Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 6 de novembre de 2020

La Junta de Personal Docent de Menorca continua amb la reclamació del 2%

Dimarts va tenir lloc el Plenari de la Junta de Personal Docent de Menorca, que està formada per tots els sindicats de l'ensenyament públic amb representació a la mesa sectorial on, finalment, es va aprovar una resolució de valoració de l'inici de curs  marcada per la pandèmia. A més a més, es van acordar una sèrie de propostes que es transmetran tant als centres educatius, com als mitjans i partits polítics. D'entre les propostes de millora, que podeu visualitzar en aquest enllaç de manera completa i que resumim tot seguit, destacam la reivindicació del cobrament de la pujada salarial del 2% que UOB ja va reclamar el mes d'agost (ho podeu veure aquí ) ja que, a hores d'ara, som l'única comunitat autònoma que no cobra aquest increment. És previst que a l'altra Comunitat Autònoma que faltava, Extremadura, els empleats públics percebran l'augment del 2% en les retribucions bàsiques i el complement de destinació a la nòmina del mes de desembre. Recordam que la gran majoria de propostes que podeu llegir resumides a continuació UOB ja les ha reivindicades en diversos moments:
 • Consolidar la baixada de ràtios als grups on s'hagi aconseguit de forma definitiva, a un màxim de 20 alumnes per aula a tots els nivells, per millorar la qualitat educativa.
 • Retorn a les funcions pròpies tant dels membres de l’equip de suport com del professorat especialista.
 • Dotació i posterior reposició suficient d’equips de protecció individual.
 • Habilitació d’espais suficients a tots els centres sense haver de renunciar a espais específics(laboratoris, gimnasos, menjadors...).
 • Promoure la gestió de cessió d’espais amb els Ajuntaments de cada municipi i informar dels espais cedits, tenint en compte la necessitat urgent de noves infraestructures educatives.
 • Reducció efectiva a 18h lectives a secundària i 23h lectives a primària com a màxim.
 • Reducció de jornada voluntària sense cap motiu justificat i llicència per interès personal també per interins i interines.
 • Mesures reals de conciliació de vida laboral i familiar cent per cent retribuïdes 
 • La no obligatorietat de posar totes les places al tràmit d’adjudicacions d’interins de l’estiu
 • Reducció i/o simplificació de les tasques burocràtiques del professorat.
 • Major inversió educativa per arribar al 5% del PIB a curt termini, per llavors anar consolidant la inversió fins arribar al 7% a llarg termini.
 • Compromís en la presa de decisions sobre educació: que siguin objecte de negociació i consens.
 • Pagament amb caràcter retroactiu del 2% de l’increment salarial pendent de tots els conceptes de la nòmina, aprovat el gener de 2020 a nivell estatal i que s'ha fet efectiu a tot l'Estat a excepció de les Illes Balears.
 • Revisió del concepte “contacte estret” que empra l’Administració.
 • Aplicació del “codi per confinament” per resoldre baixes per confinament remunerades al 100%.
 • Dotació al professorat dels mitjans tecnològics necessaris o d’un suplement econòmic per poder fer la feina que requereix un escenari B (semipresencial) o C (telemàtic).
 • Dotació de micròfons als docents que tinguin problemes de disfonies agreujades per l’ús de la mascareta.
 • Eliminar el sistema de marcatge.
 • Incloure als docents dins la normativa estatal vigent de teletreball, perquè no quedin sense protecció jurídica.
 • Que la Conselleria informi de quina manera farà front a l’increment de la demanda de places que s’ha produït a la Formació Professional.
 • Incrementar el nombre de places ofertes en el Màster de Formació de Professorat de la UIB.
El proper dimarts dia 10 es reunirà la Comissió Permanent de la JPD de Menorca per fer propostes sobre les accions a realitzar per aconseguir aquests objectius.