Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 11 de setembre de 2020

Mesa sectorial 11/9/20 presses i improvisacions

 


Avui s'ha duit a terme reunió extraordinària  de la Mesa Sectorial d'Educació en format virtual amb la participació de la directora general de Personal Docent i del cap de Departament de Personal Docent, entre d' altres representants de l'Administració. 

S'ha tractat el primer punt de l'ordre del dia: Fase de pràctiques per a opositors. En el segon, Modificació de la convocatòria d'adjudicacions, hi ha hagut un intent fallit de la Conselleria de colar un esborrany de darrera hora. Pel que fa al tercer punt, Concessió de trasllats per raons de salut o rehabilitació de funcionaris, s'ha ajornat per a la propera MSE.

 

Fase de pràctiques per a opositors 2019

 
S'ha tractat l'esborrany Resolució de regulació de  la fase de pràctiques dels opositors de 2019 que la tenien pendent. Se'ns ha informat que hi havia 13 docents en aquesta situació, 1 que no havia superat les pràctiques i 12 que havien demanat ajornament. La proposta és pràcticament igual a la del curs anterior i la podeu trobar AQUÍ.

Recordam que durant la fase de pràctiques es realitzen activitats d'informació i d'inserció al lloc de treball per mitjà de l'exercici de la funció docent tutelada, i de formació mitjançant la realització d'activitats formatives. 

La durada mínima és de cinc mesos d'activitat docent, que ha de començar amb l'inici del curs escolar, amb caràcter general.

Les principals aportacions d'UOB Ensenyament a l'esborrany han estat:

 • Insistir que es faci pública la Guia per al docent
 • Reclamar que també els orientadors dels EOEP i dels CEIP siguin avaluats per la Comissió de Valoració (director, inspector i coordinador de cicle) i no en solitari per l'inspector. 
 • Fer possible que els aspirants que han ajornat la realització de les pràctiques per una causa de força major tenguin opció a poder-les repetir una vegada en cas d'obtenir una qualificació negativa
 • Demanar que que hi hagi una oferta suficient de formació permanent de l'Administració per tal que no hi hagi problemes a l'hora d'acreditar les 20 h. de formació obligatòries
 • Estirar el termini (es preveu 31/5/21) dins el qual els aspirants han de tenir acabada la formació per a aquells que per circumstàncies excepcionals i degudament justificades comencin les pràctiques a l'inici del segon trimestre 

 

Modificació de la convocatòria d’adjudicacions

Una vegada més la Direcció General de Personal Docent ha posat damunt la taula un esborrany que no s’havia enviat prèviament amb la documentació de la Mesa.


Aquest esborrany, bàsicament preveu la creació d’un «borsí express»: voluntàriament, entre els interins que conformen la borsa, formar part d'una llista (per illes) per fer substitucions curtes de 3, 4, 5 dies, relacionades amb quarantenes per la COVID-19 i de docents d’infantil i de primària. A aquestes persones se'ls hi faria un contracte de 3 mesos i han d'estar disposades a anar substituint aquestes baixes immediatament que es produeixin. 


UOB s’ha negat a discutir aquest esborrany presentat a corre-cuita i ha exigit de tenir-lo per escrit juntament amb la convocatòria d'una nova mesa sectorial per poder-lo compartir amb els companys i estudiar i valorar amb prou temps. 


Finalment, s’han ajornat la negociació d’aquesta resolució i de la que hi havia prevista en aquest punt sobre modificació del tràmit urgent. Segons ha assegurat la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez dilluns s'enviarà la convocatòria i l'esborrany per tractar en mesa de dimecres 16 de setembre. Tan bon punt disposem de la documentació, com sempre, la vos farem arribar per a què hi faceu les aportacions que trobeu oportunes.

 

Consideracions generals  UOB Ensenyament

Hem insistit en les principals demandes que tenim plantejades a l'inici d'aquest curs per començar amb la màxima seguretat possible davant l'amenaça de la COVID-19. Com és ara:

 • Contractació de més docents
 • Ràtios més baixes d'alumnes
 • Més espais per garantir la distància mínima de seguretat
 • Ajornar l'inici de l'activitat lectiva i no actuar amb improvisació
 • Informació directa i puntual  de la incidència de la malaltia als centres: nombre d'afectats (alumnat i treballadors) positius, aïllats i en quarantena

També ens hem fet ressò de la gran quantitat de companys que se'ns han adreçat en relació als problemes en el tràmit de l'adjudicació de places d'aquest darrer cap de setmana:

 • Hi ha hagut moltes incidències i errades, qualcuna de molt greu com l'adjudicació de places a interins als quals no els corresponia per puntuació
 • S'han produït múltiples caigudes del sistema
 • En molts moments ha estat impossible realitzar el tràmit telemàtic amb normalitat, situació que no és nova.

Hem exigit que es posin prou mitjans materials i humans per tal que aquesta situació no es torni a repetir.