOB Ensenyament, per començar, continuarà exigint:

 • Contractació de més docents
 • Ràtios més baixes d'alumnes
 • Més espais per garantir la distància mínima de seguretat

Si voleu dir-hi la vostra ens podeu escriure a  ensenyament@uob.cat

Nous membres
 
S'informà de la publicació al BOIB del nomenament de Sara Ramon Rosselló com a nova membre del CEIB en representació del Consell Insular d'Eivissa. El suplent és Miquel Costa Tur.  
 
 
Informe 3/2020 en relació a la xarxa de CEP

Es va tractar l'esborrany d'informe sobre la modificació de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat d'11/3/16, que es va aprovar amb una esmena. La recomanació de l'informe va en el sentit d'assegurar que tot canvi en la xarxa de centres de professorat requereixi que es presenti a consulta als organismes que pertoqui i també al CEIB.

 

Foment de la participació estudiantil

Es va resoldre la creació d'una Comissió temporal específica per a l'elaboració d'un esborrany d'informe sobre el foment de la participació dels estudiants al CEIB, que un cop passat per la Permanent haurà de rebre l'aprovació del Ple. Hi podran participar tots els sectors i entitats representades. L'informe partirà del marc teòric d'aquest l'article La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balear i s'enriquirà amb conclusions i propostes pròpies.

dijous, 17 de setembre de 2020

Mesa Sectorial 16/9/20. Substituts "express"

 
Ahir matí, de manera telemàtica, es va reunir la Mesa Sectorial d'Educació amb la participació de la directora general de Personal Docent i del cap de Departament de Personal Docent, entre d' altres representants de l'Administració.

S'han tractat dos dels tres punts prevists a l'ordre del dia: Places per a substitucions inajornables i de curta durada i Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris, que va quedar ajornat a l'anterior Mesa. El punt de Modificació de la convocatòria d'adjudicacions es va retirar de l'ordre del dia.

Places per a substitucions inajornables i de curta durada

Es va aprovar una resolució que, bàsicament, preveu la creació i adjudicacions de places de substitucions "express". Aquestes places sortiran en el tràmit ordinari de substitucions del cap de setmana i tendran les següents particularitats:

 • El centre de destinació serà la Conselleria (en el cas de Mallorca) i les delegacions territorials (en el casos de Menorca i Eivissa-Formentera)
 • Hi haurà places d'infantil, de primària i d'àmbits SL i CT
 • La durada serà des de l'adjudicació i fins a final del trimestre escolar.
 • S'adjudicaran respectant l'ordre a la borsa dels aspirants que hi participin i les seleccionin.

 • Els interins que seleccionin aquestes places es comprometen a:
  • Cobrir substitucions de curta durada (3, 4, 5 dies...) de tutors d'infantil, de primària i de professors d'ESO que estiguin de baixa per causes directament relacionades amb la Covid-19 (quarentenes, pendents PCRs, etc.) en els centres de tota la illa de destinació d'aquestes places. A aquests efectes Eivissa i Formentera es consideren una única unitat territorial.
  • Incorporar-se en 24 hores en el centre on s'hagi produït una d'aquestes baixes.
  • No renunciar a la plaça adjudicada.
 • Altres particularitats:
  • Si en acabar la substitució d'una d'aquestes baixes no és necessari anar a un altre centre a cobrir-ne una altra, l'interí romandrà en el centre fent suports, a l'espera que es produeixi la necessitat de substitució en un altre lloc.
  • Es consideraran tutoritzats, a menys que algun dels directors faci un informe negatiu.

Posicionament d'UOB

Tot i que aquesta mesura dóna una resposta ràpida als centres educatius que amb motiu de la pandèmia registren baixes importants entre els docents que afecten al normal funcionament dels centres, no és menys cert, i així ho férem constar, que aquesta necessitat sorgeix per la manca de dotació de suficients docents als centres, que amb l'escassetat de les seves plantilles es veuen desbordats en produir-se qualsevol baixa.

Per altra banda, demanàrem la modificació de la resolució de la tutorització, en el sentit que siguin susceptibles de tutoritzar aquells docents que puguin acumular el mes de docència en períodes mínims de quinze dies i no se'ls exigeixi un mes consecutiu.

