Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 18 de setembre de 2020

Ple del CEIB: Seguiment de l'inici de curs 20/21

 


 

Ahir, 17/9/29,  es va dur a terme una reunió el Ple del Consell Escolar de les Illes  Balears. Vos en feim un resum.
 
 
Seguiment de l'inici de curs escolar 20/21 i intervenció del conseller al proper Ple

Es va decidir engegar el procés de seguiment de l'inici de curs a partir de l'informe aprovat el 30/6/20 i tenint en compte les 10 propostes que s'hi feien. Per començar aquest seguiment la comissió Permanent va decidir  per via d'urgència la convocatòria d'un Ple extraordinari amb la presència del conseller d'Educació. Serà el 23/9/20 a les 17 h. de forma virtual. Es preveu que després d'una intervenció inicial de March cada organització llanci les seves qüestions, exigències o propostes, tot i que el temps per fer-ho serà molt limitat i es reduirà a 2 minuts.  Finalment el conseller podrà respondre.
UOB Ensenyament, per començar, continuarà exigint:

  • Contractació de més docents
  • Ràtios més baixes d'alumnes
  • Més espais per garantir la distància mínima de seguretat

Si voleu dir-hi la vostra ens podeu escriure a  ensenyament@uob.cat

Nous membres
 
S'informà de la publicació al BOIB del nomenament de Sara Ramon Rosselló com a nova membre del CEIB en representació del Consell Insular d'Eivissa. El suplent és Miquel Costa Tur.  
 
 
Informe 3/2020 en relació a la xarxa de CEP

Es va tractar l'esborrany d'informe sobre la modificació de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat d'11/3/16, que es va aprovar amb una esmena. La recomanació de l'informe va en el sentit d'assegurar que tot canvi en la xarxa de centres de professorat requereixi que es presenti a consulta als organismes que pertoqui i també al CEIB.

 

Foment de la participació estudiantil

Es va resoldre la creació d'una Comissió temporal específica per a l'elaboració d'un esborrany d'informe sobre el foment de la participació dels estudiants al CEIB, que un cop passat per la Permanent haurà de rebre l'aprovació del Ple. Hi podran participar tots els sectors i entitats representades. L'informe partirà del marc teòric d'aquest l'article La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balear i s'enriquirà amb conclusions i propostes pròpies.