Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 9 de desembre de 2020

Resum Mesa Sectorial Inici de Curs


El passat divendres 4 de desembre, vàrem tenir Mesa Sectorial sobre l'inici de curs marcat per la pandèmia de la COVID-19. 

Unió Obrera Balear va començar la seva intervenció reconeixent la gran feina que fa tota la comunitat educativa

Vam fer incís en la necessitat d'unificar els criteris dels tècnics del SPRL a totes les illes ja que hi ha diferències injustificades davant casos similars. També, trobem necessari la transparència informativa cap al personal docent i les famílies. Cal una instrucció clara als equips directius per part de Conselleria d'Educació perquè es doni la informació pertinent sobre els casos COVID. El Conseller ens va dir que es tindria en compte però que de totes formes s'ha de respectar la protecció de dades. Ens va fer saber, que si sabem d'alguna irregularitat els ho diguem. 

En referència a la possibilitat d'incorporar els nivells de 2n d'ESO i 2n de Batxillerat amb presencialitat total, UOB va demanar amb quines mesures es duran a terme i insistir en què s'han de mantenir les ràtios establertes. Des de Planificació, Ordenació i Centres estan estudiant la manera de fer-ho amb la màxima seguretat i condicions sanitàries correctes. 

Amanda Fernández ens va informar que s'ha fet una primera dotació de mascaretes transparents per tot el professorat que atén a alumnes amb necessitats educatives. Li hem recordat també la necessitat d'incrementar la quota de PTs i ALs ja que els 25 especialistes proporcionats no són suficients per arribar a aquells alumnes que requereixen un procés d'ensenyament-aprenentatge més individual. 

El Conseller ens va informar que estan realitzant un Informe d'evolució de la pandèmia, el qual s'anirà actualitzant cada 14 dies. 

Finalment, també es va parlar de la necessitat de seure's a negociar l'augment salarial que no s'ha aplicat corresponent al 2020 i el corresponent al 2021.