Publicació BOIB

Com que la necessitat de substitucions és urgent, avui mateix s'ha publicat la resolució al BOIB, la qual cosa permetrà que demà divendres ja s'ofereixin aquestes places en el tràmit ordinari de substitucions.


Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris

UOB no va dona suport a un esborrany de resolució que, encara que en el seu conjunt normalitza una sèrie de situacions que fins ara es resolien "com es podia", no dona una sortida satisfactòria a aquells interins que es veuen desplaçats de la seva vacant per aquesta qüestió.

Així, la nostra posició és no aprovar aquesta resolució fins que es respectin:

- el dret a la protecció de la salut del funcionari que necessita un canvi per aquest motiu, i

- el dret al treball del funcionari interí que és expulsat de la seva vacant.

L'Administració es va comprometre a estudiar fórmules, dins el marc normatiu, que millorin la situació dels afectats, com ara poder-lis oferir la plaça que deixa buida el funcionari desplaçat, i remetre'ns noves redaccions de l'esborrany en aquest sentit.

TEST: "He de fer vaga?"

Circular 208/2020

#VAGA29S

 

Podeu descarregar el cartell A3 en PDF AQUÍ

dimecres, 16 de setembre de 2020

Estades de formació en empreses


Avui dematí s'ha reunit la Comissió de selecció de les estades de formació en empreses. S'han aprovat les quatre sol·licituds presentades, properament es publicarà la llista provisional i dilluns la definitiva. El nombre de sol·licituds ha davallat molt per la pandèmia.

UOB ha reclamat una vegada més que la formació permanent es faci en horari laboral, que en el cas de la formació en empreses, a més a més, facilitaria la conciliació d'horaris. Actualment s'ha de preveure amb horaris diferents segons si els docents feim classe dematí o horabaixa.

Els representants de la Conselleria han recordat que recullen propostes de formació directament dels departaments de FP. Les associacions empresarials s'han oferit a difondre aquesta modalitat de formació i han proposat que es publiqui una llista de les empreses disposades a dur-la a terme.

dimarts, 15 de setembre de 2020

UOB exigeix transparència a Educació amb els casos COVID-19


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, condemna la decisió de la Conselleria d'Educació de no informar de tots els casos positius de Covid-19 que es detectin als centres educatius, i li exigeix que mantingui informada la comunitat educativa. La transparència de les dades oficials és imprescindible per evitar rumors, inseguretat i alarmes innecessàries.

L'opacitat és una mala praxis habitual d'Educació, com ja s'ha demostrat en cursos passats amb les ràtios d'aula. En aquest sentit, hem reclamat a Planificació que ens informi de les ràtios resultants de l'escenari B, i dels grups on s'ha aconseguit el metre i mig de distància de seguretat, que s'ha de mantenir "en tot moment" segons la Resolució de 3 de setembre.

En exercici del dret a la informació, UOB ha obert una bústia d'incidències Covid-19 a la seva web, on els docents poden comunicar queixes i irregularitats sobre ràtios d'aula, salut, drets laborals i altres. Els casos es van actualitzant i es poden consultar a la mateixa pàgina.

Palma, 15 de setembre de 2019

dilluns, 14 de setembre de 2020

UOB crida a la vaga de docents el 29 de setembre

Circular 207/2020
 
Des d'UOB recordam la convocatòria de vaga de docents de 29 de setembre. La vaga serà la manera més clara i contundent d'expressar al conseller Martí March el nostre malestar per la manera com s'ha començat el curs: sense els recursos necessaris per afrontar la pandèmia, desoint les advertències del Col·legi de Metges i el Sindicat mèdic de les Balears, sense un cribratge per detectar positius abans de començar les classes i amb més hores extra impagades que mai, entre altres greuges.

Recordam també que des de l'11 d'agost la resta de sindicats de l'ensenyament públic té damunt la taula la proposta d'UOB de convocar la vaga.

Palma, 14 de setembre de 2019

divendres, 11 de setembre de 2020

Mesa sectorial 11/9/20 presses i improvisacions

 

Avui s'ha duit a terme reunió extraordinària  de la Mesa Sectorial d'Educació en format virtual amb la participació de la directora general de Personal Docent i del cap de Departament de Personal Docent, entre d' altres representants de l'Administració. 

