Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 22 de desembre de 2020

Ple del CEIB: una sessió poc rellevant
Ahir horabaixa, dia 21, es va dur a terme per videoconferència, el darrer Ple del CEIB d’aquest any, en el qual es varen comentar bàsicament les esmenes a l’Informe 4/2020 sobre l’Ordre que regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent. Encara que no es modifica gaire, entre d’altres coses es va acordar que:

  •  A les activitats a distància no s’hi podran dedicar més de 20 hores setmanals.
  • En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància (100% a distància) que coincideixin total o parcialment en el temps, es reconeixeran les dues de major nombre d’hores que no sumin més de 50 hores.
  • Sobre les activitats de transferència de les formacions, davant una esmena que sol·licitava que no necessàriament haguessin d’anar dirigides als alumnes, ja que en alguns casos la formació té per objecte la gestió del centre i les famílies, entre altres. El secretari general, Tomeu Barceló, va animar a presentar reclamacions a la direcció general corresponent sobre aquest assumpte.

UOB entén que el CEIB ha de ser consultat sobre els plans de renovació i d’innovació educatives i els de formació permanent del professorat com marca la normativa però considera que, tenint en compte l’amplia composició d’aquest organisme i essent aquest un assumpte que afecta només a una part dels col·lectius implicats, s’hi hauria d’invertir un temps prudencial i dedicar més esforços i recursos a altres funcions que també li són encomanades com:

  • Les actuacions encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
  • Les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.