Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 9 d’octubre de 2020

Personal docent diu que pagarà el complement de tutoria als interins substituts


Segons ens ha contestat Personal docent, 

"Ell conseller a la darrera mesa sectorial que va assistir, es va comprometre a que els interins substituts cobrassin les tutories. Aquesta petició va ser reiterada per tots els sindicats presents.  En compliment d'aquest acord, es farà efectiu."

No cal dir que celebrarem que el pagament es faci efectiu, però volem puntualitzar una sèrie de fets. La mesa a què es refereix Personal docent va ser el 31 d'agost, i de llavors ençà la Conselleria no ens havia comunicat res més al respecte. Tot i així, sense que se'ns hagués informat oficialment que l'acord es farà efectiu, el sindicat STEI va publicar dimecres passat una nota amb el títol "El personal interí substitut també cobrarà el complement de tutoria", cosa que ha motivat la nostra pregunta a Personal Docent.

Recordem que Unió Obrera Balear va denunciar per primera vegada que Educació no paga el complement de tutoria el febrer de 2018, ho vam reclamar oficialment el setembre de 2018, vam exigir l'actualització del complement el març de 2019, vam promoure una campanya de reclamacions individuals el novembre de 2019 i hem interposat un recurs d'alçada el juliol passat. La medalla, emperò, se la penja ara STEI a partir d'informació privilegiada filtrada per la Conselleria.

Atès que la resposta d'Educació no aclareix tots els dubtes, avui hem demanat si es pagarà amb efectes retroactius, tenint en compte que s'han presentat reclamacions individuals.  

Continuarem informant.