S'ha tractat el primer punt de l'ordre del dia: Fase de pràctiques per a opositors. En el segon, Modificació de la convocatòria d'adjudicacions, hi ha hagut un intent fallit de la Conselleria de colar un esborrany de darrera hora. Pel que fa al tercer punt, Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris, s'ha ajornat per a la propera MSE.

 

Fase de pràctiques per a opositors 2019

 
S'ha tractat l'esborrany Resolució de regulació de  la fase de pràctiques dels opositors de 2019 que la tenien pendent. Se'ns ha informat que hi havia 13 docents en aquesta situació, 1 que no havia superat les pràctiques i 12 que havien demanat ajornament. La proposta és pràcticament igual a la del curs anterior i la podeu trobar AQUÍ.

Recordam que durant la fase de pràctiques es realitzen activitats d'informació i d'inserció al lloc de treball per mitjà de l'exercici de la funció docent tutelada, i de formació mitjançant la realització d'activitats formatives. 

La durada mínima és de cinc mesos d'activitat docent, que ha de començar amb l'inici del curs escolar, amb caràcter general.

Les principals aportacions d'UOB Ensenyament a l'esborrany han estat:

 • Insistir que es faci pública la Guia per al docent
 • Reclamar que també els orientadors dels EOEP i dels CEIP siguin avaluats per la Comissió de Valoració (director, inspector i coordinador de cicle) i no en solitari per l'inspector. 
 • Fer possible que els aspirants que han ajornat la realització de les pràctiques per una causa de força major tenguin opció a poder-les repetir una vegada en cas d'obtenir una qualificació negativa
 • Demanar que que hi hagi una oferta suficient de formació permanent de l'Administració per tal que no hi hagi problemes a l'hora d'acreditar les 20 h. de formació obligatòries
 • Estirar el termini (es preveu 31/5/21) dins el qual els aspirants han de tenir acabada la formació per a aquells que per circumstàncies excepcionals i degudament justificades comencin les pràctiques a l'inici del segon trimestre 

 

Modificació de la convocatòria d’adjudicacions

Una vegada més la Direcció General de Personal Docent ha posat damunt la taula un esborrany que no s’havia enviat prèviament amb la documentació de la Mesa.


Aquest esborrany, bàsicament preveu la creació d’un «borsí express»: voluntàriament, entre els interins que conformen la borsa, formar part d'una llista (per illes) per fer substitucions curtes de 3, 4, 5 dies, relacionades amb quarantenes per la COVID-19 i de docents d’infantil i de primària. A aquestes persones se'ls hi faria un contracte de 3 mesos i han d'estar disposades a anar substituint aquestes baixes immediatament que es produeixin. 


UOB s’ha negat a discutir aquest esborrany presentat a corre-cuita i ha exigit de tenir-lo per escrit juntament amb la convocatòria d'una nova mesa sectorial per poder-lo compartir amb els companys i estudiar i valorar amb prou temps. 


Finalment, s’han ajornat la negociació d’aquesta resolució i de la que hi havia prevista en aquest punt sobre modificació del tràmit urgent. Segons ha assegurat la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez dilluns s'enviarà la convocatòria i l'esborrany per tractar en mesa de dimecres 16 de setembre. Tan bon punt disposem de la documentació, com sempre, la vos farem arribar per a què hi faceu les aportacions que trobeu oportunes.

 

Consideracions generals  UOB Ensenyament

Hem insistit en les principals demandes que tenim plantejades a l'inici d'aquest curs per començar amb la màxima seguretat possible davant l'amenaça de la COVID-19. Com és ara:

 • Contractació de més docents
 • Ràtios més baixes d'alumnes
 • Més espais per garantir la distància mínima de seguretat
 • Ajornar l'inici de l'activitat lectiva i no actuar amb improvisació
 • Informació directa i puntual  de la incidència de la malaltia als centres: nombre d'afectats (alumnat i treballadors) positius, aïllats i en quarantena

També ens hem fet ressò de la gran quantitat de companys que se'ns han adreçat en relació als problemes en el tràmit de l'adjudicació de places d'aquest darrer cap de setmana:

 • Hi ha hagut moltes incidències i errades, qualcuna de molt greu com l'adjudicació de places a interins als quals no els corresponia per puntuació
 • S'han produït múltiples caigudes del sistema
 • En molts moments ha estat impossible realitzar el tràmit telemàtic amb normalitat, situació que no és nova.

Hem exigit que es posin prou mitjans materials i humans per tal que aquesta situació no es torni a repetir.dijous, 10 de setembre de 2020

UOB ajorna la vaga de docents de dilluns 14 de setembre

Circular 206/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, comunica que ajorna la vaga del proper dilluns 14 de setembre a la data de dimarts 29 de setembre. 

Denunciam que el conseller d'Educació, Martí March, no ha citat el comitè de vaga d'UOB ni ha recorregut al tribunal d'arbitratge per tractar d'arribar a un acord. L'emplaçam a fer-nos una oferta i a seure a una taula de negociació dins aquest nou marge de temps. 

Així mateix, consideram inadmissible que el curs comenci sense els espais, docents i recursos suficients per defensar-nos de la pandèmia, i que la presidenta Francina Armengol tengui la barra de declarar solemnement que "no deixarà tot sols" els docents. De la presidenta del Govern balear el que esperam és una protesta contundent contra la manca d'ajuts del Govern espanyol, amb la implicació de tota la societat civil, i un major esforç perquè docents, personal no docent, alumnes i famílies no ens vegem abocats als contagis dins els centres educatius.

Mentrestant, avui el curs comença a les escoles sense distància de seguretat a la majoria d'aules, i amb la pèrdua de matèries i els alumnes amb necessitats especials desatesos, per la manca de docents i la reconversió dels mestres especialistes de Música, Anglès, Educació física, Pedagogia terapèutica i Audició i llenguatge en mestres tutors.

Palma, 10 de setembre de 2020dimecres, 9 de setembre de 2020

Atenció vulnerables! Informam sobre la reunió de la paritària de riscos laborals

Conclusions de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de Personal docent, que s'ha reunit avui a les 13 h:

 • Gestants: Si us adjudiquen plaça, heu de comunicar la vostra situació per correu electrònic a Provisió educativa (provisio@dgpdocen.caib.es) o al Servei de prevenció (prevencio@dgpdocen.caib.es). La conselleria s'encarrega de gestionar la presa de possessió. També ho podeu fer per telèfon però és més còmode i segur per correu electrònic.
 • Reavaluacions: El resultat de les reavaluacions només pot ser la recomanació per a una baixa laboral, que estén el metge de capçalera o inspecció mèdica, o bé la reincorporació al centre. Es descarta el teletreball perquè només estava previst per al confinament.
 • Qüestionari COVID-19: S'ha de llegir però no enviar. Si alguna de les respostes fos SÍ, s'ha de trucar al Servei de prevenció.
 • Quarantena: Hem tornat a reclamar que els docents en quarantena puguin fer presa de possessió amb ajornament d'incorporació. En la situació actual, no es cobra si s'adjudica la plaça en aquesta situació. Si la quarantena té lloc durant l'exercici de les funcions docents, es tramita baixa laboral.
 • Passats els 10 dies de quarantena per PCR positiva, abans de la incorporació, el Servei de Prevenció proposarà la realització d’una prova serològica als afectats.
 • Proves serològiques a persones vulnerables: Es van començar a fer a Palma, unes 350, durant el cap de setmana passat per evitar aglomeracions amb altres pacients. Demà el Servei de Prevenció començarà a fer unes 150 extraccions com a entitat col·laboradora. Les 800 restants la fa la concessionària Previs (Menorca, Eivissa, Manacor, Inca, etc).
 • UOB ha tornat a reclamar proves massives per a la comunitat educativa per disposar d'un primer filtre abans de començar el curs, ara ja seria a principi de curs.
 • En cas de positius a proves serològiques: El Servei de Salut es posarà en contacte amb el docent.
 • Vulnerables: Si encara no ho han fet, han de tramitar la sol·licitud de valoració de la vulnerabilitat al Servei de Prevenció.
 • Mesures de prevenció per a vulnerables als centres educatius: Dilluns passat el Servei de Prevenció va remetre per Gestib als equips directius les mesures a complir. Els equips directius han de tenir la informació de qui són els docents vulnerables del seu centre.
 • Mascaretes: Els centres les han de proporcionar als docents. Ahir ja les havien de tenir. Si vos trobau que el director vos la fa comprar, comunicau-nos-ho a UOB. 
 • Mascaretes a educació infantil: La Conselleria no té FFP2 per distribuir a les mestres d'educació infantil, tal com reclama UOB. 
 • Mascaretes per a alumnes: Si hi ha alumnes que no poden comprar-ne per dificultats econòmiques, el centre ho ha de comunicar a Conselleria. Planificació té un fons per a aquests casos.
 • Formació coordinadors COVID19: S'està organitzant i en uns quinze dies procuraran activar-ho.
 • Contacte estret i grup estable: Si hi ha un positiu en un grup d'alumnes estable es considerarà que tot el grup ha estat en contacte estret, fins i tot si duen mascareta.

NOTA: Aquesta informació s'ha recollit de les intervencions verbals dels representants de la Conselleria. No s'ha proporcionat documentació escrita.

RECORDAU QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ UNA 

BÚSTIA D'INCIDÈNCIES COVID-19dimarts, 8 de setembre de 2020

ATENCIÓ: OBRIM LA BÚSTIA D'INCIDÈNCIES COVID-19


Hi podeu enviar informacions i queixes per ràtios elevades, riscos per a la salut, vulneració de drets laborals, etc. UOB publicarà els casos que ens comuniqueu, sempre que en doneu el consentiment, a fi de compartir la informació amb el col·lectiu docent i la comunitat educativa.

La trobareu a la nostra web versió per a PC davall de la capçalera. Clicau-hi i accedireu a un formulari.

Per accedir-hi des de la versió per a mòbil: anau fins abaix de tot i clicau "Visualitza la versió per a web"

Per accedir directament a la bústia, clicau AQUÍ.


dilluns, 7 de setembre de 2020

Famílies de Ciutadella recullen adhesions per exigir més recursos per afrontar el curs escolar


Transcrivim tot seguit, pel seu interès, el missatge i la carta d'un grup de famílies de Ciutadella que reclamen més recursos per afrontar amb garanties el proper curs escolar.

Som un grup de famílies de Ciutadella preocupades davant la incertesa del curs escolar i pensam que es important fer arribar el nostre malestar a l'Administració. Llegeix la nostra carta, i si hi estàs d'acord  adhereix-te a la nostra reclamació firmant als fulls que trobaras en qualsevol dels establiments següents demà dilluns 7 de setembre de 9.30h a 20.00:

▪️Alfil, C/ carnisseria, 25
▪️Edén, Pl. Nova, 8
▪️La Reina, Pl. Born, 3
▪️Puntzero Menorca, c/ 9 de juliol, 32
▪️Ecomercat, c/ Bijuters, 16
▪️Ses eres, Pl. Jaume II, 13
▪️Camamil-la, c/Capità Negrete, 20 i c/Magnífics Jurats, 1
▪️Llibreria Pau, c/Nou de juliol, 23
▪️Centre Jardineria Ciutadella, Ronda Nord, km. 3

Si vols firmar digitalment envia un mail a ensimplicam@gmail.com i t'enviarem el document per tal que ens el retornis el més ràpid possible per la mateixa vía, per tal de reduir el màxim el temps necessari i així evitar fer esperar altres famílies que també ho vulguin signar.

i comparteix aquesta informació amb grups de classe i amb altres escoles i municipis de Menorca, o amb qui creguis que hi pugui estar interessat/da.

G R À C i E S !

Carta (en PDF, AQUÍ):

A la Presidenta del Govern de les Illes Balears, al Conseller d’Educació, Universitat i Recerca, al President del Govern d’Espanya, a la Ministra d’Educació i Formació Professional, a la Presidenta del Consell Insular de Menorca, al Conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, als alcaldes i alcaldesses dels municipis de l’illa de Menorca.

Avui els hi feim arribar aquest escrit com a famílies de fiets i fietes, en edat d’educació obligatòria, per expressar-lis el nostre sentir, a tres dies de l’inici del curs escolar 2020-2021.

Els nostres fills i filles, ara fa sis mesos, van assumir de manera estoica que havien de quedar “confinats” dins les seves llars per un temps indeterminat que s’anava allargant de quinze dies en quinze dies; sorpresos en molts casos, que fins i tot, les seves mascotes poguessin sortir a fer la passejada del dia, quan ells havien de quedar reclosos sense veure el carrer.

Famílies i petits vam assumir que així havíem de continuar amb el curs escolar, vam reorganitzar els nostres horaris i les nostres llars, intentant seguir un ritme escolar, amb molt poques eines però amb bona voluntat. Sabíem que la situació era excepcional, sobrevinguda i que ens hi havíem d’adaptar, pel bé de tots.

Les setmanes es van succeïr i malgrat que el pes dels dies passats es començava a fer notar, i que de cada vegada ens fos més difícil continuar amb les tasques escolars, vam acabar assumint que el curs acabaria així, sense tornar als centres educatius, ni tan sols en petits grups, tot i que al carrer, els bars i terrasses, tornaven a ser plens. Vam haver d’entendre que els centres no es podien reorganitzar en pocs dies i confiar que això era pel bé de tothom.

Amb els petits de vacances, la Conselleria va demanar als Equips Directius dels centres que elaboressin un “Pla de Contingència” que donés resposta a l’organització de l’escola davant la situació “COVID”, pel proper curs escolar. Aquest pla havia de preveure tres escenaris (en funció de la situación sanitària) i diferents mesures a portar a terme en cadascun d’ells. Els equips directius de les escoles van elaborar aquests plans, els van aprovar pel Consell Escolar i remetre a la Conselleria. En ells, posaven de manifest la necessitat de disposar de més espais, més recursos tecnològics i de contractar més professorat per assumir les directrius sanitàries i l’inici del nou curs.

Era (i és) idò, responsabilitat i obligació del Govern, primer i de l’Estat, també, posar els recursos i cercar solucions a les necessitats plantejades pels centres educatius i començar el curs amb tranquil.litat, confiança i il.lusió.

A tres dies de l’inici del curs, aquests centres no tenen ni els recursos, ni el professorat ni els espais sol.licitats i les famílies no hem pogut, ni tan sols, tenir les reunions informatives per saber com queda l’escola on hem de confiar els nostres fills. Ans al contrari, ens arriben, a través dels mitjans de comunicació, informacions temeroses de les conseqüències de no portar els nostres fills a l’escola, de l’ús obligatori de les mascaretes des de primària, de ràtios molt superiors a les normes sanitàries publicades, docents que evidencien la manca de recursos i, en tot, veient com és als equips directius i al professorat a qui hi recau la responsabilitat d’organitzar un inici de curs caòtic i incert. I les famílies hem de continuar confiant?

Els sotasignants d’aquest escrit, demanam (exigim!) que el Govern de l’Estat i Govern de les Illes Balears dotin als centres educatius dels recursos econòmics, materials i humans necessaris per a fer front, amb garanties, el proper curs escolar.

Malgrat que el dibuix d’escola que els plans de contingència preveuen en res s’aproxima a una educació de qualitat, que atén i posa en valor l'autenticitat i capacitat de cada infant davant el món i que té cura del seu desenvolupament integral física, mental i sobretot, també, emocional.

No será una tornada normal ni consensuada ni conciliadora. Ni per alumnes, ni per famílies, ni pel personal docent. Però els centres educatius no són simplement un lloc on guardar els infants i l’administració encara ens ha de demostrar que l’educació és una prioritat. Mai és massa tard.

I aquesta crisi ens ha de servir per construir una escola millor, no per destruir tot el camí fet fins aquí. És qüestió de recursos i, per a vostès, responsables públics, de prioritats polítiques.

Ciutadella, 7 de setembre de 2020.

UOB acusa Martí March d'irresponsable i convoca una nova concentració l'11 de setembre


Circular 205/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el conseller Martí March d'irresponsable per voler començar les classes en les condicions actuals i convoca una nova concentració de protesta el proper divendres, 11 de setembre a les 19,30 hores, davant la Conselleria d'Educació.

UOB considera una temeritat que Educació no escolti el Col·legi de metges i el Sindicat mèdic, que recomanen ajornar l'inici de les activitats lectives per l'escalada de casos positius de Covid-19 a les Balears. A tall d'exemple, el 4 de setembre la revista Science publicava que els països que han fet tests massius obrin les escoles, amb mesures d'alta seguretat, si davallen a 30-50 contagis setmanals per cada 100.000 habitants durant un període llarg de temps. A les Balears aquestes xifres s'han quintuplicat la darrera setmana, només es fan proves als docents vulnerables i a les aules no hi ha seguretat sanitària.

Per altra banda, tal com adverteixen els docents i equips directius, tampoc és possible organitzar els centres en tres dies amb les condicions imposades per la Conselleria.

És un insult a la intel·ligència que el conseller d'Educació i el director general de Planificació, Antonio Morante, declarin a la premsa que es pot mantenir la distància de seguretat amb ràtios de més de 20 alumnes. Com també ho és que el sr. Morante afirmi que la situació "està molt controlada" i que la manca d'inversió educativa és culpa de "la caiguda del turisme", després de cinc anys de pressuposts raquítics que només han donat per construir una escola nova a son Macià, quan el propi conseller reconeix que fan falta com a mínim quinze centres nous a les Balears. Exigim que Educació informi públicament, centre per centre i grup per grup, amb quines ràtios d'aula començaran realment les classes.

Al mateix temps, comunicam que hem registrat oficialment la convocatòria de vaga per a dilluns, 14 de setembre, davant l'immobilisme de la Conselleria. Cridam les famílies a fer l'esforç de no de dur els fills a escola aquest dia, tant per sumar-se a la protesta contra la precarietat i la inseguretat sanitària com per evitar el perill de contagis i rebrots.

UOB continua exigint la negociació d'una inversió de xoc en espais, docents i recursos per començar el curs amb garanties sanitàries, protegir la salut de la comunitat educativa i minimitzar el risc d'expansió de la pandèmia.

Palma, 7 de setembre de 2020

divendres, 4 de setembre de 2020

UOB reclama mascaretes FFP2 per a Educació infantil

UOB ha reclamat a Educació que distribueixi mascaretes FPP2 a Educació infantil, atès que les quirúrgiques no protegeixen l'usuari si l'altra persona no en du, que és el cas dels infants, i en aquesta etapa educativa no es poden mantenir les distàncies de seguretat.
Informarem si hi ha novetatsdijous, 3 de setembre de 2020

UOB reclama que els interins en quarantena puguin prendre possessió amb ajornament d'incorporació


Unió Obrera Balear ha reclamat a la Conselleria d'Educació que obri un tràmit de presa de possessió amb ajornament d'incorporació efectiva per als interins en quarantena, tal com el tenen els interins vulnerables.

Segons ens comunica Personal docent, la renúncia amb reserva de plaça implica no cobrar fins a la incorporació al centre. Mentrestant s'ha de sol·licitar una baixa, que pel que a ells els consta és concedida pels metges. Segons ens ha arribat a nosaltres, emperò, aconseguir que s'avinguin a donar-la no sempre és fàcil.

Els interins en quarantena es veuen perjudicats per tot plegat, per una banda perquè els metges són reticents a concedir la baixa, i perquè aquesta només és possible si s'està cobrant de l'atur o es té un contracte vigent.

En resposta a la nostra reclamació, Personal docent ens diu que no tenen "possibilitats de fer nous tràmits en aquests moments". UOB estudiarà possibles mesures a prendre i continuarem informant.


dimarts, 1 de setembre de 2020

ATENCIÓ: Tràmit interins vulnerables COVID-19


Segons ens contesta Personal Docent, els interins de grups de risc que prenen possessió i ajornen la incorporació per causa justificada, mitjançant el tràmit que s'acaba d'obrir, disposen d'una baixa remunerada des del primer dia.

És important no fer per error una renúncia justificada perquè en aquest cas no es cobra.

Accés al tràmit:

TRÀMIT PRESA DE POSSESSIÓ INTERINS VULNERABLES I EN QUARANTENA